Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nový test odhaluje počítačovou gramotnost
Odborný článek

Nový test odhaluje počítačovou gramotnost

24. 2. 2005 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o novém nástroji amerického neziskového sdružení ETS na ověřování počítačové gramotnosti středoškoláků.

Americké neziskové sdružení ETS založené několika univerzitami za účelem tvorby standardizovaných nástrojů ověřování výukových výsledků přichází s novým testem (ICT Literacy Assessment), jehož úkolem je měřit dosaženou úroveň počítačové gramotnosti u studentů s ukončeným středním vzděláním nebo se k němu blížících. Beta testování bylo zahájeno 31. ledna a končí 31.března 2005. Výsledky tohoto zkušebního kola, jehož se zúčastňují převážně studenti prvních ročníků vysokých škol, budou známy v červnu. Začátkem roku 2006 pak bude k dispozici finální verze testu určená k věrohodnému ověření osobních schopností studentů v oblasti ICT. Ta bude nabízena nejen vysokým a středním školám ale též zaměstnavatelům za účelem hodnocení zaměstnanců.

Hodnocení je založeno na definici gramotnosti 21. století. Ta je popisována jako "schopnost vhodným způsobem používat digitální technologie, komunikační nástroje a sítě k řešení problémů spojených s vyhodnocením informací". Na základě této definice musí být absolvent schopen pracovat s technologiemi jako s nástrojem pro výzkum, řízení práce, hodnocení a komunikaci. Zároveň sleduje schopnost studentů porozumět etickým a právním záležitostem souvisejících se získáváním a zpracováním informací.

"Na trhu dnes nemůže uspět další test založený na otázkách s výběrovými odpověďmi ani test zjišťující pouze znalost MS Wordu apod." říká Tom Ewing, ředitel oddělení vnějších vztahů ETS. "Učitelé potřebují zjistit, jak studenti umějí zpracovat a použít informace, interpretovat je a vyložit způsobem, který má smysl a odpovídá skutečnosti." Až doteď byla primární pozornost vzdělávacích institucí věnována odstraňování tzv. "digitální propasti" (rozdílné šance používat technologie u různých vrstev obyvatel) nebo zajišťování toho, aby měli všichni studenti k technologiím přístup. "Nyní však začíná být zřejmé, že existuje též propast mezi těmi, kdo jsou schopni technologie používat smysluplně, a těmi, kteří ne." říká Ewing a dodává: "Tento test je určen k odhalování právě těchto rozdílů a k jejich eliminaci."

Nový test předkládá zkoušenému problém, který má za úkol vyřešit s pomocí doporučených informačních zdrojů. Během dvou hodin, jež jsou pro práci k dispozici, je třeba zpracovat celkem 16 různých zadání simulujících řešení skutečného problému. Typickým úkolem může být například vyhledání obtížně dostupných informací, jejich počítačové zpracování s výstupem ve formě grafu, to vše završeno odesláním elektronické zprávy obsahující shrnutí výsledků a vlastní závěr.

Tento test je "prvním svého druhu" říká Barbara O'Connor, profesorka komunikačních technologií na Kalifornské státní univerzitě v Sacramentu, jež je do vývoje zapojena. "Naším záměrem bylo zjistit, zda je možno technologie použít jako nástroje pro rozvoj a testování obecných studijních předpokladů." Lorie Roth, která je knihovnicí na téže škole a projektu se též zúčastní, říká toto: "Největším kladem testu je jeho kreativita. Dokáže hodnotit jak předmětem požadované kompetence, tak dovednosti potřebné v reálném životě. Test zkoumá postup vedoucí k výsledkům dokonce i v případě, že jsou tyto nesprávné. A to lze v oblasti počítačového zpracování testů považovat za revoluční."

Marjorie Bynum, více-prezidentka sdružení Information Technology Association of America zodpovědná za rozvoj pracovních sil tvrdí, že "hodnota testu, jako je tento, může časem pouze růst. Aplikované úlohy vyžadující logické rozhodování mají přímý vztah ke schopnosti zkoušeného získat zaměstnání. Stále více zjišťujeme, že samotné technické znalosti nestačí. Že velký význam mají i další dovednosti jako např. schopnost řízení procesu řešení problému, spolupráce apod."

Jedním z mála kritiků tohoto způsobu testování je Stanley Wilder, proděkan univerzity v Rochesteru. Podle něj "nemá smysl mluvit o schopnosti vyhledávat informace bez kontextu daného předmětem" (tj. v rámci testu zaměřeného čistě na ICT). Lorie Roth na to reaguje takto: "S tvrzením, že je třeba integrovat technologie přímo do vyučovaných předmětů, je možno jen souhlasit. Technologie by měly být používány napříč všemi disciplínami na univerzitách i na středních školách. Měly by být součástí všech učebních plánů. Možná právě proto je třeba schopnost práce s nimi též ověřovat."

ETS předpokládá, že cena testu ICT Literacy Assessment bude cca 25 dolarů.

 

zdroj: Robert Brumfield - New test gauges ICT literacy, eSchool News online, February 9, 2005

 

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.