Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > eSkills IT Fitness Test v praxi

eSkills IT Fitness Test v praxi

Informativní příspěvek
Autor: Ondřej Klamt
Případová studie z nasazení testu počítačových schopností vytvořeného pro eSkills week 2010 v praxi na střední škole.

eSlills week

IT Fitness Test uveřejněný na stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT v rámci letošní celoevropské akce eSkills week je dobrým, volně přístupným a poměrně i objektivním nástrojem na ověření počítačových dovedností. Nápad otestovat „mé“ studenty 1. ročníků jedné nejmenované obchodní akademie v Praze se zrodil v rámci výuky na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.

Generace žáků digitální éry, která se v podstatě narodila s notebooky v ruce, je pro mnohé vyučující (leckdy dokonce i vyučující IT) postrachem právě kvůli jejich značnému sebevědomí v tomto oboru. Jak je to však s jejich skutečnou úrovní znalostí?

Otázky testu jsou sestaveny z nejpodstatnějších a v praxi nejčastěji užívaných oblastí práce s počítačem - jako například užívání textového editoru, tabulkového kalkulátoru, základy práce s operačním systémem a internetovým vyhledávačem, ale třeba i ze znalosti práv a povinností uživatelů počítačů apod.

Testování, které by mělo posloužit jako jakési zrcadlo úrovně dnešních teenagerů a zároveň do určité míry též jako zpětná vazba pro výuku informačních technologií (tedy pro mě), se na naší škole zúčastnilo 43 studentů celkem ze 4 tříd. Již ve chvíli, kdy jsem si test sám vyzkoušel, jsem si byl vědom, že pokud by se moji studenti pohybovali nad 50% v celkovém hodnocení, bylo by to pro mě přinejmenším přijatelné zjištění. Ale již s prvními výsledky jsem musel ze svých přání slevit a uvědomil jsem si, že úspěch by byl dostat se alespoň na republikový průměr, jež je umístěn hned na přihlašovací stránce a je 47%.

Po dokončení všech testů se s nadsázkou dá říci, že minimálně tito „mí“ studenti žádnému učiteli svými znalostmi nahánět přílišný strach nemusí. Jejich generace by se (podle nejčastější „vedlejší“činnosti při hodinách) měla nazývat spíše „facebookovou“. Celkový průměr výsledků všech testovaných dosáhl pouze 45,9%.

Přehled výsledků

eSlills week

Podívejme se nyní na nejproblematičtější otázky, se kterými si studenti příliš neporadili a na které je potřeba se ve výuce více zaměřit (nejspíš nejen na naší škole). Z grafu lze vyčíst, kde byl hlavní kámen úrazu. Hned na 10 otázek neodpověděla správně ani třetina studentů, což je opravdu málo.


Přehled nejproblematičtějších otázek

Číslo otázky
Tématika
Úspěšnost
3
Vstupní a výstupní zařízení
30,2%
4
Operační systém
9,3%
8
Hardware
30,2%
11
Email
30,2%
16
Licencování softwaru
32,6%
17
Autorská práva a právo
20,9%
19
Informační bezpečnost
20,9%
20
Tabulkový procesor - graf
25,6%
22
Tabulkový procesor – vzorce
23,3%
24
Formátování textu
2,3%
Při bližším pohledu jsem musel konstatovat, že zaváhání v otázkách 3, 4, 8 a 11 je pro mě zklamáním, jelikož tato tématika byla předmětem výuky v 1. pololetí letošního školního roku a vysoká neúspěšnost padá tedy do jisté míry i na můj účet. Nejspíše i já mám v této oblasti, co se týče předávání znalostí, co zlepšovat. Prvákům snad lze odpustit neúspěch v otázkách 20 a 22, jelikož tabulkový procesor je čeká až příští školní rok. Překvapením je otázka 24, na kterou odpověděl správně pouze jeden jediný respondent. Navíc textový editor je probírán právě v tomto období.

Nejdramatičtější však je výsledek u otázek 16, 17 a 19, jelikož jde o velmi citlivé a závažné téma. Dle mého názoru je zapotřebí, aby všichni studenti měli kvalitní a dostačující přehled v problematice autorských práv, povinností, bezpečnosti při užívání PC, a především Internetu! A to již ze základní školy. Je až zarážející, kolik mladých lidí ví jak a kde něco stáhnout, ať je to MP3, film nebo pouze potřebný text do referátu, ale skoro nikdo neví, zda se nedopouští trestné činnost či jak mohou nadále se získaným materiálem nakládat. Stejně tak si málokdo uvědomuje rizika Internetu a umí se proti nim účinně chránit.

I tento problém dávám za vinu především sobě. Domnívám se však, že nejsem sám, kdo musí zlepšit výukový proces v této oblasti. Chystám se na základě výsledků tohoto testu věnovat několik vyučovacích hodin přímo oblasti práv a povinností uživatelů Internetu, a to hned na začátku příštího školního roku. Toto téma proberu oproti letošnímu roku daleko pečlivěji. Vždy se ho pokusím doprovodit příklady z praxe, jako třeba jaká může být trestná sazba u porušování autorských práv apod. Snad se mi podaří dosáhnout lepšího přehledu studentů o tom, co mohou a co nesmí. Na ověření výsledků určitě opět použiji právě tento snadno dostupný test. Možná, že se někdo z vás nechá inspirovat?

Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 02 na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.