Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > ISTE zveřejnila návrh nových technologických...

Ikona informativni

ISTE zveřejnila návrh nových technologických standardů

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o nových standardech technologických znalostí žáků, jež vypracovala The International Society for Technology in Education.
Klíčová slova: standardy, technologie, ISTE

The International Society for Technology in Education (ISTE) je neziskovou výzkumnou organizací koordinující využívání technologií v amerických školách s mezinárodním přesahem. Kromě jiného má na starosti konkretizaci toho, jaké schopnosti by měly děti v oblasti informačních a komunikačních technologií v různých věkových kategoriích mít. Dokument tyto schopnosti popisující, neboli standardy, je nutnou podmínkou horizontální i vertikální kompatibility vzdělávacího systému zvláště v podmínkách nezávislosti jednotlivých států nebo dokonce (jako třeba u nás) škol. Jinými slovy řečeno – nesmí se stát, aby žák nebyl schopen přejít z jedné školy do druhé nebo neměl šanci na přijetí do školy vyššího stupně jen proto, že nedostal možnost si osvojit některou z definovaných dovedností.

První technologické standardy vydala ISTE v roce 1998. Učitelský spomocník o nich tenkrát referoval v článku Iste a její standardy technologických dovedností studentů. Vývoj v oblasti vzdělávacích technologií však od té doby pokročil natolik, že je třeba standardy významným způsobem inovovat. Proto je připravována nová verze. Právě publikovaný návrh je výchozím materiálem určeným k veřejné diskuzi. Každý, kdo se problematikou zabývá a je případně ochoten sdělit své připomínky, může tak učinit prostřednictvím příslušného dotazníku (viz Odkazy).

Po aktualizaci standardů již delší dobu volala celá řada odborníků. Podle vedoucího představitele ISTE Dona Knezka tuto potřebu vyvolává stoupající globalizace celého vzdělávacího procesu. Hlavní změny připravované nové verze spočívají v tom, že se méně zabývá konkrétními technologickými nástroji a mnohem více schopnostmi a znalostmi potřebnými k úspěšnému životu v podmínkách stupňující se digitalizace společnosti. Hlavní důraz je v profilu absolventa školy v současné době kladen na schopnost soustavně se vzdělávat, na kreativitu a na informační a mediální gramotnost.

Změnu v přístupu lze nejlépe ukázat na konkrétním příkladu. Původní standardy z roku 1998 měly těchto 6 hlavních kategorií: 1. základní operace a pojmy; 2. sociální, etické a humánní souvislosti využití technologií; 3. základní nástroje pro využití technologií ke studiu a tvorbě dokumentů; 4. nástroje komunikační; 5. nástroje pro výzkum a zpracování informací; 6. nástroje usnadňující rozhodování a řešení problémů.

Upřesnění v kategorii komunikačních nástrojů například obsahuje: A) studenti používají komunikační nástroje ke spolupráci, publikování a k výměně informací s vrstevníky, experty nebo jinými lidmi majícími podíl na výukovém procesu; B) využívají různá média a formáty dat k publikování informací a nápadů v rámci co nejširší komunity.

Nový revidovaný pracovní návrh obsahuje opět 6 hlavních kategorií: 1. kreativita a inovace; 2. komunikace a spolupráce; 3. výzkum a zpracování informací; 4. kritické myšlení, řešení problémů a rozhodování; 5. digitální občanství; 6. operace a pojmy.

Upřesnění v kategorii komunikace a spolupráce tentokrát obsahuje: A) studenti spolupracují a vyměňují si informace s vrstevníky, experty nebo jinými zainteresovanými využívajíce co nejširšího spektra dostupných digitálních médií a formátů; B) veřejně publikují výsledky své práce s využitím co nejširšího spektra dostupných digitálních médií a formátů; C) budují globální porozumění a pocit vzájemnosti s vrstevníky jiných kultur; D) zapojují se do projektových týmů tvořících originální výstupy.

Příprava nové verze standardů je podpořena sponzory, a to Adobe Systems, Apple, Intel, Microsoft, Pearson Education, Promethean, SMART Technologies a Questia Media. Práce byly zahájeny na loňské červnové konferenci NECC v San Diegu a na té letošní, která bude v Atlantě, by mělo být po právě zahájeném připomínkovém řízení zveřejněno konečné znění. Změny se posléze budou muset provést též v technologických standardech pro učitele a pro vedoucí školské pracovníky, které jsou zpracovány v samostatných dokumentech. Dočkáme se jich pravděpodobně až na 30. výroční konferenci NECC v roce 2009.

Je obtížné se ubránit srovnávání se stavem věcí u nás. Možná, že by ani nebylo nutné se za každou cenu snažit vyvíjet vlastní podobné dokumenty. Pro začátek by mohlo stačit hotové know-how prostě převzít. O finální podobě standardů ISTE vás budeme samozřejmě informovat.

 

Odkazy:  

 

zdroje: ISTE Releases Draft of New Technology Standards, Converge online, February 2007
Laura Devaney - ISTE releases draft of new tech standards, eSchool News, February 7, 2007

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 13. 02. 2007
Zobrazeno: 2739krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. ISTE zveřejnila návrh nových technologických standardů. Metodický portál: Články [online]. 13. 02. 2007, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12013/ISTE-ZVEREJNILA-NAVRH-NOVYCH-TECHNOLOGICKYCH-STANDARDU.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.