Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Třída roku 2025
Odborný článek

Třída roku 2025

21. 11. 2001 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Koncem října 2001 uveřejnil internetový zpravodajský server Microsoftu MSNBC.COM zajímavý příspěvek složený z vizí několika slavných Američanů pracujících v oblasti školství a technologií o tom, jak podle jejich názoru bude vypadat třída v roce 2025. Připravili jsme pro vás stručný výtah těch nejzajímavějších názorů.

"Důležité je naučit děti se tvůrčím způsobem vyjadřovat prostřednictvím takových nástrojů, které má jejich generace k dispozici. Pro větší část minulého století to byly tištěné materiály - noviny či knihy. Ti, co četli romány, neměli problém s psaním dopisů. Medium dneška je fotografie a video. Mnoho z nás však stále zůstává jen na úrovni pasivních konzumentů.

Věci se ale mění. Práce s videem se stává běžnou. Vývoj v oblasti multimedii směřuje k tomu, že se lidé během příštích 20 let stanou mnohem více autory. Jsme přesvědčeni, že je v tom obrovská síla. Mohl bych vám již teď ukázat takové výukové video pořady vyrobené učiteli s dětmi, že na ně nezapomenete.

Vlastní tvorba je nejlepší způsob učení. A učitelé budou jakýmsi epicentrem této činnosti. Ten, kdo si myslí něco jiného, neměl nikdy opravdu dobrého učitele. Dal bych všechny technologické vymoženosti za možnost osobního setkání se Sokratem."

Steve Jobs - patří k lidem, kteří stáli u zrodu osobních počítačů ve firmě Apple. V současné době se nezabývá jen počítači ale též výrobou animovaných digitálních filmů. Jako spoluzakladatel studia Pixar Animation se podílel na výrobě filmu "Toy Story" a "A Bug's Life".


 

"Představte si, že máte bezdrátovou síť, že rychlost připojení nebrání pracovat kromě textu i s videem a zvukem a že má každý žák svůj osobní přenosný počítač podobný tabletu. Číst text na tomto zařízení lze stejně dobře jako na papíře. Navíc je možno na něm psát rukou poznámky, které se rovnou převádějí do textové podoby. Je možná komunikace v reálném čase včetně přenosu obrazu snímaného malou kamerkou, jíž je tento počítač běžně vybaven. Radíte-li se s někým o domácím úkolu, můžete zároveň prohlížet vybrané WWW stránky. Vše slouží ke spolupráci, komunikaci, tvůrčímu zaujetí. A představte si, že ve třídě je velká promítací plocha, na níž se zobrazuje vše, co učitel potřebuje, třeba práce určitého žáka.

Budou se i nadále používat určité základní výukové materiály. Nebudou však v papírové podobě. Všichni studenti si je budou nosit sebou v podobě elektronické. Takže bude snadné něco přidat nebo změnit. Učitel bude mít přístup k materiálům z knihoven i jiných škol. Rodiče budou vidět, co se ve škole dělá právě teď a co se bude dělat později. Budou se moci zapojit a pomoci při práci, která nějak souvisí s jejich profesí. Spojení s okolím třídy nebude mít žádné omezení. Vzdělávání nebude izolovanou záležitostí samotné třídy, tak jak je tomu dnes."

Bill Gates - vedoucí představitel Microsoftu. Spolu s ženou Melindou prostřednictvím nadace věnoval 500 milionů dolarů na připojení amerických škol do sítě.


 

"Stále převládá středověký názor, že cílem vzdělávání je vybavit lidi vědomostmi, které budou později v životě potřebovat. Svět je ale již příliš komplikovaný. Zítra se můžete vzbudit a zjistit, že je třeba, abyste se stali expertem na široko pásmový přenos dat nebo na místní politickou situaci v Afghánistánu. Těmito vědomostmi vás ale žádný učitel vybavit nemohl. A tak budeme potřebovat takové technologie a software, které nás dokážou naučit to, co je třeba a kdy je třeba.

Představte si, že máte učitele, který vás dokonale zná a ví, že zrovna vy dáváte přednost při studiu konkrétním příkladům s obrázky nebo že máte raději vyprávění příběhu. Tento učitel již ví, jakým způsobem a pomocí jakých termínů vám má věci vysvětlovat - co na vás zapůsobí. U mě to byla knihovnice v naší škole v Baltimore. Měl jsem moc rád knihy o nerostech a ona je pro mě schovávala a půjčovala mi je. Jednoho dne mi dala knihu o elektřině a řekla: "Myslím, že se ti bude líbit!" Ta kniha změnila můj život. Má knihovnice to mohla udělat jen proto, že mě znala a věděla, co potřebuju. No, a něco podobného bude umět i ten program budoucnosti, o němž mluvím.

Nebude fungovat jako vyhledávač, který můžete použít tisíckrát a on pořád neví, co se vám líbí ani, co již víte. Mluvím o vývoji programu simulujícího knihovníka - vynikajícího učitele, který bude vědět, kterou knihu dát žákovi a řekne: "Bude se ti líbit!" Takto se v blízké budoucnosti změní vzdělávání. Bude přizpůsobeno individuálním potřebám. Už to skoro vidím, jak by se to dalo udělat. Skoro již cítím, že je to na dosah ruky."

Danny Hillis - průkopník v oblasti superpočítačů, předseda společnosti Applied Minds.


 

"Teroristický útok na USA je dramatickým dokladem toho, že lidé potřebují více znalostí než dříve, že je potřebují získávat rychleji a s větší nezávislostí. Toho se dá dosáhnout tak, že dáme každému dítěti do ruky přenosné zařízení na bázi počítače, které bude připojené do sítě a bude vlastně jakýmsi rozšířením jeho rozhledu či přídavnou kapacitou mozku. Již teď můžeme pozorovat posun od statických na papíru tištěných materiálů k dynamickým elektronickým mediím. Skutečná transformace ale nastane teprve tehdy, až zavedeme nové způsoby sdružování lidí a vědomostí. Místo omezování vědomostí v rámci předmětů a dělení žáků podle věku, budeme svědky formování skupin zájemců o určitou společnou problematiku. Umím si představit skupinu dětí tvořících na počítači hudbu, video, navrhujících roboty nebo cokoli jen budou chtít.

Domněnka, kterou jsme uznávali, a sice, že psaní je něco víc, než mluvené slovo, z mnoha důvodů v budoucnu neobstojí. Automatické rozpoznávání a generování hlasu je jedním z těch důvodů. V hodně dlouhé perspektivě možná povede až k tomu, že přestaneme číst úplně. To matematika bude mít na svědomí likvidaci onoho klasického způsobu předávání informací formou manipulace se symboly (písmeny). Při troše fantazie není možno nevidět, že nám technologie otvírají zcela nové obzory."

Seymour Papert - matematik a spoluzakladatel Laboratoře pro umělou inteligenci na MIT; první, kdo od 60. let 20.st. zkoumal využití počítačů ve vzdělávání


 

"Přála bych si, abychom během příštích 25 let pochopili, že vztah mezi lidmi je tím, co bude rozhodovat o kvalitě naší demokracie a o naší schopnosti porozumět jeden druhému i světu kolem nás. Chceme-li tento úkol splnit, musíme se zdokonalovat nejen v oblasti intelektuální, ale též v rovině sociální a morální. Příliš často uvažujeme o vzdělání pouze z pohledu budoucího povolání místo abychom se na něj dívali obecně jako na faktor ovlivňující kvalitu života. Přitom byly americké školy v 19.st. zakládány hlavně s cílem produkovat dobré občany. Měli bychom se k tomu vrátit. Myslím, že ve školách by se mělo učit o tom, jak vypadá svět, o tom, že je možné poznávat spousty věcí a že to poznávání je úžasné a prospěšné. Vyžaduje velmi úzký vztah mezi zúčastněnými lidmi, má-li se dělat dobře. Využití technologií může být užitečné, ale je to jen nástroj. Měli bychom technologie využít ke zdokonalování našich myšlenkových postupů a vztahu mezi lidmi spíše, než abychom se spokojili s pouhou schopností je ovládat. Rozvoj myšlení je to, co je pro budoucnost nejdůležitější."

Deborah Meier - známá reformátorka školství; zakladatelka několika úspěšných malých státních škol v rizikových oblastech amerických velkoměst (New York a Boston)."


zdroj: http://www.msnbc.com/news/645566.asp?pne=msntv&cp1=1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.