Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > V Anglii mají pochybnosti o bezpečnosti projektorů...

Ikona informativni

V Anglii mají pochybnosti o bezpečnosti projektorů školních interaktivních tabulí

Autor: Daniel Tocháček
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Závěry zprávy BBC o rizicích spojených s provozem data-projektorů ve třídě.
Klíčová slova: Anglie, bezpečnost práce, interaktivní tabule

V rámci rozsáhlé vládní kampaně prosazující zavádění nových technologií do škol byla do ledna 2007 vyměněna v anglických školách více než polovina klasických školních tabulí za tzv. interaktivní tabule.

Tato zařízení - velké bílé dotykem ovladatelné panely připojené k počítači, ze kterého prostřednictvím dataprojektoru a doplňkového příslušenství přijímají multimediální obsah a umožňují s ním pracovat učiteli i žákům – začala postupem času získávat, po úvodním nadšeném přijetí odborníky a veřejností, také své kritiky a odpůrce. Ti se staví proti zveličování významu využití interaktivních tabulí při výuce a poukazují na výsledky nejnovější srovnávací studie uskutečněné na anglických školách. Z tohoto výzkumu ovšem plyne a v neprospěch odpůrců hovoří to, že případný nízký pedagogický přínos interaktivních tabulí souvisí většinou s nedostatečnými didaktickými či technologickými schopnostmi jednotlivých pedagogů. Nelze jej tedy považovat za všeobecně platný argument pro odmítnutí využívání těchto zařízení ve výuce. Co však hraje kritikům interaktivních tabulí do karet a i u jejich zastánců vyvolává rozpaky, je zjištění možnosti vážného ohrožení zraku učitelů a žáků světelným paprskem promítaným na tabuli z dataprojektoru.

Na toto nebezpečí poukázala jako první ve svých zprávách britská mediální skupina BBC. Z informací, které novináři BBC získali, vyplynulo, že výrobci projektorů riziko ohrožení zraku před odběrateli jejich zařízení nikterak netají. Koncoví uživatelé – učitelé a žáci – však o případném nebezpečí obvykle nevědí, neboť zástupci institucí odpovědných za nákup a instalaci techniky do učeben je patřičně nepoučili. V důsledku toho byly již v Anglii zaznamenány u učitelů a žáků různé zdravotní komplikace (např. prudká bolest očí, omámení, ztráta orientace atd.) způsobené delším přímým kontaktem s intenzivním světlem vycházejícím z projektoru. Po medializaci celé záležitosti se ministerští úředníci omezili toliko na prohlášení, že „při používání interaktivních tabulí je třeba vždy zajistit, aby přímé pozorování optického výstupu vycházejícího z projekčního zařízení bylo pod kontrolou a omezilo se na dobu dlouhou nejvýše několik desítek sekund“. Iniciativu v této věci proto převzaly ve spolupráci s výrobci projektorů učitelské svazy a odbory.

Bleskový průzkum organizovaný odboráři mezi učiteli prokázal u respondentů velmi malé povědomí o možném riziku ohrožení zraku při delším a opakovaném pohledu proti světlu z projektoru. Současně se ukázalo, že mezi uživateli interaktivních tabulí zřejmě neexistuje pedagog, který by do přímého paprsku z projektoru někdy nehleděl. Jedinou skutečnou obranou proti světlu vyzařovanému z promítačky (umístěné nad hlavami žáků) směrem k tabuli je totiž pouze změna postoje tak, aby uživatel tabule stál vůči projektoru otočen bokem nebo zády. Takováto pozice je ovšem jen těžko slučitelná s rolí učitele při výuce. Pedagog se bez přímého očního kontaktu s žáky ve třídě neobejde. Hledají se proto jiné cesty, jak snížit nebezpečí ohrožení zraku učitelů a žáků vystavených svitu z projektorů. K možným řešením patří instalace silných filtrů ultrafialového záření na objektivy projektorů nebo redukce světelného výkonu promítaček pod 1500 lumenů. Zvýšení bezpečnosti je však v těchto případech vykoupeno nárůstem provozních nákladů či snížením výkonnosti projekčního zařízení. Než budou dostupné efektivnější způsoby obrany před zářením produkovaným projektory osvětlujícími interaktivní tabule, vyzývají výrobci těchto zařízení uživatele k obezřetnosti a snaží se jim poskytnout alespoň všechny informace potřebné k účinné ochraně zraku.

zdroj:
Matthew Hill: Whiteboard projector safety fears. BBC News Education, 29 June 2007

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 12. 09. 2007
Zobrazeno: 1483krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TOCHÁČEK, Daniel. V Anglii mají pochybnosti o bezpečnosti projektorů školních interaktivních tabulí. Metodický portál: Články [online]. 12. 09. 2007, [cit. 2021-01-27]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/11875/V-ANGLII-MAJI-POCHYBNOSTI-O-BEZPECNOSTI-PROJEKTORU-SKOLNICH-INTERAKTIVNICH-TABULI.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.