Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Projekty pro Den Země
Odborný článek

Projekty pro Den Země

25. 3. 2008 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Informace o projektech připravovaných na Den Země (22.4.) a o významu této události.
Bude to již pomalu rok, co Učitelský spomocník v rámci přechodu na novou verzi svého webu přestal průběžně poskytovat informace zaměřené na možnost zapojení do mezinárodních projektů. Projekty začaly být totiž v posledních letech organizovány a finančně podporovány Evropskou unií v rámci takových aktivit jako Comenius či eTwinning. Informace o nich včetně hledání zájemců o partnerství poskytují příslušné k tomu zřízené agentury (NAEP) a portály (EUN).

Jenže evropské programy a fondy podporují v naprosté většině případů pouze projekty evropských zemí. Orientovat se na tuto nám bezpochyby nejbližší oblast znamená omezit své aktivity jen na malou část světa. Internet ale ve skutečnosti propojuje svět celý a umožňuje spolupracovat na mnohem větší vzdálenosti. Proto bychom neměli přestat sledovat, co se děje ve zbytku světa, a při každé vhodné příležitosti bychom měli navazovat spolupráci i zde.

Jednou z takových příležitostí je blížící se Den Země (22. duben), který se postupně od svých počátků sahajících do konce 60. let 20. st., kdy byla tato akce založena levicovými aktivisty protestujícími v USA proti Vietnamské válce, vyprofiloval až do oficiálního světového dne boje za trvale udržitelný rozvoj naší planety. Je to ten den, kdy jsou každoročně lidé ve městech vyzýváni, aby nechali svá auta doma (viz projekt Carpooling Earth Day!), kdy se politici dávají vidět, jak jedou do úřadu na kole, kdy radikální ekologická hnutí pořádají nátlakové akce a kdy se děti mnoha škol po celém světě zapojují do velmi užitečných činností.

Ve Spojených státech děti například kreslí na papírové nákupní tašky v místních supermarketech obrázky znázorňující ideální svět jejich představ s hesly nabádajícími lidi k ochraně životního prostředí. Smyslem této poměrně značně rozšířené aktivity původně bylo též podpořit využívání papírových obalů oproti plastovým. Jedním z těchto projektů je The Earth Day Groceries Project s mezinárodní účastí - naši nevyjímaje (díky ZŠ Blatná!).

Jiným původně z USA iniciovaným projektem, do něhož jsou naše školy zapojeny je Globe. Ten vyhlašuje na Den Země 2008 soutěž o multimediální příběh vyprávějící o zajímavém místě v přírodě vyžadujícím ochranu. Jedná se o týmovou práci, jejímž výsledkem může být video, zvuková nahrávka nebo jen prostá počítačová prezentace. Ty nejlepší práce budou mít určitě značnou publicitu.

Nejužitečnější aktivitou dětí na Den Země je sběr odpadků a likvidace černých skládek. Každý, kdo se občas vypraví do přírody, dobře ví, že je u nás tato činnost velmi potřebná. Jen je třeba dát velký pozor, aby ji děti nevnímaly jako vynucenou povinnost (podobně jak tomu bývalo kdysi u akce Z). Neobejdeme se proto bez vhodné přípravy. Podpora mezinárodní komunity zabývající se stejnou problematikou je nepochybně velice užitečná. Zjistí-li děti, že celá řada jejich vrstevníků aktivity spojené s podporou Dne Země včetně sběru odpadků bere zcela vážně (viz např. výzva k účasti v Nerdfighter project 1.0 na YouTube), jsme na nejlepší cestě k úspěchu.

Rozhodnete-li se některého projektu Dne Země zúčastnit, pokuste se, prosím, svým vzdáleným partnerům vysvětlit jak nešťastná je volba termínu. 22. duben byl vybrán jako datum narození V.I.Lenina. Je smutné, jak mnoho mladých lidí si dnes není vědomo toho, že ruským komunistům pod vedením tohoto charismatického vůdce nikdy nešlo o blaho všech, a už vůbec se nezabývali ekologií!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.