Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Pilotní projekt OLPC v Nigerii
Odborný článek

Pilotní projekt OLPC v Nigerii

18. 6. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

První zkušenosti s dodávkami školního počítače XO do státní základní školy Galadima na předměstí nigerijského Abuja Model City.
Moc se mi líbí, když používáme ve škole počítač” - Emmanuel, 5 třída, ZŠ Galadima, červen 2007
Nadace OLPC (One Laptop Per Child foundation) v těchto dnech dokončuje přípravu na první dodávky dětských počítačů XO do škol v rozvojových zemích. Tento projekt se zvolna stává natolik zajímavým experimentem, že nelze vyloučit jeho zásadní vliv na další vývoj využití vzdělávacích technologií na celém světě. Proto mu i nadále budeme věnovat zvýšenou pozornost.

Jednou z prvních škol, kam byly počítače XO z první ověřovací série v březnu tohoto roku dodány, byla státní základní škola Galadima na předměstí nigerijského Abuja Model City. Bylo jich dost na to, aby jimi byli experimentálně vybaveni všichni žáci 4, 5 a 6 ročníku. Kromě nich obdržel jeden kus též každý učitel školy. To znamená, že touto dobou jsou to již 3 měsíce, co děti nosí XO stále sebou a snaží se s ním blíže skamarádit. Do konce června by měly být počítačem vybaveny i všechny nižší ročníky (1,2,3).

OLPC v Nigerii


ZŠ Galadima je ideální pilotní školou pro projekt OLPC. Přestože okolí je již poměrně civilizované, v samotné škole není ani voda ani elektřina. Jak známo, technologie OLPC právě s takovými podmínkami počítají. Školní server a síťové prvky jsou napájeny ze solárních panelů a samotné laptopy disponují zařízením, které na principu připomínajícím jojo umí dobíjet baterie. Všechny počítače jsou vybaveny wifi adaptérem, který umožňuje spojení každého s každým na vzdálenost nejméně 100 m. Připojit do internetu se může počítač buď přes školní server nebo přes libovolný jiný počítač XO, který je v dosahu.

Děti a učitelé v ZŠ Galadima se tak stali díky podpoře nigerijské vlády a sponzorů průkopníky, kteří jako jedni z prvních mají příležitost ověřit, jaký dopad bude mít plošné vybavování žáků v rozvojových zemích počítači. Hlavní důraz přitom OLPC klade na zjištění, jak počítače ovlivní vlastní proces poznávání. Celý projekt byl totiž inspirován dlouholetým výzkumem prováděným profesorem Papertem v Laboratoři médií na MIT. Odtud pochází i Nicholas Negroponte, který je vedoucím představitelem OLPC. Oběma pány vytyčený konstruktivistický přístup k využívání počítačů již dlouho teoreticky ovlivňuje metodiku implementace technologií do vzdělávání ve všech vyspělých zemích.

Učitelé ZŠ Galadima připravili pro žáky aktivity využívající počítače. Aby bylo možno technologie plně využít, bylo nutno jít nad rámec tradičních osnov. Jedině tak se může podařit přeměnit pasivní žáky minulosti, kteří umějí jen přijímat, memorovat a opakovat, na aktivní konstruktéry, kteří spolupracují, objevují a experimentují. Stejně spolupracují i učitelé. Nejenže o svých postupech diskutují, ale též se vzájemně navštěvují ve výuce a odkoukávají postupy druhých.

Děti jsou nadšené z práce s počítači ve třídě i mimo ni. Navzájem si ve svých aktivitách pomáhají. Dělají na projektech buď samostatně, nebo se spolužáky. Například 5 čtvrťáků zpracovává slovník místních jazyků. Tento úkol se vyvinul z počátečního cíle vytvořit lokální verzi textového editoru Abiword (open source ekvivalent Wordu používaný XO), až k současné snaze vytvořit úplný slovník dvou místních jazyků. Je to docela jednoduchá, a přitom značně rozsáhlá a záslužná práce. Žáci ho zpracovávají ve svém volném čase mimo běžné hodiny.

Jinou, tentokrát jasně výukovou aktivitou, je tvorba objektů pomocí eToys. Jedná se o open source nástroj založený na Logu, programovacím jazyku Smalltalk a hypertextovém systému Hypecard, který umožňuje dělat nelineárně strukturované objekty ve 2D i 3D grafice s animacemi. Jak začít vysvětlil učitel. Pak však již bylo mnohem jednodušší, když si s tvorbou vzájemně pomáhali sami žáci. Během 15 minut měli někteří z nich jednoduchou animaci s postavou, která se otáčí. Za 30 minut to byl třeba rybník s hýbajícími se a kvákajícími žábami.

Žáci jsou schopni se dostat mnohem dál, než je mohu naučit ve škole. Počítač je velmi zajímavý výukový nástroj… Ukázalo se, že dáme-li žákům čas něco zjistit a zpracovat to svým vlastním způsobem, jsou mnohem spokojenější a pracují s nadšením.”- učitel ZŠ Galadima
zdroj:
Carla Gomez Monroy - OLPC in Nigeria: School Galadima, The OLPC Wiki, June 10, 2007

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.