Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Technologie jsou z Marsu, výuka z Venuše
Odborný článek

Technologie jsou z Marsu, výuka z Venuše

27. 9. 2006 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Popis rozdílů mezi technickými a didaktickými odborníky.

Přiznejme si to – mezi učiteli a informatiky existují zřetelné kulturní odlišnosti. Pokusme se zamyslet nad tím, jak by se daly překlenout z pozice vedoucích školských pracovníků.

Setkají-li se na nějakém jednání techničtí a didaktičtí odborníci, často sedí proti sobě na opačných stranách stolu. Co je tak rozděluje? V první řádě je to asi ta skutečnost, že specialisté na informační technologie přicházejí mnohem více do styku se světem firem a podnikání. Tato perspektiva je pro ně natolik přirozenou, že se ji snaží aplikovat i na školství. Jenže učitelé mají úplně jiné problémy. Technologie jsou pro ně nanejvýše službou napomáhající jejich vzdělávacímu poslání. Když se začne mluvit o počítačových sítích nebo o řešení školní administrativy zvedají oči v sloup.

Tyto rozdíly mohou v některých případech vyvolávat i konflikty mezi lidmi zodpovědnými za výuku a lidmi zodpovědnými za technologie. Vedení školy by mělo být schopno takové konflikty včas odhalit a pokud možno jim předcházet. Podívejme se proto na některé typické příznaky a možná řešení. Není vyloučeno, že některé z nich vám budou povědomé.

 

Venuše

Mars

Krátkodobá perspektiva

Dlouhodobá perspektiva

Učitelé se zaměřují na řešení krátkodobých problémů. Jejich perspektiva nesahá často dále než na období jednoho školního roku.

Technologové plánují řešení alespoň na tři až pět let dopředu.

Možné řešení: Ujistěte se, že školní (obvodní apod.) vzdělávací plán i plán rozvoje technologií zohledňují oba přístupy. Že vize za těmito dokumenty stojící integruje vzdělávání i technologie.

Chuť experimentovat

Stabilita

Učitelé jsou více ochotni zkoušet v oblasti využití technologií nové přístupy a možná se v některých případech i dopouštět chyb.

Cílem technologů je odstranit experimentování, řídit výukový proces a minimalizovat chyby.

Možné řešení: Během přípravy vzdělávacích aktivit oddělte technické požadavky od dalších požadavků na realizaci. Předem si stanovte, které výuky se připravované změny budou týkat a co se měnit nebude. Použijte inovativní výukové metody a zdůrazněte roli, kterou v nich technologie mají.

Kvalitativní rozhodování

Kvantitativní rozhodování

Při běžné výuce ve třídě učitelé provádějí hlavně celou řadu kvalitativních rozhodnutí – např. nastavení hloubky a rozsahu probírané látky apod.).

Technologové pracují s měřitelnými daty a čísly.

Možné řešení: Definujte soubor měřitelných výukových výstupů a jasný systém služeb poskytovaných oddělením IT. Hodnocení provádějte pomocí kvalitativních i kvantitativních ukazatelů – např. formou dotazníku spokojenosti se službami, který bude obsahovat jak položky s bodováním tak odpovědi otevřené.

Obsah

Design

Učitelé u aplikací využívajících technologie zkoumají hlavně výukový dopad.

Technologové se u stejných aplikací zajímají hlavně o formu zpracování a funkci.

Možné řešení: Do procesu hodnocení výukových aplikací zapojte nezávislé pozorovatele, kteří zohledňují různé pohledy. Nejvhodnější je realizace výzkumu účinnosti pomocí slepého pokusu (náhodný výběr zkoumaných účastníků) s kontrolní skupinou.

Mikro

Makro

Učitelé se věnují hlavně situací ve své třídě a nijak zvlášť se nezabývají souvislostmi, které může jejich činnost mít v globálním kontextu.

Technologové se věnují zajištění fungování chodu školy jako celku – ukládání dat, psaní zpráv, hledání informací. Díky tomu je jejich zaměření mnohem širší.

Možné řešení: Seznamte všechny zaměstnance s tím, jaký vliv na fungování organizace (školy) má vhodné využití technologií. Při zavádění nových postupů realizujte nejprve pilotní běh, zjišťujte způsob úspěšné implementace jinde a provádějte hodnocení.

Výchova

Byznys

Učitelé ovlivněni svým posláním myslí hlavně na výukové a výchovné cíle.

Technologové na základě své potřeby zkvalitňovat fungování organizace a porovnávat její výsledky s jinými přemýšlejí v rámci globální soutěže podobně jako by se pohybovali na poli obchodním.

Možné řešení: Realizujte proces změny vedoucí k nalezení společných zájmů a ke zlepšení celkového společenského klimatu uvnitř organizace (školy).

Bylo by chybou se domnívat, že odstranění barier mezi těmito dvěma skupinami je snadné. Budete-li se chtít tohoto úkolu zhostit s úspěchem, nezbude vám než se důkladně zamyslet nad svými vlastními názory, postoji a postupy. Je naprosto nezbytné brát v úvahu místní situaci včetně individuálních rozdílů mezi aktéry a tvůrčím způsobem podle situace reagovat. Nezapomínejte, že v případě nouze existují též nezávislí odborníci, kteří dokáží situaci citlivě zhodnotit a pomoci vám.

A na závěr ještě jedna rada učitelům. Snažte se, prosím, porozumět technologickým hlediskům. Nevzdávejte to kvůli jednomu konfliktu nebo jen díky rozdílnému přístupu technologů. Akceptujte rozdíly a hledejte takové řešení, které umocní působení všech sil. Musíme se jeden od druhého ještě moc učit!

 

zdroj: Alan S. Brody - IT is from Mars, Instruction is from Venus, SchoolCIO, September, 2006

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bořivoj Brdička

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.