Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Evropské srdce už běží!
Odborný článek

Evropské srdce už běží!

28. 4. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Jan Vodička

Anotace

18.dubna byla spuštěna soutěž tříčlenných družstev "Evropské srdce", která je věnovaná otázkám z přírodovědy "

18.4.2011 odstartovalo v 0:01 základní kolo nové soutěže organizované Národním institutem dětí a mládeže. Soutěž je v řadě věcí unikátní. Zásadní je právě podoba základního kola, které absolvují soutěžící on-line formou na webu www.evropskesrdce.cz. Tato forma má dvě zásadní přednosti - soutěžit jde odkudkoliv a soutěžící se nemusí scházet v jeden konkrétní čas, naopak mohou se zapojit kdykoliv až do 15. 5. 2011 do 23:00. Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z druhého stupně ZŠ či nižších ročníků víceletých gymnázií,soutěžit samozřejmě mohou i děti odpovídajícího věku, které spolu chodí do nejrůznějších oddílů a kroužků nebo spolu prostě kamarádí.

evropské srdce

Jak vlastní soutěž vypadá? Tříčlenné družstvo si sedne spolu k počítači s připojením na internet, otevře stránku www.evropskesrdce.cz . Po kliknutí na položku "Přihlaste se" v levém menu se objeví úvodní text a na jeho konci tlačítko "Pokračovat". Po jeho stisknutí se objeví vstupní dotazník, do nějž soutěžící vyplní identifikační údaje a poté už se spustí vlastní test. V něm musí soutěžící během 60ti minut odpovědět postupně na 60 otázek z 6ti oblastí (z každé 10 otázek). Test se náhodně generuje z více než šesti stovek otázek v databázi. V tomto roce jsou hlavním tématem soutěže přírodní vědy - otázky jsou z fyziky, chemie, geografie, biologie a astronomie. Poslední, šesté téma je pak zaměřeno na logiku, případně jsou v něm otázky multioborové.

Za velmi zajímavé považujeme i to, že více než polovinu otázek vytvořili studenti projektu "Talnet" (více www.talnet.cz), který organzuje NIDM ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK  již osmým rokem.

Těšíme se, že se do soutěže zapojíte (pokud jste ve správném věku), případně o ní řeknete svým dětem (pokud jste již o něco starší).

Takže - vzhůru na www.evropskesrdce.cz, kde samozřejmě najdete i další informace o soutěži, její podrobná pravidla, informace pro učitele a další.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Vodička

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
  • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet;