Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Australští učitelé i děti si stěžují na zaostávání...

Ikona informativni

Australští učitelé i děti si stěžují na zaostávání v závodě za technologiemi

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Hlavní závěry studie doktorek Lennie Barblett a Jenny Jay z Edith Cowan University v Austrálii, jež se zabývala využitím technologií v MŠ a nižších ročnících ZŠ.
Klíčová slova: Austrálie, vzdělávací technologie, problémy, zaostávání

Australská studie doktorek Lennie Barblett a Jenny Jay z Edith Cowan University prezentovaná nedávno na konferenci v Brisbane odhalila problémy ve využívání technologií u nižších ročníků ZŠ a MŠ v Austrálii. V rámci výzkumu byli osloveni učitelé od MŠ do 3. ročníku ZŠ ze 6 škol v Západní Austrálii. Bylo zjištěno, že by všichni učitelé chtěli s technologiemi (jako jsou počítače, digitální kamery, interaktivní tabule apod.) pracovat a rozvíjet své schopnosti v této oblasti. Jenže zdaleka ne všem se daří tohoto cíle dosáhnout. S podobnými problémy se podle Asociace ředitelů ZŠ a rodičů potýká i Viktoria (jihovýchod AU).

Studie zjistila, že někteří učitelé doslova bojují s technologiemi a mají strach, aby proti svým kolegům nezůstali pozadu. „Přitom jiní mají velmi značné zkušenosti a technologie již do své práce plně integrovali", říká dr. Jay.

„Klíčovými faktory bránícími rozvoji v této oblasti je složitost počítačů, nedostatek finančních zdrojů a málo času k osvojení nových dovedností", říká dr. Barblett. „Někteří učitelé tvrdí, že zavedení nových technologií je frustrující a velmi namáhavé. Jsou znepokojeni nízkou kvalitou software určeného malým dětem. Hlavně proto, že často obsahuje jen „drilování a cvičení", v němž děti pouze „klikají", aby vyvolaly určitou reakci počítače, místo aby se věnovaly řešení problémů, přemýšlení či tvořivým dovednostem.

Učitelé jsou nuceni věnovat se přípravě na práci s technologiemi i ve svém volném čase. Někteří nenalézají souvislost mezi obsahem výuky a počítači a mnozí si stěžují, že jejich škola podporuje mnohem více využití technologií ve vyšších ročnících.

Prezident Asociace ředitelů ZŠ a rodičů ve Viktorii Fred Ackerman hlásí podobnou situaci. Mnoho škol zde dává nižším ročníkům „staré, méně přátelské a hůře ovladatelné" počítače. Přitom by podle něj „menší děti měly dostat lepší vybavení, protože jsou teprve na počátku své cesty za vzděláním". Fred Ackerman dále uvádí, že „Viktoria dává velmi malé prostředky do vzdělávání učitelů. Byli jsme na špici ve vybavování škol technologiemi i programy a nyní již jen držíme krok."

Podle tiskové mluvčí ministerstva školství státu Viktoria mají žáci 1. i 2. stupně k technologiím stejný přístup. K dispozici je i vhodný software pro nejmenší děti (konkrétně zmiňuje Kahootz a Photostory). Viktoria má údajně nejrozsáhlejší program pro zavádění technologií do škol. Státní školy disponují více jak 189 tisíci počítačů. Vláda státu Viktoria kromě toho od roku 2003 vynaložila 5 milionů dolarů na podporu využití technologií v mateřských školách. V tom bylo zahrnuto též školení učitelů, asistenční služby i pořízení počítačů, tiskáren a připojení do internetu.

K důležitým zjištěním západo-australských výzkumníků patří závěr, že sami učitelé by měli být více aktivní ve vztahu k technologiím včetně vlastní snahy o sebevzdělávání. "Ti, kteří ve značné míře pracují s počítači, jsou zároveň těmi, kdo připravují školní plán rozvoje technologií a rozhodují o přidělování finančních zdrojů. Zároveň jsou těmi, kdo občas též učí ostatní učitele, jak s technologiemi pracovat", říká dr. Jay.

 

zdroj: Margaret Cook - Report finds teachers in tech gap, theage.com.au, October 10, 2005

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 17. 10. 2005
Zobrazeno: 1392krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Australští učitelé i děti si stěžují na zaostávání v závodě za technologiemi. Metodický portál: Články [online]. 17. 10. 2005, [cit. 2021-01-25]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12179/AUSTRALSTI-UCITELE-I-DETI-SI-STEZUJI-NA-ZAOSTAVANI-V-ZAVODE-ZA-TECHNOLOGIEMI.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.