Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Německé školy na Internetu
Odborný článek

Německé školy na Internetu

4. 4. 2002 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Josef Procházka

Anotace

Zpráva o aktuálním stavu zavádění technologií do německých škol.

Poté, co se školy připojí na síť...

Se slavnostním otevřením poslední T@Classrooms dne 15. října v Berlíně ukončil německý Telekom AG akci T@School, prostřednictvím níž v posledních 20 měsících obdrželo okolo 34.000 německých škol bezplatné připojení k Internetu. Tím je dosažen první velký cíl společnosti "Schulen ans Netz e.V", který byl stanoven v roce 1996. Jak Telecom, tak i spolkové ministerstvo vzdělání budou pokračovat ve své angažovanosti ve společnosti. Plošným zasíťováním škol je položen nutný základ pro další společnou práci, jejíž těžiště bude v tomto okamžiku ležet na vybudování online-platforem pro učitele, dalším místním doškolováním a vzorovým řešením pro okolí školy.

Skutečným propojením škol dokončila už před časem společnost "Schulen ans Netz e. V." jen velmi malou část práce. Největší význam má dnes rozvoj síťových platforem, které konkrétně podporují učitele při kvalifikaci, přípravě na vyučování a vedení výuky s využitím IT. Takovými platformami jsou např. online-služba www.lehrer-online.de a speciální síť pro učitelky www.leanet.de, zatímco žákyním je určena nabídka www.lizynet.de. Všechny online-služby jsou k dispozici bezplatně.

"Chceme usnadnit nasazení nových medií ve vyučování", tak se vyjádřil přesedající představenstva "Schulen ans Netz e. V.", Maik Lehmann. Proto nabízíme na Internetu v praxi vyzkoušené materiály pro výuku a další online-vzdělávání, ale také lokální workshopy, které přispívají ke každodennímu využití Internetu. Společnost ví, že počítač a Internet představuje pro učitele a učitelky díky časově náročné instalaci a údržbě ve škole ne zcela docenitelné náklady, neboť jako na některých jiných místech je i na školách administrace počítačů a sítí ve škole úkolem samotných vyučujících, kteří za tyto dlouhé hodiny práce nebývají vůbec odměněni. Další úloha společnosti "Schulen ans Netz e.V." spočívá tedy nyní také v tom, přijít na technické a organizační základní řešení, které umožní co nejjednodušší způsob využití počítačů ve školách, vysvětluje dále Lehman. Neboť učitelky a učitelé mají mít možnost soustředit se na pedagogickou stránku své práce. Z tohoto důvodu bude společnost sledovat opatření podporovaná spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum. Díky tomu budou nalezená a v praxi vyzkoušená IT-řešení využita obecně.

Často podceňovaná domovská stránka školy

Ve škole budoucnosti se domovská stránka školy stane jedním z hlavních kanálů pro správu školy a vyučující, díky níž se budou udržovat osobní vztahy s rodiči, žáky a okolím. Mnohé školy používají své webové stránky už dnes pro to, aby informovaly o svých aktivitách během školního roku. Jiné školy mají oddělené oblasti, do kterých mohou vstupovat pod heslem rodiče, aby mohli sledovat online prospěch a docházku svého dítěte. Jak se školy prezentují na internetu? První dojem je - jak známo - rozhodující a školní webová stránka představuje stále více a více první kontakt, který mají rodiče či oprávnění návštěvníci se svou školou. Domovskou stránku lze z tohoto důvodu považovat za efektivní nástroj, který nabízí školní správě a učitelskému sboru možnost zprostředkovat novinky a informace o škole jako takové. Je zde mnoho různých hledisek, jak školní webovou stránku uspořádat, cíl je však všem společný. Jak důležité je, jaký dojem vytváří domovská stránka o škole? Tuto otázku si kdysi položilo evropské středisko "School Managers Centre". Na lehrer-online.de je uveřejněno několik zajímavých příkladů.

Nová webová stránka pro partnerství škol

Od 2. října 2001 je zprovozněn portál www.schulpartnerschaften.de. Je realizován díky Centru pro komunikaci s okolím Německé spolkové nadace životního prostředí (Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt GmbH (ZUK)) a stojí pod záštitou spolkového prezidenta Johannese Rau, který považuje za důležité, aby se co možná nejvíce mladých lidí z východních i západních spolkových zemí Německa setkávalo a spolu hovořilo. Žákyně a žáci partnerských škol se mají navzájem navštěvovat, účastnit se některé dny výuky v partnerské škole a mají být ubytováni v hostitelské rodině. Takováto setkání jsou nejlepší cestou k lepšímu poznání sebe sama a k dobrému soužití. Internetová nabídka www.schulpartnerschaften.de má přitom pomoci takováto školní partnerství založit a rozvíjet, pomoci organizovat vzájemné návštěvy a dále být místem, kde lze najít veškerou pomoc týkající se tohoto problému.

Online-Akademie, kterou otevírá nadace Friedricha-Eberta

Nadace Friedricha Eberta nabízí politické vzdělání nyní také s novou on-line akademií. Na www.fes-online-akademie.de jsou k dispozici obsahy on-line akademie pro politickou vzdělávací práci a pro samostudium. Dají se zde najít různé informace, diskutovat o aktuálních tématech a vytvářet různé kontakty.

Úvodní témata zahrnují tři centrální moduly:

  1. Pravicový extremismus
  2. Dějiny-vzpomínky-demokracie
  3. Internet a vzdělávání

 


zdroj: Schulen ans Netz e.V., Newsletter Oktober 2001 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Procházka

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Mezioborove presahy:

  • Základní vzdělávání
  • Matematika a její aplikace 1. stupeň