Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Plochá třída v placatém světě
Odborný článek

Plochá třída v placatém světě

20. 9. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Pozvánka k zajímavému projektu, jež je inspirován bestsellerem známého amerického novináře a trojnásobného nositele Pulitzerovy ceny Thomase L. Friedmana The World is flat.
S představou zplošťujícího se světa přišel známý americký novinář a trojnásobný nositel Pulitzerovy ceny Thomas L. Friedman ve svém bestselleru The World is flat, který vyšel na jaře 2005. Jeho vize založená na zkušenostech získaných ve funkci zahraničního dopisovatele a analytika deníku New York Times vychází z toho, jak je vývoj lidské společnosti na počátku 21. století ovlivňován technologiemi. V mnohém se shoduje s jinými vizionáři dříve předpovídajícími a nyní již i přímo sledujícími velké společenské změny vyvolané v globálním měřítku právě technologiemi.

Onou plochostí Friedman popisuje stav, v němž se lidé ocitají ve světě všudypřítomných počítačů vzájemně propojených sítěmi, které bývají často označovány za sítě sociální díky tomu, že ve svém důsledku propojují vlastně lidi technologie využívající. Nikdo ve skutečnosti není tak daleko (či vysoko), aby nemohl přímo oslovit kohokoli jiného. Možnost komunikovat či publikovat, kterou má v zasíťovaném světě každý úplně stejnou, bývá nyní nejčastěji označována za internet 2. generace či Web 2.0 (viz např. článek Vzdělávání a internet 2. generace nebo heslo Wikpedie
The World Is Flat).

Samozřejmě, že představa plochého světa, přestože velmi pěkně vystihuje podstatu věci, v mnoha případech dosud neodpovídá skutečnosti. Na první pohled zjevně přehlíží miliardy lidí, kteří zatím přístup k technologiím nemají. To se snad díky aktivitám, jaké vyvíjí například nadace OLPC (One Laptop Per Child), v dohledné době změní. Přesto asi nebude hned tak možné všechny uživatele sítě považovat za sobě rovné. V určitých situacích to ale možné je. K takovým případům patří například přístup k informacím, komunikace za účelem výměny názorů a publikování vlastních produktů prostřednictvím Webů 2.0. To znamená, že použití metafory o plochém světě je zrovna třeba v oblasti vzdělávání více než na místě.

Název Flat Classroom (Plochá třída) byl použit pro projekt mezinárodní spolupráce žáků poprvé v minulém školním roce. Hned při prvním běhu získal tento projekt několik významných ocenění (ISTE SIGTel Online Learning Award 2007,
Edublog Best Wiki Award 2006, Taking IT Global Collaborative Project Award 2007). Teď se již dokončují přípravy druhého ročníku. Zakládajícími partnery jsou: Julie Lindsay (Qatar Academy, Qatar), Vicki Davis (Westwood Schools, Camilla, GA USA), Barbara Stefanics (Vienna International School, Vienna, Austria) a John Turner (Presbyterian Ladies College, Melbourne, Australia). Zapojeny mají být převážně 1. a 2. ročníky středních škol. Projekt je plánován na říjen a listopad.

Kromě Friedmana by tentokrát měl přípravu jeho obsahu ovlivnit též jiný americký spisovatel Daniel Pink svou knihou
A Whole New Mind, v níž vyjadřuje přesvědčení, že nový svět vyžaduje poněkud jiný způsob myšlení. Základní posun vidí zjednodušeně v tom, že bude třeba do činnosti mozku mnohem více zapojovat pravou hemisféru (orientovanou na tvůrčí činnost) místo levé (analytické). Uvádí těchto 6 nejdůležitějších schopností (kompetencí) potřebných pro uplatnění ve Friedmanově placatém světě:
  • navrhovat (design)
  • vyprávět (story)
  • rozeznávat smysl složený z komponent (symphony)
  • schopnost vcítit se (empathy)
  • hrát si (play)
  • rozeznávat význam (meaning)
Je nasnadě, že v rámci projektu budou žáci nejen komunikovat, ale budou též tvořit. Používat se budou všechny běžné nástroje internetu 2. generace – wiki (které je základem), blog, online konference (Eluminate), diskusní fóra (Ning), kalendář (Airset) ad. Hlavní komponentou se má stát vyprávění příběhů.

Důležité je to, že je možné se do 25.září do projektu zapojit. Nejen jako spolupracující třída, ale též jako poradce, hodnotitel či výzkumník.

Odkaz:
zdroje:
Book Summary Preview : The World Is Flat, BussinesSumaries
Vicki Davis -
Flat Classroom 2.0, The Cool Cat Teacher, September 17, 2007

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.