Pozor! Jste na staveništi. Vice informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Vzdělání pro nastávající generaci – kampaň...

Vzdělání pro nastávající generaci – kampaň agentury Becta

Informativní příspěvek
Becta (British Educational Communications and Technology Agency) je britskou vládní agenturou, která se zabývá využíváním technologií ve školách. Stará se o to, aby státní dotace do kraji financovaného školství byly efektivní. Jen v oblasti vzdělávacích technologií se jedná přibližně o 30 až 40 milionů liber ročně. Becta doporučuje produkty a firmy, u nichž je vhodné nakupovat. Zabývá se metodikou využití technologií. Poskytuje online služby školám. Vzdělává učitele a provádí výzkum.

Právě jeden z výzkumů stál u zrodu nedávno vyhlášené kampaně. Zabýval se názorem rodičů na využití technologií ve výuce. Ukázal, že většina z nich (60%) je přesvědčena o pozitivním vlivu technologií na výsledky jejich dětí. Celých 80% věří tomu, že využití moderních technologií, jako jsou např. interaktivní tabule, oživuje výuku a zvyšuje zájem dětí i o jinak nepopulární předměty. 91% si je vědomo toho, že práce s počítači a internetem pomáhá dětem při přípravě na jejich budoucí povolání.

Jenže výzkum zároveň ukázal, že většina škol potenciál vzdělávacích technologií využívá nedostatečně. Uspokojivých výsledků v tomto směru dosáhlo jen 20% z nich. To ovšem zákonitě znamená, že celá řada rodičů o tom, že právě jejich děti by mohly mít ze školních technologií mnohem větší užitek, neví.

Kampaň se neobrací pouze k rodičům, ale zaměřuje se na celou veřejnost s tím, že ji chce seznámit s metodami vhodného využití technologií ve výuce. Web kampaně má oddělenou sekci pro rodiče, pro studenty i pro učitele. Zvláštní pozornost věnuje též zaměstnavatelům, neboť i oni mají nemalý zájem na tom, aby v budoucnosti měli k dispozici kvalifikované pracovníky.

Kampaň formou přesně definovaných kroků, jimiž se prochází, poskytuje všem informace o tom, jak využít plného potenciálu technologií. Rodičům pomáhá klást vhodné otázky, spojit se se školou a aktivně se zapojit do výuky. Zabývá se i otázkami internetové bezpečnosti. Studentům vysvětluje, jak správně technologie kdykoli a kdekoli používat. A to samé platí i o učitelích, které se snaží přesvědčit o nutnosti soustavného sebezdokonalování a vzájemné spolupráce.

Anglický ministr celoživotního vzdělávání a vysokého školství Bill Rammell podpořil kampaň Becty těmito slovy: „Vzdělávání pro nastávající generaci je významnou aktivitou snažící se zajistit, aby technologie přinášely všem občanům Velké Británie prospěch.“
zdroje:
Becta launches Next Generation Learning campaign, BECTA News, 15 January 2008
Becta unveils schools IT campaign, Vnunet.com, 16 January 2008

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám