Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Ray Kurzweil, umělá inteligence a výuka jazyků
Odborný článek

Ray Kurzweil, umělá inteligence a výuka jazyků

30. 9. 2010 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Marek Dolák

Anotace

Článek o známém expertovi na umělou inteligenci, vývojáři programů na práci s textem a autorovi teorie zrychlujících se změn.
Ray Kurzweil je expertem na vývoj inovativních technologií a především na umělou inteligenci. Vždy se zajímal o způsoby, jak zlepšit úroveň lidského života. Noviny Wall Street Journal ho označily za "neúnavného génia". V roce 1999 mu byla udělena National Medal of Technology (Národní medaile za technologie), což je nejvyšší vyznamenání za technologické úspěchy udělované prezidentem Spojených států. Kurzweil se narodil v roce 1948 a již v roce 1974 zkonstruoval čtecí zařízení pro nevidomé. Byl hlavním vývojářem prvního OCR neboli optického rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition). To je dnes běžně používaná metoda umožňující digitalizaci tištěných textů.

Kurzweil je autorem několika knih. Jeho práce se často pohybují v oblasti futurologie. V první knize The Age of Intelligent Machines (1990) popsal své představy o budoucnosti. Předpověděl například rychlý růst internetu, použití takzvaných "chytrých" zbraní ve válce nebo porážku mistra světa v šachu počítačem v roce 1998 (ve skutečnosti se to stalo v roce 1997, kdy superpočítač IBM Deep Blue porazil Garryho Kasparova). V roce 1999 Kurzweil zveřejnil druhou knihu s názvem The Age of Spiritual Machines. Kniha je opět zaměřená na budoucnost lidstva, a to zejména v souvislosti s vývojem umělé inteligence a jejího dopadu na život lidí. Devátá kapitola knihy obsahuje 108 předpovědí pro rok 2009. Sám Kurzweil tvrdí, že 102 z nich se splnilo. V roce 2004 se společně s Terry Grossmanem podílel na vzniku knihy s názvem Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever, jež je založena na lékařském výzkumu. Autoři zde poukazují na pokrok nanotechnologií a na jejich význam v lékařství.


The Law of Accelerating Returns (Zákon zrychlujících se změn)
Ray Kurzweil je známým zastáncem teorie, podle níž je vývoj lidské civilizace exponenciální nikoliv lineární, jak si ho většina z nás intuitivně představuje. Zrychlování se netýká jen evoluce, ale též ICT, nanotechnologií, ekonomiky atp. Podle Kurzweila by během 21. století mělo dojít k vývoji odpovídajícímu přibližně 20 tisícům let lineárních. U takových hodnot, jako je rychlost čipů a cenová výhodnost, je exponenciála na první pohled zřejmá. Zato u umělé inteligence si rychlý pokrok veřejnost zatím příliš nepřipouští. Podle Kurzweila překoná inteligence strojů během několika následujících dekád inteligenci lidskou a povede k tzv. singularitě - technologické změně tak výrazné, že bude představovat zásadní převrat v historii lidstva (viz Jakou podstatu má inovace?, Technologie jako příčina vývojové nespojitosti).

Kurzweil předpovídá spojení biologické a nebiologické inteligence, nesmrtelné softwarově programované lidi a ultra vysoké úrovně inteligence, které expandují do vesmíru rychlostí světla. Nutno přiznat, že přes jistý vědecký základ a nepopiratelnou odbornou erudovanost Raye Kurzweila, jsou jeho teorie mnohými odborníky přijímány s určitými výhradami. Bylo by ale chybou, vnímat je jen jako science fiction. Blíže se s jeho myšlenkami můžete seznámit prostřednictvím následujícího záznamu z konference TED z roku 2005. Přednáška má název How technology will transform us (Jak nás technologie transformuje).


Kurzweil Educational Systems, Inc

Dříve si jen málokdo dokázal představit, jak by mohli nevidomí pracovat s běžným počítačem. Software pro zrakově postižené, tzv. Kurzweil 1000 (vyvinutý firmou Kurzweil Educational Systems, Inc. v roce 1996) to však umožňuje. Dovoluje postiženým jedincům “nahlédnout“ do tištěných nebo elektronických textů. Program je schopen převádět textovou informaci do zvukové podoby a naopak. Poskytuje přístup k informacím včetně on-line knihám, časopisům a encyklopediím apod. Pomáhá vytvářet dokumenty nebo je upravovat.

Software pro jedince s poruchou psaní a čtení, tzv.
Kurzweil 3000, umí ještě více. Je schopen naskenovaný text převádět do zvukové podoby a v průběhu čtení barevně zvýrazňovat právě čtené slovo. V podstatě vykonává činnost učitele čtení. Rychlost čtení je volitelná. Slovo, kterému nerozumíme, můžeme vyhledat ve slovníku, který je součástí systému. Pokud vytváříme nový dokument, můžeme nastavit automatické čtení a program nám po každém napsaném slově slovo přečte nahlas tak, jak má být správně vysloveno. Nechybí automatická kontrola pravopisu (ukázka práce v Kurzweil 3000). Zdrojem dat pro Kurzweil 3000 nemusí být jen tištěný text (knihy, učebnice, sešity apod.). Program běžně čte i digitální textové dokumenty, např. webové stránky (ukázka). V brzké budoucnosti bude tato technologie schopna převodu hlasu na text, překladu a převodu zpět do zvukové podoby - to vše v reálném čase (viz Mobily umějí číst, mluvit a překládat).

Rodiče dětí, které mají obtíže ve čtení, psaní a pravopise často hledají odbornou pomoc, jak účelně pomáhat a podporovat své děti. Platí to i u výuky cizího jazyka, bez kterého se děti v dnešní době neobejdou. Právě při odstraňování specifických poruch učení je nutná úzká spolupráce dítěte, rodičů a učitele. Na některých školách u nás jsou k dispozici počítačové učebny s výukovými programy pro žáky se speciální potřebou. Těchto programů existuje celá řada.
Výhodou Kurzweil 3000 je jeho komplexnost. Můžeme to shrnout tak, že multisenzorický program Kurzweil 3000 poskytuje vizuální i sluchové zpětné vazby. Pro osoby s poruchou čtení, psaní a pravopisu jsou takové zpětné vazby velice důležité a poskytují možnost efektivního rozvoje a tím pomáhají k jejich integraci do společnosti. Počítače mají veliký potencionál pro snížení hendikepů jedinců s poruchami učení a zvýšení kreativity všech ostatních. Řada specializovaných programů se již u nás objevuje. Snad se na našem trhu brzy dočkáme i produktů Raye Kurzweila.
 
Zdroje:
A Brief Career Summary of Ray Kurzweil, Kurzweil Technologies, 2008
Ray Kurzweil, Wikipedia
 
 
Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 02 na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marek Dolák

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
16. 5. 2012, 17:15
Celkem zajímavý aktuální zvukový záznam přednášky Raye Kurzweila z texaského Austinu je zde - http://schedule…AP992058 .

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.