Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Mediální studio ZŠ genpor. F. Peřiny
Odborný článek

Mediální studio ZŠ genpor. F. Peřiny

Anotace

Jak to může dopadnout, když se spojí Mediální výchova s digitálními technologiemi? Vznikne projekt s názvem Mediální studio. Jak takový projekt vypadá a co v něm žáci dělají, se dočtete v následujícím článku.

Sedíme s panem učitelem Miroslavem Maxantem v útulné místnosti vedle hudebny, kde ještě před pár minutami zpívali za jeho klavírního doprovodu žáci a žákyně na hodině hudební výchovy, a povídáme si o projektu s názvem Mediální studio, který sám vymyslel a který na škole také vede v rámci tamního předmětu s názvem Video digitální technologie.

 

Mediální studio bylo zařazeno do školního vzdělávacího programu Základní školy genpor. F. Peřiny od školního roku 2009/2010 a je určeno žákům devátých tříd. Jeho obsahová náplň vychází z pojetí průřezového tématu Mediální výchova a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematického okruhu Využití digitálních technologií z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a zaměřuje se na čtyři základní mediální oblasti:

  • textová média: tvorba časopisu s články na dané téma (žáci píší o dění kolem sebe)
  • zvuková média: tvorba rozhlasového pořadu na dané téma (žáci dělají rozhovory s lidmi z jejich okolí)
  • obrazová média: fotografování na konkrétní námět (žáci tvoří fotografický dokument)
  • filmová média: natáčení filmu dle konkrétního námětu (žáci tvoří filmový dokument)

Čtyři skupiny žáků a žákyň (dvě skupiny ze dvou devátých tříd) pracují během školního roku střídavě na uvedených tématech. Každá skupina se s učitelem schází pravidelně jednou za čtrnáct dní na jednu vyučovací jednotku, kdy společně probírají teoretickou část daného tématu, řeší organizační záležitosti nebo konzultují svá témata, na kterých právě pracují. Deseti až patnáctičlenné skupiny, tvořené vždy chlapci nebo dívkami konkrétní třídy, jsou dále členěny na menší podskupiny tří až pěti žáků resp. žákyň a takto vytvořené skupiny pak již samostatně, za podpory učitele, zpracovávají vlastní námět jednoho ze čtyř právě realizovaných témat. Každá skupina představuje samostatnou jednotku – tzv. redakční radu.

Učitel vždy na začátku roku nabídne žákům od každého typu média několik námětů a nechá je, aby si ve svých skupinách vybrali témata, která jsou jim nejbližší. Každá redakční rada se pak ve stejném období věnuje jiné disciplíně.

Před tvorbou jednotlivých dokumentů pro dané médium žáci absolvují společnou teoreticko-praktickou přípravu, kde se seznamují s technikami natáčení a filmování a získávají potřebnou průpravu pro vlastní realizaci konkrétních námětů. Souhlas rodičů všech účastníků s online zveřejněním materiálů, na kterých se jejich děti objevují, je dnes již běžný.

Provázanost s dalšími vyučovanými předměty je v projektu typu Mediálního studia samozřejmostí. V rámci daného média žáci zpracovávají různá témata sociální, kulturní, interkulturní či environmentální.

Vytvořené materiály jsou publikovány na webových stránkách projektu Mediálního studia na adrese http://medialnistudio.cz. Tyto stránky spravují žáci společně s učitelem.

Cílem celého kurzu je, aby žáci zvládali práci s digitálními technologiemi v nejrůznějších oblastech mediální výchovy, což jim v budoucnu umožní lépe chápat význam médií a jejich vliv na člověka a společnost.

 

„Co tě na práci v Mediálním studiu nejvíc baví?“ zněla moje poslední otázka.

„Nejvíc mě baví práce s dětmi. Je to tvůrčí práce a není jednotvárná. A když vidím jejich zájem, o to víc mě to vybičuje k tomu, abych pro ně vymýšlel nové a nové náměty. A ony jsou pak schopny věnovat se hodiny například tomu, aby jednoho panáčka po fázích rozpohybovaly, a napjatě čekají na to, jestli se jim to povedlo. Nebo se jim podaří natočit nějaký dokument a celá škola je ochotna ho sledovat. Děti se těší na to, až si ho společně pustíme a ony uvidí, jak se v tom dokumentu mihly a už by ho chtěly mít doma a rodiče je v tom podporují. To je asi to nejlepší, co může učitele potkat. Když je tím, který dokáže celou skupinu stmelit a dát výuce svůj smysl“.

 

Podívejte se na film Rusalka, který žáci natočili v rámci Mediálního studia.

Med.studio

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.