Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Evropská digitální knihovna
Odborný článek

Evropská digitální knihovna

6. 4. 2006 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Informace o plánu Evropské komise na vytvoření Evropské digitální knihovny s více než 6 miliónem knih dostupných online.

Podle ambiciózního plánu Evropské komise by během příštích pěti let mělo být zpřístupněno prostřednictvím internetu v tzv. Evropské digitální knihovně více než 6 miliónů knih, archiválií a jiných významných památek, jež jsou součástí evropského kulturního dědictví. Současně se vznikem knihovny počítá tento záměr rovněž s vytvořením zvláštních středisek po celé Evropě, která se budou věnovat digitalizaci knih a dalších děl. Na finančním zajištění provozu knihovny, jakož i pracovišť odpovědných za převod původních materiálů do digitálního formátu, se bude významnou měrou podílet Evropská komise. Začátkem dubna 2006 byly Komisí zveřejněny výsledky dosavadních mezinárodních odborných konzultací, jež prozatím proběhly k tématu zřízení Evropské digitální knihovny.Tato jednání kupříkladu odhalila rozdílné názory na ochranu duševního vlastnictví ze strany kulturních institucí a z pozice vlastníků autorských práv. Konzultace se budou uskutečňovat i nadále. Do poloviny roku 2006 chce Komise probrat s členskými státy Evropské unie (EU) strategii, jež umožní překonat překážky digitalizace a zajistí širší dostupnost kulturního dědictví po síti. Před koncem roku 2006 se jednání Komise zaměří na další otázky, např. na ochranu duševního vlastnictví u digitalizovaných materiálů. V praxi bude Evropská digitální knihovna vytvářena s použitím infrastruktury Evropské knihovny – TEL (The European Library). Ta již v současnosti umožňuje přístup k mnoha digitalizovaným zdrojům z fondů řady evropských knihoven. Koncem roku 2006 by Evropská digitální knihovna měla umožnit spolupráci všech národních knihoven v EU. V následujících letech by se spolupráce měla týkat také archivů a muzeí. V roce 2008 bude mít odborná i laická veřejnost prostřednictvím Evropské digitální knihovny přístup k více než 2 miliónům knih, filmů, fotografií, rukopisů a jiných kulturních děl. Půjde-li vše podle plánu, vzroste do roku 2010 toto množství nejméně na 6 miliónů položek.

 

výchozí zpráva /anglicky/
web The European Library /anglicky či jiným zvoleným jazykem EU/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.