Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Dobrodružství výchovy (3)
Odborný článek

Dobrodružství výchovy (3)

1. 5. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Jiří Zajíc

Anotace

Pokračování seriálu metodických rad zůstává ještě u práce s příběhy. Tentokrát se zaměříme na využití příběhů pro výchovu k postojům a osvojení si hodnot.

Příběhem k hodnotám

      Ve třetím pokračování se budeme věnovat tomu, jak se prostřednictvím příběhů dají děti a dospívající uvádět do světa hodnot a tak napomáhat formování jejich charakterů a postojů. Ostatně ono to platí i pro dospělé: Stačí si uvědomit, že ti nejúspěšnější učitelé duchovních cest byli skvělými vypravěči příběhů - ať to byl Ježíš z Nazaretu, Gautáma Buddha nebo Maulána Džalaleddín Rúmí.
      Příběh totiž umožňuje svět hodnot skutečně prožít v jejich reálném působení. Právě příběh dává možnost zakusit smysl správného morálního jednání - protože teprve v celku příběhu se mnohdy ukáže, proč tak bylo třeba jednat a proč tedy bylo správné zaplatit třeba i vysokou cenu, která někdy bývá se skutečně etickým jednáním spojena.

Vzory
      Pro děti je vhodnou motivací k činnosti pro druhé jednak něčí osobní příklad (vůdce, rádce družiny, nadšený kamarád…), jednak jednání literárního či filmového hrdiny, který je jim blízký, je pro ně inspirativní a lze se s ním do určité míry ztotožnit. Mějme to na paměti. Buďme dětem sami dobrým příkladem a nabízejme jim dostatek inspirativních příběhů (ať už přímo vyprávěním, nebo jako symbolický rámec k nějaké hře), např.:

 • fantasy příběhy (Harry Potter, Hobit, Pán prstenů), se kterými se dnešní děti snadno ztotožní – a ač se to nezdá, všechny tyto knihy v sobě mají dost použitelných odkazů téměř na cokoli,
 • pohádkové příběhy a seriály, třeba i z televize – děti je dobře znají a jde na nich snadno ukázat mnoho skuteč-ností, které chceme děti naučit,
 • inspirativní dobrodružné příběhy, které se skutečně staly nebo alespoň mohly stát (psali je například Otakar Batlička, František Běhounek, Rudyard Kipling, Jack London, Karel May, R. L. Stevenson, Jules Verne a další).
 • ideálů plný příběh Mirka, který přišel do skautského oddílu ukrást stan a zde svůj úmysl opustil, aby se nakonec stal dobrým člověkem (Pod junáckou vlajkou) či další skautské příběhy. Jeden konkrétní příběh je v článku Jak poznám skutečného kamaráda?

Symboly
     
Symboly jsou zástupné znaky hodnot. Mají moc přiblížit a ve zkratce vyjádřit hodnoty. Se symboly můžeme v oddíle pracovat různě:

 • podporovat porozumění symbolům 
 • používat symboly jako znaky, které nesou jasný význam pro účastníky
 • podporovat přijetí hodnot obsažených ve skautských symbolech. Tak například u Harryho Pottera může být příkladem demokracie zorganizování Brumbálovy armády, příkladem aktivního občanství pomoc domácím skřítkům a vůbec pomoc hlavních hrdinů celému kouzelnickému společenství, propojenost s minulostí představuje tajemná komnata či relikvie smrti, propojenost v prostoru turnaj tří kouzelnických škol, různost vztahy čarodějů a mudlů a v příbězích odkazy na nacismus (Voldemortovy kroky poté, co převzal kontrolu nad ministerstvem kouzel) i na praktiky komunistického režimu (vrchní vyšetřovatelka Umbridgeová).
 • usnadňovat chápání proměnlivosti symbolů

Další inspirace:
Něco na památku – využívejte symbolických drobností, které děti dostanou za různé dlouhodobější aktivity. Po víkendu na téma „7 druhů krásy kolem nás“ dejte každému z dětí vylisovanou sedmikrásku, která mu bude samotným svým názvem jasně připomínat, kde všude můžeme najít krásu, a za každé prokázání odvahy v průběhu tábora rozdávejte medvědí tesáky do bojovníkova náhrdelníku.
- Fantazie – před tím, než děti navedete na správnou cestu ohledně významů skautské lilie, nechte je tvořit a hledat – taková úloha pro malé detektivy. Ptejte se, co asi znamená konec každého lístku s jemným náznakem stočení vzhůru, a pak připojte správnou verzi výkladu.
- Příběhy ke spojování – připravte si krátké příběhy k jednotlivým významům trojlístku. Vykládejte příběh o dvou hvězdičkách, které byly původně hvězdami na nebi a pak se schovaly do trojlístku, aby je ochránil před hvězdným prachem, který by jim mohl ublížit…

(Pokračování příště)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jiří Zajíc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Neformální vzdělávání
 • Personální a sociální kompetence
 • rozvíjet a prohlubovat vlastní duchovní život
 • Neformální vzdělávání
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
 • Neformální vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;

Mezioborove presahy: