Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Gender v reklamě - naruby ;-)
Odborný článek

Gender v reklamě - naruby ;-)

18. 7. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Jiří Zajíc

Anotace

Myslíte si, že dneska už se na muže i ženy dívá naše "osvícená" společnost prakticky stejně? Stejné možnosti, stejná práva, stejné povinnosti, stejné postavení v životě i společnosti? Následující příspěvek se na to podíval z hlediska rolí, které muži a ženy hrají v současné reklamě.

       Gender - neboli role, kterou člověk získává v dané společnosti na základě toho, je-li mužem nebo ženou - je skutečnost, se kterou má nějakou zkušenost každý. Ale teprve od poloviny minulého století se začalo systematičtěji zkoumat, jak se vlastně tahle role vytváří. Kolik je toho na ní dáno "biologicky" - tím, že se člověk narodí jako holčicka nebo chlapeček - a kolik toho teprve získá působením svého okolí.

       Samozřejmě, že se nad tím dá i mávnout rukou a označit to za jednu z "feministických pošetilostí". Nebo se z toho také dá udělat hlavní princip všeho života. Těm, kteří si nelibují v extrémech a chtějí světu kolem sebe i v sobě co nejlépe porozumět, může genderový pohled poskytnout jeden z užitečných nástrojů při snaze pochopit leckteré dění, které na prví pohled vypadá úplně iracionálně. A těm, kteří se tak či onak zabývají výchovou, se nabízí jako korektiv představ, že "všechno je už stejně dané v genech", nebo naopak že "z člověka je možno vychovat prakticky kohokoliv".

       V rámci jednoho z evropských projektů - Grundtvig - vznikla násedující sekvence reklamních šotů, jejíž autoři - studenti - se pokusili ukázat, že právě reklama pracuje intenzivně se vžitými představami genderových rolí a staví na nich mnohdy celý "reklamní příběh". Zvolili k tomu metodu, která je vtipná i metodicky účinná: některé typické reklamní stereotypy natočili "v opačném gardu".


A co dál?

       Pokud se nenecháte zlákat dalšími ukázkami z oblasti genderových stereotyů (a že je jich na Youtoube požehnaně a některé skutečně stojí za shlédnutí ;-)), můžete si začít klást třeba následjící otázky:

 • Co mně přišlo na tom kterém klipu "divné"? Proč?
 • Bylo tam něco, co mně pobavilo? Čím? Nebo něco, co mě pobouřlo? Proč?
 • Jak bych se já cítil/a v některé z těch situací, které byly v klipech?
 • Jsou nějaké stereotypy, které mně osobně v reklamně (jak ji znám) vadí? Proč mi vadí?
 • Jsou některé stereotypy, které mi naopak pomáhají se orientovat? V čem a jak?
 • Už jsem se někdy "spálil/a" kvůli tomu, že jsem se právě stal/a obětí nějakého genderového stereotypu?
 • Myslím si, že některé způsoby jednání a prožívání jsou skutečně dané (geneticky, vrozeně) na základě příslušnosti k pohlaví? Které to jsou a proč si to myslím?
 • Co je na stereotypech dobrého, a co naopak nebezpečného?
 • Jaké stereotypy znám z jiných oblastí (než je gender)?

       Právě takové otázky by totiž uvedené video mělo navodit. Teprve tím, když by inspirovalo nějakou skutečnou reflexi, se totiž začne naplňovat jeho smysl.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jiří Zajíc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Neformální vzdělávání
 • Personální a sociální kompetence
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
 • Neformální vzdělávání
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
 • Neformální vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;