Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > KITSES Studio jako zdroj učebních materiálů
Odborný článek

KITSES Studio jako zdroj učebních materiálů

8. 10. 2009 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Tomáš Bartáček

Anotace

Informace o zajímavém webu amerického výtvarníka specializovaného na interaktivní média a animaci Johna Kitsese, který vytváří též velmi kvalitní výukové aplikace.
Na internetu lze dnes nalézt v různých úložištích velké množství různých animací použitelných pro výukové účely. Jejich původní určení může být někdy úplně jiné, třeba reklamní. Zajímavým příkladem je webové portfolio KITSES Studio grafických produktů amerického výtvarníka, specializovaného na interaktivní média a animaci, Johna Kitsese. Tento grafik, pracující na volné noze, spolupracuje s mnoha zajímavými společnostmi, pro které vytváří ilustrace, animace a jiný grafický design. Jde z části o reklamní grafiku, především lze však na jeho stránkách najít mnoho odkazů na zajímavé ke studiu určené produkty.

Mezi Kitsesovi partnery patří mimo jiné jeden z nejznámějších světových nakladatelů výukových materiálů Scholastic, britská BBC, ale také například Girls Scouts of America, organizující volnočasové aktivity dívek v USA. Ve svém portfoliu má autor shromážděny různé vzdělávací animace disponující odlišnou mírou interaktivity. Pěkným příkladem je flash animace Digestion (Trávení) vytvořená původně právě pro BBC.

 

traveni

 

Tato aplikace je vhodná především pro výuku biologie (přírodopisu). Zároveň by se ale dala použít i v rámci chemie – například při řešení problematiky živin (bílkovin, tuků, cukrů, vitamínů, …) a jejich vztahu  k organismu, nebo v rámci výchovy ke zdraví či v jiných podobně zaměřených tématických celcích – záleží na ŠVP dané školy. Animace je, stejně jako všechny materiály Johna Kitsese, doprovázena anglickým textem. To může být slabina v okamžiku, kdy sám vyučující tento jazyk alespoň částečně neovládá. V opačném případě však lze propojit práci s tímto programem se zdokonalováním anglických jazykových dovedností studentů.

Po načtení dat a stisknutí tlačítka start se uživatel na úvodní stránce může jednak seznámit s druhy potravy, které jsou zde nabídnuty ke studiu, jednak je mu představena stavba a anatomie lidské trávicí soustavy. Je zde k dispozici výběr několik jídel – pečené fazole, zmrzlina, grilovaná ryba, sladkosti a jablko. Zkoumanou potravinu necháme projít trávicí soustavou pomocí tlačítka „Let’s eat!“ a sledujeme chování trávení v jednotlivých částech gastro-intestinálního traktu (GIT). Postupně sledujeme v rámci jednotlivých orgánů animace doplněné vždy v každém kroku anglickým popisem. Celý proces trávení je zakončen vyloučením zbytků.

Za nevýhodu lze z didaktického hlediska považovat fakt, že animace nepokrývá plně všechny tradičně prezentované části trávicí soustavy. Pokud vyučující přihlédne k tomuto faktu a doplní práci s animací dalším výkladem o chybějících částech trávicí soustavy, a připraví-li si navíc doplňkové úkoly pro studenty (například lze generalizovat vlastnosti určité části GIT na základě podobného způsobu trávení různých druhů potravy), je tato animace ideální učební pomůckou.

KITSES Studio přináší i celou řadu dalších zajímavých výukových aplikací. Jako příklad lze uvést environmentální problematikou se zabývající Water Savvy, Air Savvy, Sun Savvy či Map it, geografickou Alien Invasion, dějepisnou The Blitz, animace použitelné při výuce angličtiny (Fantasy Kingdom a báseň Kenna Nesbitta The Aliens Have Landed!). Průřezovému tématu multikulturní výchova odpovídá tradiční židovská hra Virtual Dreidel. Tyto a další animace představuje autor na jiném místě svých stránek v krátkém videu.

Portfolio Johna Kitsese obsahuje ještě mnoho jiných informací. Pro potřeby výuky jsou však zde popsané animace stěžejní. Nepochybně je lze doporučit jako vynikající zdroj učebních materiálů a inspirace.
Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Tvorba didaktických materiálů na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tomáš Bartáček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.