Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Gamegoo - angličtina pro děti
Odborný článek

Gamegoo - angličtina pro děti

22. 6. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jan Kolář

Anotace

Informace o výukových hrách Gamegoo, jež jsou příkladem tradičního výukového materiálu s prvky konstruktivního a zábavného charakteru. Lze je bez větších didaktických problému aplikovat do výuky na nižším stupni základní školy.
S rozvojem komunikačních technologií se dostává člověku více a více možností jak získávat informace, které potřebuje. Mnohdy jsou ovšem tyto informace publikovány v cizích jazycích. Není proto divu, že se rodiče snaží, aby se jejich dětem dostalo potřebného jazykového vzdělání. Na základě této poptávky ze strany rodičů vznikají mnohé výukové programy, které obohacují či jinak zpestřují a rozvíjejí schopnosti používat mateřský i cizí jazyk. Mnoho těchto programů lze taktéž aplikovat přímo dovýuky na školách. Příkladem mohou být výukové hry Gamegoo, které byly původně určeny pro americké děti, aby se snadněji naučily správně psát a číst. Tvůrcem těchto her jsou společnosti Earobics a Houghton Mifflin Company, které mají již mnohaletou zkušenost s tvorbou učebnic a jiných vzdělávacích materiálů.

Výukové hry
Gamegoo jsou příkladem tradičního výukového materiálu, do kterého se autoři pokusili zakomponovat prvky konstruktivního charakteru. Jsou to vlastně zábavné hry, které lze bez větších didaktických problému aplikovat do výuky na nižším stupni základní školy. Celkově je grafická úprava plně přizpůsobena věkové kategorii žáků, pro kterou je určena. Herní systém je postaven na kladné zpětné vazbě, a tudíž není hráč, potažmo žák, vystaven stresu z neúspěchu. Zároveň se zde setkáváme s motivačními prvky typu odměn, které hráč získává za úspěšné vyřešení úkolů. Ovládání je přizpůsobeno věku hráčů a tudíž je velmi jednoduché. Hry jsou rozčleněny do tří bloků: začátečníci, středně pokročilí a pokročilí. Přičemž pro výuku anglického jazyka na českých základních školách lze aplikovat a uplatnit hry z kategorií mírně pokročilých a pokročilých, které jsou zaměřené na poslech.

Hry
Gamegoo rozhodně stojí za povšimnutí a mohou sloužit jako prvotní předobraz pro tvorbu didaktických her do výuky českého jazyka, které by mohly prohlubovat gramatickou zdatnost žáků nebo pomáhat žákům se specifickou poruchou učení.

Gamegoo

 

Přehled zaměření a obsahu her:

Beginer
Paw park - Kangoroo confusion
Přiřazování písmen A-a
Malý klokánek má na tričku malé písmeno a k němu je nutné najít tatínka s tričkem na němž je velký ekvivalent daného písmena.
Paw park - Alphabet bears
Posloupnost písmen v abecedě.
Medvídkové chtějí jet na horské dráze a je nutné, je správně poskládat do vozíku podle prvních písmen slov, jenž mají na tričkách.
Paw park - Sassy Seals
Poslechová   hra
Malý lachtánek má hodit odměnu (červa) té rybce, která v první části hry řekne slovo, které začíná na stejné písmeno a v druhé části hry slovo se stejnou koncovkou.
Tinas world - Real or make-belive
Poslechová   hra
Malá dívenka vypráví své zážitky a hráč se má na základě poslechu rozhodnout, zdali sdělený příběh byl pravda či nikoliv.
Tinas world - Buggy trails
Poslechová   hra
Malá dívenka potřebuje najít sadu brouků pro svůj projekt. Úkolem pro hráče je vyslechnout popis cesty a poté označit 3 místa v pořadí v jakém mu bylo řečeno, že je dívka navštíví.
Intermediate
Alien scavenger hunt – letter bugs
Poslechová hra
Hráč má pomoci mimozemšťanovi pochytat brouky s písmenky, která dohromady utvoří slovo, které bylo vysloveno.
Monkey business Rain forest run-around
Hra na větný slovosled.
Opičák se potřebuje dostat přes propasti, přes které je nutné postavit lávky. Lávku hráč sestaví tak, že seřadí části vět, jak jdou správně za sebou.
Alien scavenger hunt Space trash
Poslechová hra
Hráč má pomoci mimozemšťanovi pochytat vesmírný odpad s písmeny, která dohromady utvoří hrou zadané slovo.
Advanced
Fearless Frieda : skateboarding
Poslechová hra – hláskování
Hráč má za úkol správně vyhláskovat slova, pokud se mu to povede, tak hlavní hrdina předvede trik na skateboardu.
Fearless Frieda : The big kahuna
Poslechová hra - hláskování
Hráč má za úkol správně vyhláskovat slova, když se mu to povede, tak hlavní hrdina předvede trik na surfovacím prkně.
Squanky the tooth taker : Tooth tally
Hra na hledání synonym ( slova se stejným významem)
Úkolem hráče je pomoci hlavnímu hrdinovi (zubní víle) získat dostatek zubů pro jeho chrup. Zuby získává pouze tehdy, označí-li to dítě, u kterého je synonymum k zobrazenému slovu.
Squanky the tooth taker : Quiet quest for opposites
Hra na hledání opozita    (horký- studený)
Úkolem hráče je pomoci hlavnímu hrdinovi (zubní víle) získat dostatek zubů pro bobrův chrup. Zuby získává pouze tehdy, pokud označí to dítě, u kterého je opozitum k zobrazenému slovu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Kolář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.