Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Je financování školních technologií v USA v krizi?
Odborný článek

Je financování školních technologií v USA v krizi?

27. 3. 2006 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Aktualita shrnující reakci amerických odborníků na nový návrh federálního rozpočtu na rok 2007, jež prezident Bush nedávno zveřejněnil.

President Bush v minulých dnech zveřejnil svůj návrh federálního rozpočtu na rok 2007. Způsobil jím značný rozruch, neboť obsahuje bezprecedentní snížení snad ve všech položkách, kromě národní bezpečnosti. Největší federální program resortu školství „Žádné dítě nesmí zůstat pozadu" (NCLB) přišel o více jak 3 miliardy dolarů. Největší škrty se přitom týkají drogové prevence na školách (-346 mil.) a vzdělávacích technologií (-272 mil.). Nikoho asi nepřekvapí, že obliba Bushovy politiky mezi americkými učiteli, jež nebyla nikdy zvlášť vysoká, ještě více klesá.

David Warlick, známý odborník na vzdělávací technologie a duchovní otec Webu The Landmark Project, ve svém Blogu 2 Cents Worth 10. února vyzval čtenáře, aby se aktivně zapojili do kritiky této politiky. Forma, kterou zvolil je vysoce konstruktivní. Popsal fiktivní záměr prezidenta zvýšit federální rozpočet na vzdělávání o 25% a požádal komunitu svých čtenářů o návrhy důvodů, které by takovýto záměr podpořily (viz Mr. Bush! This is for You).

Názory byly pochopitelně různé. Většina argumentů tuto smyšlenou pohádku vzala vážně – např pan Ziegenfuss si myslí, že „by takový krok byl zřetelným signálem veřejnosti, že vláda chce konečně začít problémy opravdu řešit a ne jen odstraňovat symptomy" (jako třeba špatné výsledky žáků v některých oblastech). „Přitom by s největší pravděpodobností silné školství začalo pozitivním způsobem ovlivňovat též mnoho dalších negativních jevů státní politiky." V diskuzi se ale objevily i jiné postoje. Např., že by bylo nejlépe příslušné finance převést z federálního rozpočtu přímo na jednotlivé státy, které jsou ve věcech školství na federální vládě stejně zcela nezávislé.

Jedná se sice jen o hypotézu, ale určitě by bylo zajímavé dozvědět se, jak by místní vlády s těmito penězi naložily. Z nejnovější zprávy SETDA (The State Educational Technology Directors Association) zabývající se vyhodnocením federálního programu NCLB za minulý rok (viz Zdroje) jasně vyplývá, že pro celou řadu amerických států (14 z 50) jsou v současné době tyto federální příjmy jediným zdrojem financí na vzdělávací technologie. Je tedy velmi pravděpodobné, že snížení dotací na NCLB bude mít v mnoha případech přímý vliv na školní výuku a mnoho projektů možná bude muset být zastaveno.

Je pozoruhodné, jak se v této záležitosti již dnes situace v různých amerických státech liší. Pro příklad není třeba chodit daleko. Třeba bratr pana prezidenta guvernér Floridy Jeb Bush se chová úplně jinak. V lednu oznámil, že státní rozpočet na vzdělávání pro příští školní rok posiluje o 239 milionů dolarů. Z toho má být 188 milionů použito na pořízení laptopů pro všechny učitele a zbytek na další programy lákající kvalifikované učitele a stabilizující jejich setrvávání ve školství. Florida se totiž, stejně jako celé Spojené státy, potýká momentálně s odlivem kvalifikovaných a zkušených učitelů do jiných resortů.

Floridský program nese název T3 (Technology Tools for Teachers). Podle záměru zveřejněného na oficiálních stránkách pana guvernéra (viz Zdroje) je jeho cílem zajistit, aby učitelé měli více času věnovat se vlastní výuce a nemuseli se zabývat papírováním. Počítače mají zároveň umožnit učitelům snadný a rychlý přístup k službám, které nabízí zvlášť pro tyto účely založený portál Sunshine Connections, kde jsou soustředěny nástroje pro řízení výuky, archivují se zde data studentů, výukové materiály a další potřebné věci.

Je důležité si uvědomit, jak velký rozdíl v záměrech obou bratrů je. Na Floridě jsou téměř ¾ nákladů na program doplňující základní školský rozpočet (podobně jako federální NCLB) věnovány vzdělávacím technologiím pro učitele.

Jako velmi trefné se v této souvislosti jeví přirovnání, které si Geoffrey H. Fletcher do úvodu svého článku pro T.H.E. Journal (viz Zdroje) vypůjčil z letecké dopravy:

 

V případě nouzové situace se u hlavy každého cestujícího objeví kyslíková maska. Jsou-li ve vašem dosahu děti, nasaďte masku nejprve sobě, a teprve potom pomáhejte jim!

 

zdroje: Bush Budget Proposal for FY 2007 Cuts Education Funding, Urban Legislator, February 7, 2006
Corey Murray – Bush: Cut $3.2B from education, eSchool News, February 7, 2006
National Trends: Enhancing Education Through Technology, NCLB, Title IID – Year Three in Review, SETDA, March, 2006
Geoffrey H. Fletcher – A Laptop for Every...Teacher!, T.H.E. Journal, March, 2006
Governor Bush Announces $239 Million Initiative to Recruit and Retain Teachers, Press Release, January 23, 2006

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.