Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Digitální vyprávění příběhů
Odborný článek

Digitální vyprávění příběhů

2. 1. 2006 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Článek popisuje důvody pro nasazení metodiky vyprávění příběhů do výuky - dnes samozřejmě vyprávění příběhů digitálních.

Naše příběhy reprezentují nás samých. Léta zážitků, nápadů a zkušeností zhušťujeme do nemnoha formalizovaných případů, které předáváme ostatním a vyprávíme i sami sobě. Bylo tomu tak vždy. V poslední době se však osobní zkušenosti daleko snáze šíří a zdá se, že jejich význam roste. V tomto prostředí sebe-prezentační hojnosti je pro nás pro všechny mnohem snazší hledat hlubší porozumění sebe sama.
Daniel H. Pink - A Whole New Mind

Každý má své vlastní příběhy. Popisují osobní životní zkušenosti a, jsou-li předány někomu jinému, pomáhají prostřednictvím takto společně sdílených sdělení začlenit nás do společnosti. Vyprávění příběhu je samo o sobě mocným nástrojem komunikace s jinými lidmi. Každý učitel ví, že když ve třídě vypráví příběh o sobě, s jistotou získá zájem všech žáků. Umí-li si dokonce sám ze sebe udělat legraci, stává se v očích žáků mnohem skutečnější.

Co potom dáme-li možnost vyprávět příběhy samotným žákům. Mají vůbec o čem vyprávět? Jaké výukové prostředí tím vlastně vytvoříme? Můžeme učit žáky umět přesvědčivým způsobem vyprávět pestré a smysluplné příběhy po celý zbytek jejich života?

Ano, je to možné. Je možné navíc vyprávění příběhů zdokonalit pomocí žákům blízkých digitálních nástrojů jako statickou fotografií, zvukem v podobě hudby nebo hlasového záznamu, videem apod. Ze všech těchto komponent je možno sestavit tzv. digitální příběh. Podobně jako u profesionálů, začínají i žáci nejprve přípravou námětu. Na jeho základě pak vytvoří scénář, který posléze použijí pro výrobu své digitální prezentace. Díky propojení tvořivého psaní s vlastní prací s digitálními nástroji dochází ke značnému zvýšení zájmu žáků o výuku. Jedná se o skutečně autentickou činnost, která pomáhá vytvářet celou řadu různých dovedností.

Zde je několik příkladů:

  • Žák, který při výuce málo mluvil, připravil digitální příběh o tom, proč nerad mluví. Popisuje v něm, že si vždycky přál komunikovat s okolím, jak mu nikdo nerozuměl a byl osamělý. Musel si proto vybudovat novou identitu na internetu. Zde našel pár opravdových přátel. Někdy je velkým překvapením, co vše se takto můžeme dozvědět od žáka, který jinak nemá, co by řekl.
  • Žák s vadou řeči dokázal prostřednictvím digitálního záznamu svého hlasu vytvořit bezvadnou prezentaci a kompenzovat tak svůj handicap.
  • Žák, který trpí autismem, vytvořil velice hezkou prezentaci o svém koníčku.
  • Žáku odloučenému od svého sourozence se podařilo navázat s ním kontakt prostřednictvím svého digitálního vyprávění.
  • Jiný žák vyprávěl o významu svých dětských kreseb, jež vyjadřovaly jeho přání a dokumentovaly tak, čeho chce v životě dosáhnout.
  • A mnoho dalších námětů — první láska, smrt blízkého člověka, vlastní oběť, osobní úspěch, významné místo, překonání překážky, důležitá událost, vztah k rodičům či prarodičům apod.

Digitální vyprávění příběhů nejen posiluje schopnost sebevyjádření žáků, ale navíc též podporuje jejich snahu po sebeuplatnění. Dnes je možné kterýkoli příběh publikovat na internetu tak, aby si ho mohl přečíst kdokoli. S podporou takových služeb, jako je např. DigitalStories, je to dokonce vysloveně snadné. Každý žák má tak možnost, má-li jeho sdělení skutečnou sílu, získat si své posluchače. Multimediální komponenty jsou důležitou součástí ovlivňující úspěch.

Dnešní žáci mají mnoho možností, jak komunikovat. K dispozici mají systémy okamžitého předávání vzkazů, chaty, blogy, podcasting, tradiční email ad. Nezávisle na tom, jaké medium používají, hlavní je, aby měli co říci. Digitální vyprávění příběhů žákům pomáhá najít smysl a hodnotu jejich prožitků. Tuto svou zkušenost mohou různými způsoby předat světu. Zařazení této činnosti do výuky přispívá k výchově jedinců celoživotně se vzdělávajících a navíc i celoživotně komunikujících.

 

zdroj: David Jakes - Making Case for Digital Storytelling, Techlearning.com, December 1, 2005

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
28. 7. 2014, 21:38
10 důvodů, proč ve výuce vyprávět příběhy - http://theelear…earning/ .

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.