Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Hudba pro uživatele dětských počítačů XO
Odborný článek

Hudba pro uživatele dětských počítačů XO

6. 3. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o software vyvíjeném pro nové počítače nadace OLPC XO.

Projekt OLPC (One Laptop Per Child) je fascinujícím příkladem demonstrujícím, jak se svět přímo před našimi zraky neuvěřitelně rychle proměňuje. V těchto měsících se začínají distribuovat první zkušební série výhradně do rukou dětí školou povinných nacházejících se hlavně v rozvojových zemích. Pro nás, kteří jsme leta letoucí zvyklí na povinnou docházku do školy, kde jsou všechny činnosti řízeny učiteli, je obtížně představitelné, že výukové použití těchto strojů si budou děti většinou řídit samy. V podmínkách, v nichž se budoucí uživatelé nacházejí (škola s nedostatkem učitelů, bez vybavení a často dokonce bez proudu), to ale asi jinak nepůjde. Bude to velmi zajímavý experiment s miliony účastníky ověřující výukové a sociální možnosti současných technologií.
Jak si to nadace OLPC v čele s Nicolasem Negropontem v reálu představuje, je možno demonstrovat na jedné z prvních komplexně provázaných uživatelských aplikací specielně pro XO vyvinutých. Jedná se o generátor a editor hudby TamTam a internetovou službu Free Music Project.
TamTam je ve verzi mini součástí základního programového vybavení počítačů XO. Dovoluje vytvářet hudbu buď přímo záznamem hry na klávesnici či nahrávky přes mikrofon. Zároveň ale obsahuje i editor not, v němž lze hudbu komponovat a upravovat. Program je vybaven modulem umožňujícím online spolupráci na tvorbě. Jeho nejdůležitější vlastností je to, že je koncipován jako aplikace výuková. Měl by tedy mít takové vlastnosti, aby se práce s ním dala naučit samostudiem. Vyvinut byl ve spolupráci odborníků dvou kanadských univerzit z Montrealu a Toronta.
S pomocí TamTamu se může každé dítě stát snadno skladatelem nebo členem týmu či skupiny tvorbou hudby se zabývající. Asi nikdo nepochybuje o tom, že je to mezi mladými lidmi činnost dosti oblíbená. Pro každého tvůrce je ale důležité též to, aby jeho výtvor někdo poslouchal. Čím více je posluchačů, tím lépe. V dnešní době je nejvhodnějším způsobem šíření nahrávek samozřejmě internet. Za účelem co nejsnazšího šíření hudebních výtvorů nejen mezi uživateli dětského počítače XO vznikla specializovaný Free Music Project.
Tento projekt, jehož cílem je podpořit záměr OLPC, realizuje skupina vysokoškoláků zapojených do hnutí FreeCulture.org. Jejich společným dlouhodobým cílem je pomáhat volnému šíření myšlenek formou bezplatného sdílení vytvořených děl. Typickým příkladem takového sdílení a šíření je software s licencí Open Source nebo jiné materiály (texty, obrázky, video nebo zvuk) s licencí Creative Commons. Tuto posledně jmenovanou licenci musí mít též všechny nahrávky ukládané na serveru Free Music.
Konkrétně to znamená, že každý autor hudby musí dříve, než svou nahrávku uloží na serveru, souhlasit s tím, že tato bude volně šiřitelná i modifikovatelná. Znamená to, že kdokoli smí nápad použít a na jeho základě vytvořit něco nového. Licence CC má několik různých modifikací. Chystáte-li se ji použít, seznamte se raději se všemi variantami podrobněji. V blízké budoucnosti můžeme jistě očekávat, že bude Free Music obsahovat velké množství hudebních pokusů z celého světa. Nikde není psáno, že nutně musí být vytvořeny pomocí XO. Z nahrávek vložených do 1. dubna budou vybírány demonstrační ukázky, které budou k dispozici na každém serveru OLPC na celém světě.
Šance na proslavení tedy nepochybně existuje.

zdroje: TamTam, OPLC Wiki, January, 2007
Wayan Vota - Free Music Project: Creativity on Children's Machine XO, OPLC News, March 05, 2007 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.