Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Britská Open University preferuje prostředí Moodle
Odborný článek

Britská Open University preferuje prostředí Moodle

31. 1. 2006 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Zpráva o projektu britské Open University, který počítá s využitím volně dostupného LMS Moodle.

Odborné podpoře distančního vzdělávání britskou Open University (Otevřenou universitou, OU) byla vždy přisuzována vedoucí role v oblasti rozvoje progresivních technologií podporujících studenty. Nyní Studijní a výukový odbor OU zahájil nový program za téměř pět miliónů liber, jenž má vytvořit srozumitelné prostředí pro studium po síti.

Program zvaný Development (Vývoj), který jeho autoři představí veřejnosti v květnu 2006 a pro výukové účely plně připraví do února 2007, bude znamenat nejširší použití prostředí Moodle na světě. Moodle je bezplatně poskytovaný zdrojový softwarový balíček – systém používaný pedagogy k zakládání uživatelských komunit efektivního vzdělávání po síti.

V současné době studenti OU používají nejrůznějšího softwaru na síti, aby získali přístup k materiálům z přednášek, aby mohli komunikovat s pedagogy a s jinými studenty, používat knihovnu, odevzdávat zadané úkoly a vyřizovat administrativní náležitosti. Nová modifikace prostředí Moodle zajistí, že práce na síti bude přátelštější a stejnorodá.

Dean Taylor, programový manažér VLE – Virtual Learning Environment (Virtuální studijní prostředí), říká: „Shledáváme, že rozvoj aplikací prostředí Moodle, spolu s angažovaností uživatelské obce, poskytuje našim studentům velkou výhodu distančního studia po síti. Inovační úpravy prostředí Moodle uskutečněné OU budou navíc k dispozici všem uživatelům tohoto systému. Je to dvousměrná tvůrčí cesta."

Martin Douglamas, vedoucí osobnost uživatelské obce Moodle a čelný vývojář říká: „Jsem hrdý, že si OU vybrala Moodle jako základnu pro internetové kurzy příští generace. Tím, že se připojila k naší uživatelské komunitě, uznala OU vysokou hodnotu tohoto volně šířeného software (Open Source) i společenský význam tvůrčího přístupu ke studiu a vývoji. Současně, jakožto jeden z největších, nejstarších  a nejuznávanějších provozovatelů distančního vzdělávání na světě, OU přináší zdroje a zkušenosti, které poskytnou prostředí Moodle v příštích letech obrovské povzbuzení.

Dřívější studijní a výukový prorektor OU Dr. Paul Clark soudí: „OU vždy byla v čele rozvíjení studia prostřednictvím e-learningu a tato nová, na studenty zaměřená technologie je dalším logickým krokem. Z hodnocení, jež bylo realizováno průzkumem National Student Satisfaction Survey (Národní průzkum spokojenosti studentů) v Anglii, Walesu a Severním Irsku, vyplývá, že studenti jsou s připravovaným programem velmi spokojeni. Toto nové studentské prostředí, které vytváříme, pomůže zajistit, že lidé studující na OU budou i nadále získávat kvalitní vzdělání."

Prostředí Moodle je veřejně přístupnou vzdělávací platformou s poměrně širokou uživatelskou obcí. Je to softwarový balíček navržený tak, aby pedagogům pomohl vyvářet kvalitní výukové kursy poskytované po síti. Takové vzdělávací systémy jsou někdy nazývány Systém pro řízení studia (Learning Management Systém - LMS), Systém pro řízení kursů (Course Management Systém - CMS), Virtuální studijní prostředí (Virtual Learning Environments - VLE), Vzdělávání prostřednictvím spojení přes počítač (Education via Computer-Mediated Communication - CMC) či jen Vzdělávání po síti (Online Education).

Označení Moodle bylo původně akronymem za Martin's Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Martinovo předmětově orientované dynamické výukové prostředí). Později Martin Douglamas, původní vývojář prostředí, z jehož křestního jména je odvozeno „M" v názvu Moodle, změnil původní akronym na Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární předmětově orientované dynamické výukové prostředí).

Vývoj prostředí Moodle byl zahájen roku 1999. Od roku 2001 je vyvíjeno se současnou architekturou. Dnešní verze 1.5 byla zprovozněna 6. června 2005. Přeložena byla do 61 jazyků. Ve verzi 1.5 bylo dosaženo největšího vylepšení co do přístupnosti a zobrazovací přizpůsobivosti. Od května 2005 bylo zaregistrováno 3300 instalací programu Moodle ve 114 státech. Skutečný počet provozovaných instalací není znám, nejobsáhlejší z nich však obsahuje 6000 učebních kurzů a je využívána více než 30000 studenty.

Vývoj prostředí Moodle stále pokračuje a těší se rozsáhlé podpoře ze strany týmu programátorů i uživatelské komunity rozmístěné po celém světě. Uživatelé smí prostředí volně instalovat, používat, přizpůsobovat a šířit. Moodle běží bez nutnosti přizpůsobování na operačních systémech Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare a jakýchkoliv dalších systémech podporujících PHP Hypertext Preprocessor, včetně většiny hostitelských poskytovatelů síťových služeb. Data jsou ukládána v jediné databázi: nejlépe jsou podporovány MySQL a PostgreSQL. Lze však použít i komerčních databází – ADO (ActiveX Data Objects) a generic ODBC (Open DataBase Connectivity), pokud používají ADOdb.

 

Odkazy:

 

zdroj: Open University Is Going Mobile, BIOS Magazine, 10.11.05

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.