Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nástroj na zpracování školských dat
Odborný článek

Nástroj na zpracování školských dat

24. 1. 2006 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o pozoruhodném databázovém nástroji na zpracování výukových výsledků jednotlivých škol, různých skupin žáků i jednotlivců školského obvodu Fairfax ve Virginii, který pomáhá analyzovat úspěšnost, a okamžitě tak v případě potřeby modifikovat vzdělávací program.

V souladu s požadavky vzdělávacího programu současné americké vlády (Žádné dítě nesmí zůstat pozadu), který ve zvýšené míře preferuje ověřování výukových výsledků, vyvinul během posledních tří let školský úřad obvodu Fairfax ve Virginii pozoruhodný databázový nástroj na zpracování dat – EDSL (Education Decision Support Library). Ten pomáhá učitelům analyzovat úspěšnost jednotlivých škol, různých skupin žáků i jednotlivců a okamžitě tak v případě potřeby modifikovat vzdělávací program. Výsledky jsou natolik povzbudivé, že si obvod nechal svou aplikaci patentovat a nyní ji za účelem zajištění alespoň částečné návratnosti nákladů nabízí k prodeji ostatním.

Jednou ze škol, jimž se uvedený nástroj již vyplatil, je základní škola Oak View. Když se ředitelka Debbie Lane dozvěděla, že její čtvrťáci neuspěli v povinných státních testech z historie a společenských věd, nepropadla panice. Sedla k počítači a prostudovala si data EDSL. Zjistila, že okolní školy v testu dopadly o mnoho lépe, některé měly dokonce vynikající výsledky. Dříve by pravděpodobně v podobné situaci hned začala dělat drastická opatření a pokoušela by se narychlo a improvizovaně měnit způsob výuky všech souvisejících předmětů. Díky přístupu k celo-obvodním datům však měla jinou možnost. Vybrala dvě ze všech nejlepší školy, vzala kolegy zodpovědné za školní vzdělávací program v příslušných oborech a vypravili se společně do těchto škol na výzvědy.

Kolegové je přijali a ochotně jim své výukové metody předvedli. Rozdíly byly patrné na první pohled. Úspěšné školy používaly v mnohem větší míře hraní her a zpěv. Kromě toho se ve společenskovědních předmětech zaměřovaly cíleně na témata, která se objevovala v testu. Poté, co se učitelé z Oak View důkladně s úspěšnými metodami seznámili, vrátili se a začali je praktikovat i ve své škole. Úspěch byl neuvěřitelný. Hned v příštím roce došlo k takovému zlepšení, že se Oak View rázem dostala v tom samém testu mezi nejlepší.

Tento příklad není ojedinělý. Jen v obvodě Fairfax je víc jak 240 škol, které systém EDSL denně používají ke zjišťování a porovnávání výukových výsledků žáků. V současné době se již rozšířil do dalších šesti obvodů ve Virginii. Celkem obsahuje kolem 18 milionů záznamů. Přístup až k jednotlivým citlivým údajům je pochopitelně chráněn heslem a liší se u různých kategorií uživatelů. Obecně platí, že vyšší oprávnění je třeba k získání osobních dat (mají nejčastěji pouze ředitelé), nižší k získání obecných statistických údajů (učitelé). Všichni mohou dostupná data prohledávat, třídit, dělat výstupy v podobě tabulek i specializovaných grafů.

Sytém je dostupný prostřednictvím WWW prohlížeče a je upraven tak, aby uživatel nemusel mít žádné specializované znalosti statistiky a aby vytváření výstupů netrvalo příliš dlouho. V rámci jeho zavedení byl v každé škole vyškolen ředitel a minimálně jeden učitel v každém ročníku.

I v nejlepších školách se vyplatí data zkoumat. Lze to dělat podle různých kritérií, např. zvlášť pro různé etnické skupiny, podle pohlaví nebo v závislosti na příjmech rodiny. Tak je možno včas identifikovat potřebu určité korekce nebo nutnost zavedení pomocného programu pro některou skupinu žáků. Vizualizované výstupy v podobě barevných grafů se mohou vytisknout a použít na pracovních poradách, při školení nebo na třídních schůzkách.

Hlavním cílem je dát školám k dispozici nástroj, pomocí něhož mezi sebou mohou porovnávat výukové výsledky, a který navíc umožňuje lépe plnit požadavky dané státními i federálními předpisy.

 

Odkazy:

zdroj: Corey Murray - District creates, sells own data tool, eSchool News online, January 20, 2006

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.