Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > V Anglii mají být tradiční střední školy nahrazeny moderními vzdělávacími středisky
Odborný článek

V Anglii mají být tradiční střední školy nahrazeny moderními vzdělávacími středisky

30. 5. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Zpráva o záměru anglické vlády.

Modernizace školství patří v posledních letech mezi priority britské vlády. V rámci rozličných projektů financovaných obvykle zcela či z valné části ze státního rozpočtu prochází proměnou školní budovy i učební plány v různých částech Spojeného království. Pro sféru středního školství je tato problematika komplexně řešena např. ve vládním programu nazvaném Vytváříme školy pro budoucnost (Building Schools for the Future). Jeho cílem je zmodernizovat do roku 2020 všechny střední školy v Anglii, a to jak z hlediska vybavení, tak i z hlediska výukového procesu. Jedná se o program mnohdy hodně potřebný – některé z anglických středních škol neprošly žádnou inovací od 50. let 20. století – a současně také značně ambiciózní, neboť jeho tvůrci předpokládají, že jednotlivé školy i celý systém vzdělávání nebude po skončení projektu potřeba zásadněji modifikovat přinejmenším po dobu dalších 25 let. Celkový rozpočet programu byl, s ohledem na jeho rozsah, koncipován poměrně velkoryse – vláda předběžně počítá s vynaložením částky 45 miliard liber.

Prvních 150 miliónů liber má být využito v pilotní části projektu, která již byla zahájena na 11 školách nacházejících se ve správní oblasti Knowsley. Stávající školy jsou postupně přeměňovány na moderní vzdělávací střediska. Ta budou sloužit nejen školákům, ale nově též zájemcům o další vzdělávání z řad dospělých. Modernizace škol uskutečňovaná pod hlavičkou projektu Vytváříme školy pro budoucnost nespočívá pouze v přestavbě budov a v instalaci nejnovějších technologií, jakými jsou kupř. supervýkonné počítače, vysokorychlostní bezdrátové sítě atd. Inovovaná vzdělávací střediska nabídnou svým studentům také zcela jinou formu organizace práce více zohledňující jejich potřeby, požadavky a schopnosti. Tradiční uspořádání školy založené na pevných rozvrzích hodin pro jednotlivé vedením školy vytvořené třídy bude pravděpodobně postupně rušeno. Místo toho budou studenti sami vytvářet zájmové skupiny, jejichž výuka se bude odehrávat v různě dlouhých tematických blocích. Učitelé se zhostí rolí průvodců, konzultantů, trenérů a pomocníků studentů. Počítá se rovněž s distančním vzděláváním a on-line podporou studia, a to i v době, kdy má „klasická“ škola zavřeno, tj. v noci, o víkendech a o státních svátcích.

Záměr vybudovat nová vzdělávací centra tak, aby vyhovovala potřebám studentů v nadcházejícím čtvrtstoletí neznamená, že inovované školy se po modernizaci uzavřou pro další vývoj. Důležitou vlastností nových vzdělávacích center bude přizpůsobivost, otevřenost a inovativnost. Program je připraven tak, aby dokázal kdykoli pružně reagovat na okolní dění, ať už se bude jednat např. o změnu požadavků na budoucí zaměstnance ze strany trhu práce, o nové poznatky v pedagogice nebo třeba o další vývoj v oblasti technologií.

zdroj:
Council calls time on classrooms, BBC News - Education, May 14, 2007

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.