Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > MIT zkoumá kolektivní inteligenci
Odborný článek

MIT zkoumá kolektivní inteligenci

20. 11. 2006 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o založení nového vědeckého pracoviště na MIT – Centra pro kolektivní inteligenci.

Před nedávnem bylo v Americkém Bostonu na jedné z celosvětově nejproslulejších na technologie orientovaných vysokých škol – Massachusetts Institute of Technology (MIT) – založeno nové vědecké pracoviště – Centrum pro kolektivní inteligenci (MIT Center for Collective Intelligence). Cílem jeho zájmu je odhalit, zda skupina lidí, která spolupracuje prostřednictvím počítačové sítě, je schopna jednat inteligentněji než kterýkoli jednotlivec, skupina či počítač takovým spojením nedisponující.

Vedoucím Centra se stal Thomas Malone, profesor MIT's Sloan Management School. Podle něj bude mít Centrum tři hlavní oblasti činnosti: 1. tvorba případových studií popisujících funkční příklady uplatnění kolektivní inteligence, 2. příprava nových projektů kolektivní inteligenci využívajících, 3. realizace vědeckých experimentů zjišťujících teoretické principy fungování kolektivní inteligence.

Jakým směrem se bude zájem centra orientovat, lze odhadnout již podle toho, kdo byl vybrán do sboru poradců. Je to věhlasný vynálezce Webu Tim Berners-Lee, Jimmy Wales – zakladatel známé encyklopedie Wikipedia, jejíž obsah je bez nároku na honorář spoluvytvářen samotnými uživateli, a Alpheus Bingham – vedoucí představitel služby InnoCentive, která na komerční bázi nabízí firmám řešení zdánlivě neřešitelných vědeckých problémů. Za tímto účelem úspěšně udržuje propojení v rámci komunity spolupracujících špičkových vědců z celého světa.

Jedním z prvních právě se rozjíždějících projektů Centra je Wiki kniha We Are Smarter Than Me (My jsme chytřejší než já), na níž se bude přínos společné tvorby ověřovat. Měla by pojednávat o vlivu sociálních sítí na obchodní činnost. Do projektu jsou zapojeny tyto tři americké organizace - Wharton Business School, Shared Insights a Pearson Publishing. Účast je ale otevřena pro každého. V zájmu zvýšení úrovně výsledku však byla za účelem vytvoření základní linie knihy k tvorbě přizvána skupina vybraných expertů danou problematikou se zabývajících. Již teď na samém začátku je obsah některých kapitol velice zajímavý.

Některé projekty Centra se budou snažit navázat na předchozí projekty MIT. Pozornost si zaslouží třeba studie, v níž Eric von Hippel ukázal, že zákazníci mívají v souvislosti s inovací výrobku lepší nápady než dobře placení firemní specialisté. Jinou nadějnou aktivitou je vznikající skupina odborníků, která se pod vedením Marka Kleina snaží s využitím kolektivní inteligence a počítačových simulací pomáhat řešit problémy způsobené globálními klimatickými změnami.

V současné době na internetu existuje již celá řada aplikací kolektivní inteligenci tak či onak využívajících. Není to jen Wikipedia, Google nebo Amazon ale i mnoho dalších tzv. Webů druhé generace. Dá se s jistotou očekávat, že v blízké budoucnosti bude jejich počet dále stoupat. Seriozní vědecký výzkum může být zřizovatelům takových služeb nepochybně značně prospěšný. Proto nově zakládané Centrum pro kolektivní inteligenci bude asi bez nesnází pro svůj výzkum hledat zájemce o spolufinancování nebo o sponzorství.

Existují extrémisté, kteří si myslí, že kolektivní inteligence dokáže zázračným způsobem vyřešit všechny problémy, i tací, kteří jsou proti ní zaujatí a dávají přednost centrálnímu řízení a kontrole publikovaných materiálů (např. u Wikipedie). Oba přístupy jsou ve své krajní podobě špatné. Ukazuje se, že kolektivní inteligence v určitých případech je přínosná a v jiných zase není. Při zkoumání principů jejího fungování je třeba aplikovat celou řadu poznatků z oblasti psychologie, teorie řízení, umělé inteligence, funkce mozku ad. Úkolem Centra je tyto poznatky utřídit a hlavně zjistit, jakým způsobem kolektivní inteligenci ovlivňuje lidstvem v minulosti nikdy nepoznaná možnost využívat informační a komunikační technologie. Jedině toto poznání nás může zavést na cestu budoucího optimálního využití kolektivní inteligence v praxi.

Více informací lze nalézt a do studia problematiky se zapojit na Wiki Webu Handbook of Collective Intelligence, který právě vznikající výzkumné pracoviště pro zájemce založilo.

 

zdroje: Thomas W. Malone - What is collective intelligence and what will we do about it?, MIT Center for Collective Intelligence, October 13, 2006
Jim Rapoza - Who Cares What Groups Think? MIT Does., Eweek.com, October 13, 2006
MIT Wants to Know: Are We Really Smarter Than Me?, Enterpriseweb, October, 2006
Paul McNamara - MIT looks to give 'group think' a good name, NetworkwWorld.com, October 10, 2006
Andrew Orlowski - MIT opens Junk Science Institute, TheRegister.co.uk, October 11, 2006

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.