Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Distanční vzdělávání pomocí 3D projekce
Odborný článek

Distanční vzdělávání pomocí 3D projekce

29. 10. 2001 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jiří Štípek

Anotace

Zpráva o experimentální ověřování možností výukového využití 3D video-konferencí v Texasu.

Distanční vzdělávání v Texasu vstupuje do nové etapy, studenti brzy uvidí své učitele promítané trojrozměrně místo dosud užívané dvourozměrné televizní projekce.

Školský obvod Birdville je prvním v USA, kde se již využívá tzv. "Teleporter", nová technologie promítající realistický 3-D obraz. Jak sami studenti popisují, obraz vyvolává silný dojem, že učitel je ve skutečnosti přítomen v místnosti spolu s nimi. "Cítíte přítomnost osoby v místnosti. Nedíváte se na obrazovku - díváte se na člověka", potvrzuje Phil Barnett, viceprezident Teleportec Inc., firmy vyrábějící Teleporter. "Máte skutečný vizuální kontakt."

V srpnu byl jako první v Birdvillském obvodu Teleporter koupen a instalován v Richland High School. Toby Hovard, oblastní vedoucí pro technologie a informační systémy ve školství souhlasí, že projekce je skutečně velmi realistická a dodává: "Vstoupí-li někdo prostřednictvím této technologie do vaší třídy, máte dojem, jakoby jste konverzovali s živým člověkem." Když kompetentní úředníci poprvé tuto technologii spatřili, uvědomili si, jak by mohla pozvednout a zkvalitnit jejich stávající program distančního vzdělávání.

"Teleporter nabízí pro naše studenty něco, co dosavadní systém distančního vzdělávání nabídnout nemohl", říká Toby Howard. "Je to možnost emocionálního prožitku vyvolaného pocitem, že je někdo v učebně, narozdíl od "pouhého" kontaktu s plochou televizní obrazovkou."

Přestože distanční vzdělávání není ideální formou výuky, umožňuje školám maximálně využít svých omezených zdrojů. Vyučující mohou učit specializované předměty (např. cizí jazyky) studenty na různých místech zároveň.

Dosavadní distanční vzdělávání spočívá v interakci prostřednictvím televizní obrazovky, popřípadě monitoru. Zástupce společnosti Teleportec Art Lacy míní, že komunikace je pak složitá a chudá. Avšak používáním Teleporteru ve škole se podle něj vytváří přirozenější výukové prostředí.

Učitelka latiny Sandra Carney využívá Teleporter při výuce tří tříd najednou, ale jen žáci z Richland High School sledují její 3D obraz. Pro další dvě třídy je zatím k dispozici jen televizní obrazovka. Richland je totiž momentálně jediné místo, kde je nová technologie instalována.

Sandra Carney popisuje proces výuky následovně: "Učitel sedí za katedrou umístěnou v rohu třídy. Ke katedře je ve svislé poloze instalována skleněná polopropustná deska, směrem od žáků neprůhledná. Vyučující vidí na žáky, zatímco žáci sledují jeho 3D obraz, který je promítán na stupínku. Vše vypadá tak, jakoby učitel stál před třídou, ve skutečnosti však sedí za katedrou, schován za skleněnou deskou. Teleporter nahrává učitele, promítá jeho obraz před třídu a prostřednictvím internetu jej přenáší i do zbylých dvou tříd."

Samotný obraz je přenášen na černém pozadí, což klade menší nároky na rychlost počítačové sítě. V každé třídě je kamera snímající studenty a samozřejmě i mikrofon, jejichž prostřednictvím může učitel žáky sledovat a komunikovat s nimi. Pohyb kamer lze ovládat, lze zaostřovat na jednotlivé studenty a vytvářet tak dojem očního kontaktu. 3D obraz se "dívá" na studenta, který je právě zabírán kamerou.

Na stupínku je instalována další skleněná deska, na níž probíhá projekce. "Je to tak trochu optický klam. Nejde o skutečný 3D obraz, jenom to tak vypadá," říká Toby Howard. Školy nemusí investovat do nové sítě, aby mohly Teleporter provozovat, systém požaduje rychlost přenosu 768 kbps (kilobitů za sekundu). "Nová technologie je nenáročná na obsluhu a není tak zapotřebí jakékoli školení," říká Lacy.

Celou výuku můžeme nahrát a později ji opět promítat. To je vhodné zejména pro učitele, kteří mají stejné hodiny v různou dobu a na různých místech. "Například," říká Barnet, "si vyučující muže nahrát patnáctiminutovou přednášku a pustit ji ve škole, pak následuje patnáct minut diskuze zatímco přednáška je již promítána v další škole a tak dále. Za jeden a čtvrt hodiny tak proběhnou čtyři 30 minutové lekce na různých místech."

Školy se dnes mohou rozhodnout pro jeden ze tří nabízených modelů. Nejde ale o levnou záležitost. Pronájem modelu na jeden měsíc neomezeného užívání představuje 4000 USD. Pořízení kompletní instalace přijde na 50 000 USD, plus měsíční náklady na údržbu ve výši 1000 USD. Přesto Birdvillští představitelé považují cenu za přiměřenou, zejména díky reakcím a nadšení studentů.

Bohužel ještě nelze plně využít potenciálu této nové technologie, protože zatím není dostatečně rozšířena. Než bude mít Teleporter větší dopad na výuku, bude do něj nejprve muset investovat více škol.

Odkazy:
Teleportec Inc. - http://www.teleportec.com
Birdville Independent School District - http://www.birdville.k12.tx.us

zdroj: http://www.eschoolnews.com/news/showStory.cfm?ArticleID=3067

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiří Štípek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.