Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Mediální studio ZŠ genpor. F. Peřiny

Ikona informativni

Mediální studio ZŠ genpor. F. Peřiny

Autor: Jaroslav Mašek
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Jak to může dopadnout, když se spojí Mediální výchova s digitálními technologiemi? Vznikne projekt s názvem Mediální studio. Jak takový projekt vypadá a co v něm žáci dělají, se dočtete v následujícím článku.
Klíčová slova: film, časopis, digitální fotografie, Mediální výchova, Mediální studio, ZŠ genpor. F. Peřiny, textová média, zvuková média, rozhlasový pořad, obrazová média, filmová média

Sedíme s panem učitelem Miroslavem Maxantem v útulné místnosti vedle hudebny, kde ještě před pár minutami zpívali za jeho klavírního doprovodu žáci a žákyně na hodině hudební výchovy, a povídáme si o projektu s názvem Mediální studio, který sám vymyslel a který na škole také vede v rámci tamního předmětu s názvem Video digitální technologie.

 

Mediální studio bylo zařazeno do školního vzdělávacího programu Základní školy genpor. F. Peřiny od školního roku 2009/2010 a je určeno žákům devátých tříd. Jeho obsahová náplň vychází z pojetí průřezového tématu Mediální výchova a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematického okruhu Využití digitálních technologií z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a zaměřuje se na čtyři základní mediální oblasti:

  • textová média: tvorba časopisu s články na dané téma (žáci píší o dění kolem sebe)
  • zvuková média: tvorba rozhlasového pořadu na dané téma (žáci dělají rozhovory s lidmi z jejich okolí)
  • obrazová média: fotografování na konkrétní námět (žáci tvoří fotografický dokument)
  • filmová média: natáčení filmu dle konkrétního námětu (žáci tvoří filmový dokument)

Čtyři skupiny žáků a žákyň (dvě skupiny ze dvou devátých tříd) pracují během školního roku střídavě na uvedených tématech. Každá skupina se s učitelem schází pravidelně jednou za čtrnáct dní na jednu vyučovací jednotku, kdy společně probírají teoretickou část daného tématu, řeší organizační záležitosti nebo konzultují svá témata, na kterých právě pracují. Deseti až patnáctičlenné skupiny, tvořené vždy chlapci nebo dívkami konkrétní třídy, jsou dále členěny na menší podskupiny tří až pěti žáků resp. žákyň a takto vytvořené skupiny pak již samostatně, za podpory učitele, zpracovávají vlastní námět jednoho ze čtyř právě realizovaných témat. Každá skupina představuje samostatnou jednotku – tzv. redakční radu.

Učitel vždy na začátku roku nabídne žákům od každého typu média několik námětů a nechá je, aby si ve svých skupinách vybrali témata, která jsou jim nejbližší. Každá redakční rada se pak ve stejném období věnuje jiné disciplíně.

Před tvorbou jednotlivých dokumentů pro dané médium žáci absolvují společnou teoreticko-praktickou přípravu, kde se seznamují s technikami natáčení a filmování a získávají potřebnou průpravu pro vlastní realizaci konkrétních námětů. Souhlas rodičů všech účastníků s online zveřejněním materiálů, na kterých se jejich děti objevují, je dnes již běžný.

Provázanost s dalšími vyučovanými předměty je v projektu typu Mediálního studia samozřejmostí. V rámci daného média žáci zpracovávají různá témata sociální, kulturní, interkulturní či environmentální.

Vytvořené materiály jsou publikovány na webových stránkách projektu Mediálního studia na adrese http://medialnistudio.cz. Tyto stránky spravují žáci společně s učitelem.

Cílem celého kurzu je, aby žáci zvládali práci s digitálními technologiemi v nejrůznějších oblastech mediální výchovy, což jim v budoucnu umožní lépe chápat význam médií a jejich vliv na člověka a společnost.

 

„Co tě na práci v Mediálním studiu nejvíc baví?“ zněla moje poslední otázka.

„Nejvíc mě baví práce s dětmi. Je to tvůrčí práce a není jednotvárná. A když vidím jejich zájem, o to víc mě to vybičuje k tomu, abych pro ně vymýšlel nové a nové náměty. A ony jsou pak schopny věnovat se hodiny například tomu, aby jednoho panáčka po fázích rozpohybovaly, a napjatě čekají na to, jestli se jim to povedlo. Nebo se jim podaří natočit nějaký dokument a celá škola je ochotna ho sledovat. Děti se těší na to, až si ho společně pustíme a ony uvidí, jak se v tom dokumentu mihly a už by ho chtěly mít doma a rodiče je v tom podporují. To je asi to nejlepší, co může učitele potkat. Když je tím, který dokáže celou skupinu stmelit a dát výuce svůj smysl“.

 

Podívejte se na film Rusalka, který žáci natočili v rámci Mediálního studia.

Med.studio
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 09. 06. 2011
Zobrazeno: 2870krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAŠEK, Jaroslav. Mediální studio ZŠ genpor. F. Peřiny. Metodický portál: Články [online]. 09. 06. 2011, [cit. 2021-01-27]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12789/MEDIALNI-STUDIO-ZS-GENPOR-F-PERINY.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.