Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > PC hra ve výuce
Odborný článek

PC hra ve výuce

14. 5. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ludmila Friedlová

Anotace

Článek popisuje vlastnosti strategických her typu Civilization a možnosti jejich uplatnění ve výuce.
Hledáte něco, čím zpestřit výuku tak, abyste se nejen ubírali v duchu moderního trendu rozvíjení mezipředmětových vztahů a kompetencí žáků, ale aby děti výuková aktivita bavila? Mezi jednu z nejoblíbenějších zábav dnešní „digitální generace“ patří hraní počítačových her. Budeme-li je dětem zakazovat, odrazovat je od nich, získáme jen nálepku „analogových staříků“, kteří jim prostě nerozumí a dají se snadno ošálit. Kdo z nás ví například o tom, jak běžné je dnes na keyboardu „únikové tlačítko“ ze hry zpět do „rozdělané práce“, které děti používají, když přicházejí rodiče, či učitel, a které výrobci vkládají do snadno dosažitelné oblasti přesně k těmto účelům.
Když se řekne počítačová hra, ještě dnes si mnoho lidí představí postavu svalovce se samopalem vraždící mutanty rozmanitých tvarů a barev za zvuků otřásajících zdmi i nervy sousedů. Ano, jsou takové. Ale víte, že jsou i takové, ze kterých se v rukou učitele může stát platforma pro vaši výuku, která bude žáky bavit, a ani nepostřehnou, že se vlastně učí? Unikátní prostředí, které jim může přinést byť jen rámcový, ale přes to jedinečný pohled na lidskou společnost, její potřeby, vnitřní vazby a důsledky na životní prostředí…
Takovou platformou je rodina strategických her Civilization (Civilization I-IV, FreeCivilization a Advanced Civilization). Všechny jsou si velice podobné, vyšší verze se liší v podstatě jen náročnější grafikou. Proč jsem vybrala právě Civilizaci? Kromě její atraktivity, oblíbenosti a vysokého potenciálu využití ve výuce nejen informatiky, ale mnoha dalších předmětů, či využití při tvorbě projektové výuky, má jedno zásadní Plus. S výjimkou verze III a IV (tedy nejnovějších produktů) je k dispozici jako Freeware.
Jak jsem již zmínila, jednotlivé verze jsou si velice podobné. Proto bych se pro zjednodušení dále věnovala jen hře Civilizations II, se kterou mám nejbohatší zkušenosti. Přesto, že se jedná o relativně dost staré dílo (její první verze spatřila světlo světa roku 1996), z funkčního hlediska neztrácí na všeobecné přitažlivosti. Naopak, určitá transparentnost ji zpřístupňuje i žákům, kteří se hraní počítačových her nevěnují a mají s nimi jen malé nebo žádné zkušenosti.
Princip celé hry stojí na rozvoji vlastní civilizace-národa. Simulaci je možné zahájit vývojem jediného města a základních vynálezů zhruba 4000let př.n.l a pokračovat až do současnosti. Civilizace soupeří s jinými civilizacemi (1-6ti). Okolnosti nutí hráče operativně regulovat ekonomiku, státní zřízení, expanzi atd., a to vše je zpravidla podmíněno stavem vědy a zaměřením daným vlastními vynálezy. Mapa světa může stát na reálném rozvržení světa (nebo jeho části), nebo být zcela náhodná.
Při studiu článku Přichází nová generace výukových her, na portálu Česká škola, jsem si uvědomila, jak trpí využívání podobných aplikací „oštítkováním“ (například „historizující hra“) a zkostnatělostí systému předmětů, na který se snažíme aplikace „napasovat“. I Civilizace patří k těm hrám, u nichž může předmětové zatřídění do historie sloužit jen jako rámcové. Využití čistě pro výuku dějepisu je možné jen omezeně a pouze po důkladné přípravě.
Nicméně, pohlédneme-li na platformu, kterou nám prostředí této hry nabízí, v globálnějším aspektu, můžeme se dostat na pole v současné době velmi podporovaných mezipředmětových vztahů, kde se nám naskýtají velice pestré možnosti mezioborových průniků. Jako obzvláště cenné zde spatřuji prolínání sociálních věd s technikou, které v tradičním rozložení předmětů bývá dost těžké skloubit. Největší přínos vidím ale především právě v globálním pohledu na lidskou společnost a její vývoj v čase, na který je zde kladen důraz, na uvědomování si jejích potřeb, které jsou vzájemně provázány.
Cílem využití Civilizace II ve výuce může být impuls k tomu, aby si žáci uvědomili souvislosti mezi jednotlivými sférami lidské činnosti v jejich širším kontextu (historickém, mezilidském, evolučním,...) a aplikovali dosavadní poznatky z jednotlivých předmětů do funkčního, životaschopného a především konkurenceschopného celku. „Své“ si zde v praktické rovině mohou najít ale i učitelé jednotlivých předmětů například při využití reálného rozvržení světa si mohou žáci k radosti zeměpisců přirozeně fixovat hlavní i další významná města států, řešit ekologické kalamity k potěše biologů, či urovnávat diplomatické neshody za využívání znalostí z občanské výchovy.
Struktura hry je názorně zobrazena na následující myšlenkové mapě převzaté z projektu Zkoumání vlivů technologií na rozvoj civilizace za použití ICT. Barevně jsou zde zvýrazněny související sféry.

Civilization

Nakonec ještě pár technických detailů a odkazů. Hra Civilizations II byla vyvinuta společností MicroProse a jejími designéry jsou Brian Reynolds , Douglas Caspian-Kaufman a Jeff Briggs. Existují verze pro platformy Mac OS, PlayStation, Windows . Bohužel hra není ve verzi pro operační systémy Linux a Unix ( nicméně je k dispozici odpovídajíci remake).
Minimální HW požadavky jsou snadno splnitelné i pro počítače, jimiž v současnosti naše školy disponují. V případě společného hraní v rámci počítačové učebny lze též využít lokální síťové propojení. Program je k dispozici v Aj i Čj a je volně ke stažení například ZDE na platformě Windows a ZDE pro platformu Mac.
Advanced Civilization (lze získat ZDE ) a FreeCivilization (ke stažení ZDE ) se řadí volně k rodině Civilizations a vznikaly jako freewarové alternativy placených produktů. Zoufat si nemusí ani příznivci Linuxu. Pro ně je tu remake s názvem Civilization – Call to power ke stažení ZDE.
Jelikož se jedná o jednu z nejpopulárnějších strategií vůbec, je pro ni na webu k dispozici mnoho návodů a doporučení. Z českých stránek je to například Civ2, kde lze kromě průvodců nebo tipů a triků pro hru nalézt i několik šikovných utilit, jejichž vyhledáváním může žáky pověřit například učitel informatiky. Učitelé angličtiny pak jistě ocení nespočet anglicky psaných webů, pro příklad Civilizations fanatics center, nebo též zdařilý popis Civilization na Wikipedii.
Přeji vám všem mnoho úspěchů ve využití moderních technologií k výukovým účelům. Neváhejte se s námi podělit se svými problémy a zkušenostmi!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ludmila Friedlová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.