Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Problémy s elektronickým vyhodnocováním závěrečných středoškolských zkoušek v Anglii
Odborný článek

Problémy s elektronickým vyhodnocováním závěrečných středoškolských zkoušek v Anglii

25. 10. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Informace o kauze nesprávně vyhodnocených závěrečných středoškolských zkoušek ve Velké Británii.

Pokud bychom sestavovali žebříček všech zemí světa, ve kterých je výrazně státem podporováno zavádění ICT do vzdělávací sféry, byla by Velká Británie na jedné z čelních pozic. Vybavenost britských škol počítači a dalšími zařízeními z oblasti ICT je vysoká. Rovněž rozšíření a dostupnost různých elektronických zdrojů a systémů podpory výuky výrazně převyšuje obvyklý průměr. Masivní rozšíření ICT ve školství však způsobuje nezřídka v jednotlivých zemích ostrovního království různé, někdy i poměrně vážné, potíže. Jejich příčinou je obvykle nedostatečná odborná příprava učitelů a dalších zaměstnanců škol pro práci s technologiemi a poměrně často také nedokonalost či nedokončenost využívaných elektronických systémů. V praxi se to projevuje například tak, že učitelé sice mají ve třídách počítače, ale neumějí je pořádně ovládat a didakticky uchopit či mají k disposici elektronické podpůrné systémy, ale ty nefungují tak, jak by měly.

Zatím poslední ukázkou selhání technických prostředků, jejichž hlavním úkolem by mělo být zjednodušení práce učitelů, je kauza nesprávně vyhodnocených závěrečných středoškolských zkoušek v Anglii (tzv. General Certificate of Secondary Education – Souhrnné vysvědčení o středoškolském vzdělání). Během uplynulého školního roku se objevilo velké množství případů nesprávně vyhodnocených zkouškových testů. Kritika systému hodnocení závěrečných zkoušek zaznívala nejen z úst poškozených studentů, ale také přicházela ze strany pedagogických asociací (např. NATH – National Association of Head Teachers – Národní asociace ředitelů škol či NUT – National Union of Teachers – Národní svaz učitelů), ba dokonce i od některých lidí, kteří se podíleli na hodnocení testů. Mnoho testů muselo být opraveno znovu a následně přeznámkováno ve prospěch studentů. Odpovědnost za chyby byla připisována jak zkušebním komisím zajišťujícím opravy (často se jedná o komerční subjekty), tak i instituci zajišťující dohled nad zkouškami – QCA (Qualifications and Curriculum Authority – Úřad pro kvalifikace a kurikulum).

Zkoušky, kterými studenti zakončují svá středoškolská studia, mají charakter testů s výběrovými otázkami. Zkoušený volí z nabízených odpovědí na položenou otázku správnou variantu a tu označí na blanketu určeném pro zápis odpovědí. Zatímco dříve odpovědi studentů zaznamenané na blanketech vyhodnocovali výhradně lidé – učitelé – dnes je hodnocení prováděno lidmi pouze částečně. Hlavní roli při něm totiž hraje počítačový systém. Ten podle lidmi připraveného klíče správných a nesprávných odpovědí rozpoznává z nascanovaných odpovědních blanketů označené varianty odpovědí, bodově je hodnotí a stanovuje konečnou známku. Zásahy člověka do hodnocení jsou omezené a probíhají jen v přesně stanovených situacích, např. při podezřelé shodě odpovědí na stejnou otázku u více studentů či jiné známce možného pokusu o podvod, při nečitelnosti nebo poškození odpovědního blanketu atp.

Z předběžné analýzy posledních závěrečných středoškolských zkoušek plyne, že právě u testů, kdy na opravě a hodnocení spolupracoval počítač a člověk, se objevilo nejvíce chyb při stanovení konečného počtu bodů a výsledné známky. Chybně hodnotící učitelé odpovědní za provádění oprav si v této souvislosti stěžovali hlavně na krátký čas, který jim byl pro opravu jednotlivých odpovědí vymezen a na nejasně stanovená kritéria hodnocení odpovědí zkoušených studentů.

Aby příště nedošlo k opakování závažných selhání, která zcela zpochybňují smysl využití systému elektronického hodnocení testů – totiž zjednodušení, zrychlení a zvýšení objektivity a porovnatelnosti výsledků závěrečných středoškolských zkoušek – bylo přislíbeno ze strany QCA, že všechny stížnosti budou prošetřeny a u závad bude sjednána náprava. O zrušení či pozastavení elektronického vyhodnocování závěrečných středoškolských zkoušek se v Anglii rozhodně neuvažuje.

odkazy:
Aspects of examining and marking - On-line marking
An evaluation of on-line marking

zdroje:
Online marking of exams 'faulty'. BBC News UK Education, 22 September 2007
Exam board apologises for error. BBC News UK Education, 12 September 2007
Less is more for online marking. BBC News UK Education, 24 August 2007

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.