Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nástup bezdrátových technologií do amerických škol
Odborný článek

Nástup bezdrátových technologií do amerických škol

7. 1. 2003 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jiří Štípek

Anotace

Výsledky studie společnost Peak Group snažící se zmapovat situaci ve školství v souvislosti s využíváním moderních bezdrátových technologií.

Na začátku letošního školního roku publikovala společnost Peak Group výsledky své studie z oblasti škoství. Cílem studie bylo zmapovat situaci ve školství v souvislosti s využíváním moderních bezdrátových technologií (wireless technology), jejich přínos pro školy a stupeň rozšíření.

Výzkum byl proveden na náhodném vzorku amerických soukromých a státních škol reprezentujících 3% populace všech amerických studentů. Celkem 62% respondentů odpovědělo, že již používají nebo budují bezdrátovou počítačovou síť v jejich škole.

Promítneme-li tento výsledek na celou oblast školství, můžeme odhadnout, že velikost trhu s bezdrátovými technologiemi během školního roku 2001-2002 byla asi 495 milionů USD. V letošním školním roce 2002-2003 se odhaduje nárůst až na 776 milionů USD.

Podle studie je expanze bezdrátových technologií poháněna mnoha jejími výhodami, kterými jsou zejména flexibilita a přenositelnost. Důležitým faktorem je i pokles cen, významné zkvalitnění technologie a vzrůstající objem pro ně určeného software. Výstupem studie je rovněž prognóza do budoucnosti. Podle ní by se měl v příštích dvou letech ztrojnásobit počet studentů používajících bezdrátové technologie, u učitelů je očekáván nárůst až na dvojnásobek současného stavu.

Navzdory výhodám bezdrátových technologií, vyjádřili respondenti z řad učitelů i různé pochyby, které je dosud znepokojují. Za jeden z největších problémů označila čtvrtina učitelů existenci mnoha platforem, které nejsou vzájemně kompatibilní. Například školy, které instalují bezdrátové sítě musí vybírat mezi infračervenými, mikrovlnými nebo radiofrekvenčními systémy. Navíc jen mezi radiofrekvenčními existuje již několik odlišných standardů. Nevyřešena zůstává i otázka bezpečnosti datového přenosu.

Rick Bauer, jeden z respondentů a informatik z Hill School v Pottstownu, vysvětluje další výhrady: "Samozřejmě tu je mnoho výhod, ale nedoporučuji, aby školy plně spoléhaly pouze na tuto technologii. Škola nemůže být pro své žáky výkladní skříní nejnovější techniky, která se tak dynamicky vyvíjí a tím i rychle zastarává. To co potřebujeme, jsou produkty s mnohem delší užitností, než jaké jsou nám nabízeny dnes."

Marc Liebman, superintendant z Marysville Joint Unified School District (školská správní oblast v Kalifornii) říká, že bezdrátová technologie potenciálně umožňuje rozšířit přístup studentů k počítačům a internetu, je flexibilnější a lze ji použít kdekoli v budově. Nicméně připouští, že školy, které mají kvalitní "drátovou" síť, musí zvážit, zda cena za přechod k bezdrátové není i přes veškeré její výhody příliš vysoká.

Až se výrobcům podaří odstranit nevýhody a vyřešit dnešní problémy, budou moci studenti přijít do školy s vlastním počítačem a kdekoli v budově a jejím okolí se připojit na počítačovou síť školy a užívat její služby. Jak dlouho to bude trvat, to záleží jen na výrobcích. Největší překážkou zřejmě bude překonat dnešní stav, kdy vedle sebe existuje více vzájemně nekompatibilních technologií, které navíc pracují na zcela odlišných principech. Nedojde-li k redukci rozmanitosti v oblasti bezdrátových technologií, pak je zřejmě čeká stejný osud jako DVD, jehož masivnímu rozšíření stále brání právě existence více standardů.

Odkazy:
The Peak Group - http://www.peakgroup.net
The Hill School - http://www.thehill.org
Marysville Joint Unified School District - http://intergate.mjusd.k12.ca.us

zdroj: http://www.eschoolnews.com/news/showStory.cfm?ArticleID=3982

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiří Štípek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.