Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > ZIPCeM inspirující
Odborný článek

ZIPCeM inspirující

24. 4. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Václav Pavlík

Anotace

Ve dnech 25. až 27. března 2011 se ve slovenských Levicích uskutečnilo výroční valné shromáždění „Združenia informačných a poradenských center mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM), které sdružuje všechna Informační centra pro mládež na Slovensku. Na pozvání předsedy ZIPCEMu Michala Dobiaše se tohoto výročního shromáždění zúčastnili také zástupci „Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež České republiky“ (AICM ČR).

Jak na Slovensku, tak i v České republice jsou v oblasti informací pro mládež k řešení otázky spojené s modernizací a efektivizací způsobů předávání a předkládání informací cílovým skupinám Informačních center pro mládež a také hledání způsobů a metod, jak mladé lidi více učit, jak s informacemi pracovat, jak je vyhodnocovat a pozitivně je pro sebe využít.

Významnou společnou zájmovou sférou pro nejbližší období je mimo jiné také oblast kontinuálního vzdělávání pracovníků ICM, odborných konzultantů a dobrovolníků v oblasti specifického odborného poradenství. Se vzdělávacími aktivitami pracovníků ICM pak také úzce souvisí i schopnosti ICM a jejich pracovníků směrem k sebereflexím, analýzám stavu realizovaných činností a k odbourávání stereotypů ve vlastní práci. Velmi podstatnými společnými oblastmi k nacházení řešení na obou stranách jsou také zásadní revize dosavadních koncepcí a strategií, způsoby a možnosti financování informačních a poradenských služeb pro mládež, navazování širších partnerství v regionech a dalších zahraničních partnerství, oblast rozvoje a podpory strukturovaného dialogu s dětmi a mládeží, realizace kampaní na potřebná témata, propagace činnosti ICM a další.

Nejbližší společnou kontaktní aktivitou ZIPCEM a AICM ČR bude návštěva týmu slovenských kolegů v českých ICM (některá ICM jsou sdružena v AICM ČR). Tato poznávací cesta se uskuteční v České republice ve dnech od 19. do 22. května 2011. Naši slovenští kolegové mimo jiné navštíví ICM v Prostějově a Pelhřimově. Nebude chybět ani návštěva jihočeských Informačních center pro mládež v Českém Krumlově a Táboře, kde bude připraven i další doprovodný program.

Druhou kontaktní aktivitou, na které se budou přímo podílet mladí lidé z okruhu slovenských ICM, je projekt evropské multilaterární výměny mládeže „Medialize it“. Projekt, který je podpořen z programu Evropské unie Mládež v akci, je zaměřen na oblast práce s moderními médii. Kromě slovenského a českého mládežnického týmu se jej účastní také týmy mladých lidí z Itálie, Slovinska a Portugalska. Tento projekt se uskuteční, za organizační kooperace AICM ČR a Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov (zřizovatele zdejšího Informačního centra pro mládež, Internetového rádia a zakládajícího člena AICM ČR) v srpnu 2011 v jižních Čechách.

Mezi AICM ČR a ZIPCeM probíhá také poměrně intenzivní výměna strategických, koncepčních a organizačních dokumentů a také informačních materiálů pro potřeby Informačních center pro mládež na obou stranách.

V současné době jsou v obou organizacích také připravovány první podklady pro vypracování a podání grantových projektů zaměřených na oblasti síťování a vzdělávání.

Partnerství mezi ZIPCEM a AICM ČR se ukazuje jako velmi cenné a přínosné pro obě strany. Postupně společně zjišťujeme, že máme mnoho styčných bodů a řešíme hodně otázek a problémů v oblasti informací pro mládež, které jsou často identické nebo podobné.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) je střešní organizací pro jednotlivá Informačné centrá mladých, které působí v jednotlivých regionech Slovenska. Cílem ZIPCeM je spolupráce s ICM, jejich metodické usměrňování, společná metodika práce s cílem vložit do všech ICM jednotnou filozofii a myšlenky při tvorbě jejich programu, který vychází z objektivních potřeb a požadavků mladých lidí a zabezpečuje žádané informace a poradenství.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike je přirozeným partnerem Ministerstva školství Slovenské republiky pro komunikaci, řešení problémů, případně nových podnětů. Nabízí orgánům státní správy kvalifikované odborníky na obsazení míst v různých odborných a poradních komisích či orgánech a nabízí jim i nové podněty a zkušenosti, které získalo za dlouhou dobu práce zaměřené na informace a poradenství pro mládež.

Členy Združenia Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike je v současnosti 22 Informačných centier mladých, které poskytují mladým lidem základní služby v rámci jednotné klasifikace informací v oblastech:

 • Informační a pracovní servis - informace o volbě povolání a výběru zaměstnání, Informační a pracovní servis, nabídky práce v zahraničí, AU-PAIR, přehledy personálních agentur….
 • Vzdělávání - studium na Slovensku, studium v zahraničí, stipendijní pobyty, rekvalifikační, jazykové a praktické kurzy, krátkodobé studijní návštěvy…
 • Cestování - cestovní kanceláře, cestovní ruch, ubytovací možnosti, kulturní instituce, hrady a zámky, koupaliště, informace a přehled o podmínkách cestování, profil jednotlivých států světa, přehled zemí, ….
 • Volný čas - aktivní využívání volného času, nabídka aktivit pro volný čas, dětské tábory, turistika, adresáře organizací a institucí činných v oblasti volného času pro děti a mládež, jejich profil a nabídka, přehled o činnosti a aktivitách dětských a mládežnických organizací na Slovensku…
 • Odborné poradenství - právní poradenství, psychologické poradenství, sexuologické poradenství, linky důvěry, …
 • Občan a společnost - AIDS prevence, drogové závislosti, jiné negativní jevy, sexualita, rasizmus, xenofobie, občanská participace, NATO, Evropská unie, Rada Evropy…

 

Více informací o Združeniu Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike – www.zipcem.sk

Václav Pavlík, regionální koordinátor / redaktor Kraj Jihočeský

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Václav Pavlík

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Neformální vzdělávání
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;
 • Neformální vzdělávání
 • Personální a sociální kompetence
 • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
 • Neformální vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).