Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Nejlepší způsob jak se zapojit do mezinárodního projektu
Odborný článek

Nejlepší způsob jak se zapojit do mezinárodního projektu

23. 9. 2010 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Michal Urbančík

Anotace

Článek o možnostech zapojení do mezinárodních projektů inspirovaný zkušenostmi učitele anglického jazyka na střední škole Luther Bank High School v kalifornském Sacramentu Larry Ferlazza.
FerlazzoLarry Ferlazzo je učitelem anglického jazyka na střední škole Luther Bank High School v kalifornském Sacramentu. Ve své práci se snaží propagovat otevřený přístup k výuce a používání moderních technologií k zdokonalení vyučovacího procesu. V posledních dvou letech se zapojil do mezinárodního projektu, kde s podporou internetu učí anglický jazyk ESL/EFL třídy po celém světě. Vytvořil blog, ve kterém studenti pomocí služby VoiceThread sdílejí online příspěvky.

Podle Ferlazza to byla dobrá zkušenost jak pro něj tak i pro žáky. Velmi mile ho překvapilo aktivní zapojení všech studentů, a to od počátku projektu do jeho konce. Neočekával, že studenty ve věku mezi 12 a 20 lety, kteří mají v tomto období různé vedlejší zájmy, tolik nadchne pro výukovou činnost.

O své zkušenosti by se rád podělil s jinými učiteli. Na svém blogu proto publikoval článek The Best Ways To Find Other Classes For Joint Online Projects, kde radí „nejlepší způsob jak najít partnerskou třídu a zapojit se do mezinárodního projektu“. Vyjmenovává zde několik webových serverů a sociálních sítí zabývajících se podporou mezinárodních projektů, spoluprací na projektech a hledáním optimálních partnerů.

Postup je vždy podobný. Nejprve je nutné zaregistrovat třídu či učitele. Po registraci se zpřístupní uživatelské prostředí, v kterém si učitel snadno vytvoří projekt, na kterém hodlá s žáky pracovat. Jsou zde k dispozici nástroje umožňující najít optimální partnery či se zapojit do projektů jiných tříd. Uživatelské prostředí často podporuje i tvorbu blogů, diskuze a poskytuje dostatečný prostor pro uložení multimediálních souborů.

Ze seznamu jsem vybral několik odkazů, které se mi zdály zajímavé a vhodné pro použití v našich podmínkách.

iEARN (International Education and Resource Network) je nezisková organizace, jejímž krédem je „Učte se spolu se světem, ne pouze o něm“. Registrováno je v ní přes 30 000 škol a mládežnických spolků z více než 130 zemí, což z iEARN činí největší neziskovou globální síť, která umožňuje učitelům a mládeži používat internet a další technologie jako nástroj pro spolupráci na projektech za účelem zkvalitnění vyučování. Do projektů se každým dnem zapojuje přes 2 milióny studentů. V České republice bylo iEarn centrum založeno v roce 1995. Naši studenti se většinou zapojují do projektů týkajících se životního prostředí, literatury a projektů řešících sociální problémy. iEarn oslaví letos 22 let od začátku působení. K dvacátému výročí bylo před dvěma lety natočeno propagační video, které se snaží prezentovat síť iEarn, poukázat na největší dosavadní úspěchy a motivovat studenty a učitele k účasti na mezinárodních projektech.

TakingITglobal je sociální síť, zabývající se globálními problémy lidstva. Jejím cílem je informovat o celosvětových problémech jako jsou zhoršování životního prostředí, globalizace, porušování lidských práv, chudoba, šíření smrtelných nemocí, digitální rozdíly ve světě apod. Snaží se prostřednictvím technologií aktivně zapojit mladou populaci do řešení těchto problémů tak, aby mohla sdílet své zkušenosti, dělit se o své poznatky, vytvářet projekty, navštěvovat e-kurzy a komunikovat s ostatními vrstevníky a učiteli. Síť spolupracuje jak s mládeží, tak s učiteli a s různými organizacemi. Má spoustu významných podpůrců – např, Microsoft, Adobe Systems a Cisco Systems. Z České republiky je prozatím registrováno 174 členů. Velkou výhodu vidím v tom, že se nový člen nemusí registrovat přímo na síti, ale může použít již existující účet z jiné sítě (Facebook, Twitter, MySpace, Google, Yahoo!, Flickr, Linked in, Blogger, Aol a další). Zde se můžete podívat na video, které TIG krátce představuje.

The Global Education Collaborative je další sítí, kde mohou studenti a učitelé společným úsilím spolupracovat na různých projektech a zapojovat se do diskuzí. Z České republiky jsou zde registrováni pouze 2 členové. Přestože má celkově tato síť méně členů než dříve jmenované, nachází se zde spousta zajímavých projektů. Výstupem je ve většině případů video, fotografie či slideshow, které pak slouží jako inspirace ostatním. Jako příklad uvádím projekt Rock Our Word, v němž žáci 40 škol ze sedmi kontinentů zpívají tutéž píseň. Jako zajímavost bych uvedl, že je na celé síti integrován Google Translator, takže lze každou stránku velmi rychle přeložit do rodného jazyka. Je však otázkou, zda se jedná o výhodu.

ePals je služba původně určená pro hledání partnerů pro dopisování. Dnes poskytuje zabezpečené sítě určené pro vzájemnou spolupráci mezi různými školami po celém světě. Obsahuje třídy z více než 200 zemí. Z České republiky je na ePals napojeno 84 tříd. Třídy se mohou zapojovat buď do učiteli vytvořených projektů nebo projektů organizace National Geographic. Kromě všeobecné a volně dostupné GlobalCommunity nabízí ePals i nadstandardní platformu LearningSpace, což je chráněné web 2.0 komunikační prostředí zahrnující používání emailů, tvorbu profilů, blogů, fór ad. K dispozici je galerie použitých multimediálních materiálů s ochranou digitálních zámků a nástroje na sdílení portfolií. Tato služba je však již placená.

Situace v ČR
V České republice většina učitelů hledá partnery pomocí eTwinningu, což je projekt Evropské komise zaměřený na podporu využití ICT ve výuce a celoevropskou spolupráci škol. Byl spuštěn v listopadu 2004. Za tu dobu se stal velmi populárním. Mnoho našich tříd se účastnilo různých projektů. Velkým motivačním aspektem může být pro žáky fakt, že eTwinning každým rokem nejpovedenějším projektům rozdává ocenění. O posledních evropských vítězích se dozvíte více z těchto článků Učitelského spomocníka - Ceny eTwinning 08, eTwinning jako nástroj změny.

Závěr
Doporučení pana učitele Ferlazza, jež reprezentují neevropský pohled na problematiku mezinárodních projektů, by snad mohly být užitečné i našim učitelům. Rozšiřují nabídku a dávají tak větší šanci zrealizovat úspěšnou výukovou aktivitu moderního inovativního typu. Proč se o něco takového snažit je snad zřejmé. Funkční propojení znalostí cizích jazyků a informačních technologií, vysoká participace žáků, nácvik týmové spolupráce, poznávání jiných kultur, to vše jsou faktory, jež jednoznačně hovoří pro. Navíc jak říká profesor Heppell: „Měli bychom si dát pozor na propast, která vzniká mezi školami, učiteli a žáky, kteří využívají současnou obrovskou a komplexní nabídku online služeb, a těmi, kteří mobily, YouTube, mezinárodní kontakty, sociální sítě či radost a chuť pracovat neuváženě zavrhují.“

Pro naše učitele je asi hlavní překážkou nedostatečná znalost cizího jazyka. Ve všech jmenovaných sítích se komunikuje hlavně v anglickém jazyce. Proto bych účast v mezinárodních projektech doporučil především učitelům s komunikačními znalostmi cizích jazyků. Ti ostatní se buď spokojí s rychle se zdokonalujícími online překladači, nebo, a to by asi bylo nejlepší, se začnou rychle učit.


Odkazy:
L. Ferlazzo - The Best Ways To Find Other Classes For Joint Online Projects, Larry Ferlazzo’s Websites of the Day, May 30, 2009
B. Brdička - eTwinning jako nástroj změny, Učitelský spomocník, 09.02.2010
Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 02 na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Urbančík

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.