Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Jaro a ekovýchova - Osobnosti Inspiromatu NIDM odpovídají
Odborný článek

Jaro a ekovýchova - Osobnosti Inspiromatu NIDM odpovídají

27. 7. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

V rámci měsíčníku NIDM Inspiromatu též pravidelně odpovídají některé osobnosti na otázky, které souvisejí s výchovou, vzděláním, dětmi a mladými lidmi. V dubnu odpovídaly na tyto otázky:
1. Jak na Vás působí příchod jara?
2. Myslíte si, že ekologická výchova už u nás v průběhu let přinesla nějaké jasné pozitivní výsledky? Když, tak jaké?

1. Jak na Vás působí příchod jara?
2. Myslíte si že ekologická výchova už u nás v průběhu let přinesla nějaké jasné pozitivní výsledky
? Když, tak jaké?


Milena Černá - ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

     1) S jarem je to všelijaké. Odchází mnoho blízkých lidí, kteří po zimě ztratili sílu k přežití. Mnoho lidí má potíže s alergií. Přijde postní doba a s ní si uvědomíme, jak jsme slabí a bezmocní. A že vitaminy proti tomu nepomohou. 
     2) Ekologická výchova, ekologická výchova... myslím si, že dnes děti míň střílí do vrabců.

 


 

Jan Beránek – ekolog, pracuje v ústředí Greenpeace International v Amsterdamu

     1) Jak na všecko živé: cítím elán a nutkání se divoce rozběhnout, vdechovat vzduch z plných plic, až to bolí, a vstřebávat slunce a vůně, žít naplno. Z jara se mi nejvíc líbí předjaří, kdy ještě je cítit zima, ráno je jinovatka, ale odpoledne cítíte závany tepla a mezi ostrůvky sněhu se objevují bledule. No ale stejně mám ještě raději podzim.
     2) Rozhodně, a velké. Znám několik skvělých center ekologické výchovy a ze seminářů, kterých jsem se účastnil, jsem měl vždy výborný dojem: učitelé i studenti se orientují, chtějí vědět víc, správně se ptají a živě diskutují. Nedokážu říct, jak se to pak přesně projeví ve společnosti, ale jistě je v tom velký kus naděje.

 

Michaela Šojdrová - politička

     1) Jaro na mě působí osvěžujícím způsobem. Prostě mě vtáhne do života, i když se mi moc nechce, protože mám ráda zimu. A pak je tady doba předvelikonoční, pro nás křesťany doba postní. Je to odpočinek od plesů a zábav. Velikonocemi začíná zase intenzivní život, tak nějak to prožívám.
     2) Již to, že ekologická výchova je zařazena jako průřezové téma i jako doplňující obor, znamená,že je to téma velmi důležité, bezosvojení základních kompetencí by neměli žáci opouštět základní školu ! Tak jak školami procházím, vidím hodně aktivit, které signalizují to, že žáci jou do ekologické výchovy zapojeni. Od separovaného sběru odpadu až po samostatné projekty a zapojení do soutěží, ve kterých prokazují znalost například obnovitelných zdrojů energií. Co si skutečně do života odnesou, to není nikdy a u žádné výchovy jisté. Jisté je, že bez šetrného vztahu k životnímu prostředí se lidstvo neobejde a mladí lidé se o tom ve škole hodně dovídají.

 Michal Kaplánek - předseda Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času, vedoucí katedry pedagogiky na JĆ TF

     1) Jaro znamená vždycky obnovu života. Podobně jako slovo "rekreace" vlastně v  překladu znamená "nové stvoření". Člověk vidí hned svět novýma očima. Přál bych si však vidět také svůj vlastní život novýma očima. Nové jaro je příležitost začít znovu. A dokud je člověk ochotný se měnit, ještě není starý.
     2) Zdá se mi, že pro většinu mladých lidí je třídění odpadu samozřejmostí. Stejně tak určitá citlivost k ekologickým tématům. Bohužel stále převládá touha po pohodlí a konzumu, která je ve svém důsledku v rozporu se všemi ekologickými snahami.

Vojtěch Sedláček - zakladatel agentury ProVas, vítěz celostátní soutěže o sociálního podnikatele roku 2006

     1) Pro mne příchodem jara nový rok začíná. Teprve jarem, když vidím, cítím a slyším energií zelenající se trávy, zpěvy ptáků, ženy bez kabátů, tak mi to dochází.
     2) Jak vypadá sama ekologická výchova bych posoudit neuměl, ale zdá se mi, že zemědělská krajina je kultivovanější než tomu bylo před dvaceti lety. Pokud se týká lesů - soudím podle těch které znám - tam si myslím, že by to mělo být lepší. Moc šetrnosti a ohleduplnosti k nim nevidím. Kácí se plošně, těžkou technikou, průmyslově.
 

 


     Odpovědi osobností z předchozích čísel Inspiromatu NIDM můžete najít zde.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;