Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nový projekt eTwinning – významná příležitost pro navázání spolupráce českých škol se zahraničními partnery
Odborný článek

Nový projekt eTwinning – významná příležitost pro navázání spolupráce českých škol se zahraničními partnery

5. 11. 2004 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Daniel Tocháček

Anotace

Zpráva o zahájení činnosti nového programu Evropské komise podporujícího online spolupráci škol koordinovaného EUN.

Spuštěním první verze oficiálního webového portálu začátkem listopadu 2004 byl zahájen nový dlouhodobý projekt Evropské komise zaměřený na podporu využití ICT ve výuce a celoevropskou spolupráci škol nesoucí název eTwinning. Projekt je určen školám z členských zemí Evropské unie – tedy i z České republiky. Název projektu, který můžeme volně přeložit jako „elektronické párování škol" i jeho podtitul „partnerství škol v Evropě", vyjadřuje celkem výstižně hlavní podstatu spolupráce, o kterou budou účastníci tohoto podniku usilovat. Cílem projektu je podpořit vznik a následné udržování partnerství mezi školami z různých zemí Evropy. Partnerství se při tom neomezuje pouze na školu jako instituci, ale počítá se i s tím, že vztahy mezi spřátelenými školami budou udržovány na různých úrovních. Spolupracovat mohou celé školy, školní třídy, učitelé, žáci, školní management, knihovníci apod.. Bylo by dokonce velmi vhodné, aby, v co možná největším počtu případů, byla navázána mezi partnerskými školami právě takováto víceúrovňová spolupráce. Pochopitelně je však také možné udržovat kontakt, přátelské a pracovní vztahy pouze jen na některé z nastíněných úrovní.
Organizátoři si od projektu slibují rozvoj zúčastněných škol a dalších subjektů hned v několika sférách současně. Očekává se kupř. vývoj v oblasti implementace ICT do výuky; v oblasti vytváření multikulturní a multijazykové společnosti sjednocené Evropy; ve sféře pedagogiky, didaktiky a obsahové náplně vyučovacích předmětů apod.. Předpokladem pro realizaci vytyčených cílů je dlouhodobá a hlavně aktivní spolupráce účastníků partnerství.
V praxi si spolupráci bratrských subjektů můžeme představit např. jako: práci žáků dvou různých škol (tříd / pracovních skupin / jednotlivých žáků atd.) na vzdělávacím projektu (pokusu / úkolu atd.); přípravu učebních scénářů vyučovacích hodin učiteli ze dvou různých škol; plánování vzdělávacích strategií pro školu řediteli dvou různých škol atd., atd.. Tematicky ani hlediskem organizačního zajištění není náplň a podoba projektů nikterak omezena. Je ovšem důležité, aby plánovaný projekt měl jasnou koncepci a jednoznačný cíl, a aby se jej opravdu aktivně účastnily oba partnerské subjekty. Dále též, aby v něm byla akcentována myšlenka tzv. evropanství, multijazykovosti a multikultularity, a aby účastníci používali při vzájemné komunikaci a vlastní práci na projektu prostředky ICT. Pro úspěch projektu je klíčový zejména výběr tematického zaměření projektu a výběr zahraničního partnera pro spolupráci.
Nejen s výběrem partnera i tematického zaměření projektu může výrazně pomoci právě nově zprovozněný webový portál eTwinning, připravený ve spolupráci s evropskou školní sítí European Schoolnet. Účastníci projektu mohou očekávat pomoc a podporu též ze strany mezinárodního koordinačního centra projektu – Centrální asistenční služby - a rovněž od lokálního koordinačního centra – Národní asistenční služby. V Národní asistenční službě, se kterou budou účastníci projektu komunikovat nejčastěji, jsou přítomni zástupci ministerstva školství, národního portálu, agentury Socrates a jiných institucí pracujících v oblasti školství. Pro potenciální zájemce o eTwinning je jistě velmi potěšitelné, že webový portál tohoto projektu je plně přeložen do českého jazyka. Dobrou zprávou je jistě i to, že jedním ze členů tzv. helpdesku (tedy jakési „žhavé linky") Centrální asistenční služby je česká specialistka Kateřina Bavorová, která je připravena ochotně zodpovědět veškeré dotazy ohledně tohoto projektu.
Projekt eTwinning bude plně spuštěn 15. ledna 2005, již teď je ovšem ten správný okamžik pro zahájení příprav na účast v projektu – lze již kupř. přemýšlet o zaměření a náplni vlastního projektu či začít s hledáním zahraničního partnera.

web eTwinning /česky či jiným zvoleným jazykem EU/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniel Tocháček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.