Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak souvisí Web 2.0 a škola 2.0
Odborný článek

Jak souvisí Web 2.0 a škola 2.0

11. 5. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Článek srovnávající rozdíly mezi webem 1.0 a webem 2.0 s reformovanými a nereformovanými školami.

Dovolím si vypůjčit pár myšlenek z jednoho příspěvku v blogu Steva Hargadona –známého propagátora reformy školství založené na využití vzdělávacích technologií. V článku velmi výstižně popisuje souvislosti mezi dnes tolik populárním Webem 2.0 a současným vývojem školství, které spěje k něčemu, co může být analogicky označováno jako škola 2.0. Hlavní myšlenkou, stojící v pozadí, je pro autora objevné zjištění, že charakteristika změny mezi Webem 1.0 a 2.0 je vlastně úplně stejná jako současná proměna školy 1.0 na 2.0. Podstatu věci vystihují následující obrázky:

skola 2.0 skola 1.0


Web 1.0 skutečně svou funkcí velmi připomíná tradiční metody vzdělávání, které jsou po dobu stovek let zafixovávány v našich myslích. Informace zde přecházejí jednosměrně od autora k uživatelům, podobně jako byly tradičně předávány znalosti od učitele k žákům. Tento způsob dokonale odpovídá industriálnímu modelu vzdělávání dob minulých, kdy se vyráběly v masovém měřítku stejné výrobky a všechny děti procházely ve škole stejným výukovým procesem se stejnými postupy a výukovými materiály. Tak jako není možné kompletně přestat používat Web 1.0, nelze ani v budoucnosti zcela zavrhnout veškeré tradiční postupy. Technické možnosti a prostředí, v němž se učení odehrává, se však v poslední době tak jako tak rychle mění a obohacuje.

Web 2.0 přináší zcela nové možnosti navázání vztahů mezi jednotlivci i obchodními partnery. Vyvolává nové modely myšlení, jež využívají přímou konverzaci a nejsou závislé na autoritě, ať už se jedná o vztah zákazníka k obchodníkovi nebo žáka k učiteli. Zákazník může kontaktem s jinými zákazníky získat daleko věrohodnější informaci než od vlastního prodejce či poskytovatele služeb, žák si může najít vlastním cílům mnohem lépe odpovídajícího rádce než je právě přidělený učitel. Vzdělávání touto cestou se uskutečňující je neobyčejně efektivní. Přestože ve skutečnosti z pohledu pedagogiky jako vědy nepřinášejí technologie nic, co by nebylo alespoň teoreticky známo již dávno, praktický dopad na prostředí, v němž se učení odehrává, je obrovský. Díky tomu je někdy didaktický model, který popisuje vzdělávání v prostředí Webu 2.0 nazýván konektivizmem (viz George Siemens - Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age). Běžná současná praxe však má ke škole 2.0 většinou zatím hodně daleko. Měli bychom rychle přijít na to, jak tento nový model prakticky aplikovat - dříve, než se naše stávající školy stanou zbytečnými.

Vypadá to tak, že současné technologie jsou schopny transformovat naši kulturu i podnikání. Mají dostatečný potenciál dramaticky změnit též náš přístup k učení.
zdroj:
Steve Hargadon - The Web 2.0 and School 2.0 Connection, April 24, 2007

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.