Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Styly mladých III.část – EMO styl
Odborný článek

Styly mladých III.část – EMO styl

17. 7. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Danuše Netolická

Anotace

Mechanismus sebepoškozování - aneb jak to (ne) funguje! Mnoho lidí, kteří mají vlastní zkušenosti se sebepoškozováním udává, že jim sebepoškozování dokáže poskytnout rychlou úlevu od vnitřního napětí, stresu, úzkosti či jiných nepříjemných stavů. Má tedy funkci uvolnění a uklidnění. I toto téma patří do oblasti Zdravého klima v zájmovém a neformálním vzdělávání, které je součástí projektu NIDM Klíče pro život

      Lidé, kteří sáhnou k sebepoškození, se tímto způsobem zbavují nepříjemných pocitů nebo silných emocí, přičemž často je touto emocí vztek. Fyzická bolest odvede pozornost od nepříjemných psychických stavů, zaměstná člověka praktickými starostmi (ošetření rány apod.), při poranění dochází k uvolnění endorfinu (hormonu, který navozuje příjemné pocity a tlumí bolest), což přináší člověku okamžitou úlevu, po které prahnul.

Co je tedy spojuje?
     Móda, hudba, hlavně punk rock, do módy jde scremo a hardcore. Skoro každý víkend pořádají srazy na Petříně.

      Vnitřní rozpoložení takových dospívajících je dobře patrné z této básně:

Brečím v posteli s plyšákem z dětství,
řežu se do žil, nebo to se nesmí?
V depresích se utápím,
ve smutnejch písničkách se ztrácím,
From First to last, My chemical romance,
bez breku to nejde, depky nemaj konec.
Vypadám z davu, všichni mě kritizujou,
lidi sou svině, pořád mě buzerujou.
černej make-up, tmavý stíny, patku přes oči,
některý život lehce přeskočí.
Ale každej kdo mě zná,
ví že EMO, to jsem JÁ!


EMO pravidla
     Známých je také 58 EMO pravidel. Vybírám některá z nich:

3. Když nejsi homosexuál, buď bisexuál
4. Když nejsi ani jedno, předstírej to
5. Používej oční linky
6. Používej oční stíny
7. Obarvi se na černo
13. Plač při každé možnosti za všech okolností
18. Dej si piercing na následující místa: dolní ret, nos, obočí, bradavka, pupek… nejlepší je, když ho budeš mít všude, ale když ti to rodiče nedovolí, dej si alespoň rty. Když ti budou nadávat, vyjádři svoje pocity… viz 13.
20. Minimálně na 5 fotkách předstírej, že pláčeš
26. Používej emo gramatiku, když si píšeš na chatu nebo kdekoliv
39. Nauč se přesvědčivě říkat frázi: „Já vyjadřuji své pocity“
41. Aspoň jednou se pokus o sebevraždu
42. Řež si něčím ostrým do ruky v místě, kde máš náramky, ale nesnaž se nějak moc, aby ti zakrývaly jizvy
43. Piš smutné básně o čemkoliv, například o EMO chlapcích


      Je třeba se k těmto pravidlům chovat opatrně - EMO pravidla, která kolují po internetu a jejichž výňatky byly i široce medializované, vnímají představitelé subkultury EMO jako smyšlené, odmítají je a neztotožňují se s nimi. Mediální obraz je ale fakticky s těmito EMO pravidly ztotožnil. Nebezpečným jevem je zejména ta skutečnost, že děti ve věku 10 - 15 let nejsou schopny rozpoznat, co je myšleno vážně a co ne. Sebepoškozovací aktivity, nesouvisející s psychickými problémy, jsou inspirovány právě tímto zkresleným obrazem. Tedy je třeba vnímat i odvrácenou tvář tohoto stylu, která je vidět daleko více než to, že v mnoha případech jsou přívrženci tohoto stylu vnímaví, velice kreativní, tolerantní a že životní styl EMO je založen, mimo jiné, také na odmítání drog, alkoholu, tabáku i kofeinu, konzumního způsobu života a příklonu k vegetariánství, což už se tak nezdůrazňuje.


      EMO styl vlastně vyjadřuje - každý den žijeme, takové jsou naše názory, toto je uvnitř nás, s těmito lidmi trávíme volný čas. Subkultura EMO je poměrně mladým fenoménem a mediální obraz, který je o tomto stylu vytvářen, především v poslední době, spojuje emáky se sebepoškozováním, vzrůstajícím násilím a sebevraždami mladých lidí. Hned na začátku je třeba říci, že k sebepoškozování nevedou jen sympatie projevované EMO stylu, ale určitý proud mezi adolescenty vyznačující se procítěnou emocionalitou, osobními problémy, vlastními pocity neštěstí, lásky, smrti, zrady, beznaděje. Je to tedy určitá snaha řešení problému, je to volání o pomoc. Únik od deprese, nespokojenosti se životem, nespokojenosti s vlastním tělem, s vlastní osobou. Často je to problém týraných a zneužívaných jedinců. Co se týká výzkumů, ty většinou spojitost mezi sebepoškozováním a EMO stylem neprokázaly. Podle zdravotnických záznamů se sebepoškozuje až desetina dospívajících bez ohledu na EMO, řekli výzkumní pracovníci Pražské vysoké školy psychosociálních studií (PVŠPS), kteří po více než rok studovali subkulturu dospívajících EMO. Výzkumníky překvapilo, jak vyspělé názory k okolnímu světu "emaři" mají i jak jsou někteří sečtělí, kreativní a vnímaví k pocitům jiných. Pokud se někteří dospívající poškozují, berou bolest fyzickou jako lék proti bolesti duševní, uvedl psycholog Karel Balcar. Jindy naopak podle výzkumníků příslušnost EMO i sebepoškozování funguje jen jako určitá póza nebo móda. Řežou se, aby je nebolela duše. Závěrem je třeba říci, že "ve skutečnosti je sebepoškozování mezi všemi dospívajícími poměrně rozšířeným fenoménem, bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost k subkultuře EMO," poznamenává docent Karel Balcar. Podle zdravotnických statistik se prý týká 7 až 10 % všech dospívajících. Výzkum se nazývá Children and their Global Home: Emo Kids Youth Subculture as an Example of Interiorization, Exteriorization and the Sharing of Commercial Corporate Interests by Adolescents, registrovaným u českého Fondu pro podporu výzkumu pod kódem A/CZ0046/2/0027.


Mé dítě je EMO - jak reagovat? 
      emoPokud máte doma vyznavače stylu EMO, je třeba zachovat klid a uvědomit si, že váš syn, dcera mohou být osloveni pouze módním stylem. Vždy je třeba si promluvit a vysvětlit si, co vaše dítě cítí, zda nemá problém, případně jej více pozorovat a hledat možné důvody, které jej k tomuto „vyznavačství“ vedou. Nesmíte dělat ukvapené závěry, nepodezírat, nesnažit se na dítě tlačit, spíše jej pochopit a nechat si vysvětlit, co tím dává najevo. Projevte upřímný zájem, porozumění. Snažte se poznat jeho přátele. Až vše v klidu zhodnotíte, potom je možné se rozhodnout, zda jde pouze o módu, „hru“, o něco nového zvláštního, co ho v jeho věku něčím oslovilo, nebo zda jde o hledání něčeho, co postrádá, čeho má nedostatek. Může jít i o lásku, hledání vrstevnických přátel, snahu se zviditelnit, být něčím výjmečný. Sledujte, zda v souvislosti s EMO stylem nezanedbává své běžné povinnosti - jak školní, tak domácí, v čem se změnilo jeho chování a zda nejeví známky sebepoškozování, což už by vedlo k hlubšímu problému. Pokud jde skutečně o hlubší problém, pak je nutné jej řešit s odborníky. Problém je složitější tam, kde nefunguje rodinné zázemí např. v případě neúplných rodin, rodin sociálně slabších a problémových. Tady je to na veřejnosti, škole, kamarádech. Neměli bychom být nevšímaví, ale naopak, tak jak je výše popsáno začít hledat vysvětlení. Může to být skutečně pouze záliba, úlet, móda, hudba, kamarádi…ale, co když je někde problém? Vnímejme své okolí a snažme se neodsuzovat, ale chápat a pomáhat.

Co udělat? Jak pomoci?
      Pokud se jedná o skutečný postoj (a nikoliv pózu) vycházející z hlubokého zklamíní světem i životem v něm, pak se to musí řešit s odborníkem. Rodiče tuto prekérní situaci sami nevyřeší. První cesta musí vést od pediatra k dětskému psychologovi, který určí příčinu stavu. Léčení není jednoduché – nutná je terapie u psychiatra a užívání antidepresiv. Na léčení se dostane jen zlomek z mladých lidí, kteří se sebepoškozují. Podle některých odborníků je sebezraňování u určitých skupin mladých lidí dokonce módní záležitostí. Na internetu se dají najít mnohé návody, jak si ublížit. Mladí lidé se na svých blozích svěřují s pocity úlevy, které jim řezání nebo pálení přináší. Uvědomme si, že nemusí jít o sebepoškozování, ale jiné poruchy, které je nutné léčit. Nebezpečné jsou deprese - vzpomeňme na slavné osobnosti, které se celý život musely léčit (Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Petr Muk).

Kam pro pomoc? Některé z možností :

Krizové centrum SPONDEA
Spondea při ČČK Brno, o.p.s.
Sýpka 25, 613 00 Brno
krizovapomoc@spondea.cz - email

NONSTOP LINKY
541 235 511 - telefon
608 118 088 – mobil
www.spondea.cz

     Krizové centrum poskytuje odbornou pomoc a podporu dětem, dospívajícím a studentům do 26 let věku, jejich rodinám, příbuzným a osobám blízkým. Formy pomoci jsou: ambulantní – konzultace s psychologem, sociálně – právní poradenství, rodinná terapie, mediace, asistované kontakty rodičů s dětmi a asistovaná předávání; dále konzultace prostřednictvím telefonu, emailu a chatu. Pobytová – krizová lůžka na dobu 1 -7 dní, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a terénní – preventivní práce na školách.


Dětská psychiatrická léčebna Opařany na Táborsku
Ředitelka, sekretariát a úsek smluvních vztahů
telefon: 381 204 212, 381 204 213
fax: 381204210
e-mail: dploparany@dploparany.cz
telefonní ústředna: 381 204 211


     Dětská psychiatrická léčebna Opařany je největší dětskou psychiatrickou léčebnou v České republice. Léčebna nabízí strukturovanou a komplexní péči jak pro akutní stavy, tak i pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci. Hospitalizace je hrazena ze zdravotního pojištění. Léčebna je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Linky důvěry :
Linka důvěry dětského krizového centra
Tel.: 241 484 149
e-mail:problem@ditekrize.cz
www: http://www.dkc.cz
Provoz : NONSTOP


     LD pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc.
      Linka bezpečí je tady pro Vás : 800 155 555 nebo 800 116 111
      Bezplatně můžete volat z celé ČR a nepotřebujete peníze ani telefonní kartu.


     Na závěr je třeba jasně říci, že styl EMO znamená být emotivní. Musíme si stále uvědomovat, že emaři hledají svoji cestu, něco jiného, než uznává většina společnosti. Radost a optimismus není jejich cesta. Proti tomu staví smutek, skepsi a do popředí dávají svou symboliku lebek, zombie kreatur, zmučených plyšových medvídků, postaviček s vydloubnutým okem, vytržené a na dlani podávané srdce a milostné vzkazy psané krví, svou hudbu a módu. Na druhou stranu mezi jejich hodnotové priority patří rodinné hodnoty, přátelé, kreativní práce. Vše je vždy nutné posuzovat z více hledisek.

Mgr. Danuše Netolická

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Danuše Netolická

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;