Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Vítězství nelhostejnosti
Odborný článek

Vítězství nelhostejnosti

27. 7. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Jiří Zajíc

Anotace

Už počtvrté se vyhlašovaly výsledky soutěže Má vlast v srdci Evropy, za kterou stojí Památková komora, a tentokrát kromě ČRDM se na tom podílel i NIDM. Tato soutěž je takovým malým vítězstvím nelhostejných.

     Tato soutěž se zrodila roku 2004 jako příklad propojení různých oblastí občanské společnosti - v tomto případě konkrétně péče o kulturní dědictví a výchovy dětí a mládeže. Primární iniciativu měl tehdejší prezident Památkové komory Karel Liška, který se na základě předchozích dobrých zkušeností z přípravy Asociace nestátních neziskových organizací obrátil na tehdejšího ředitele kanceláře České rady dětí a mládeže Jiřího Zajíce s návrhem uspořádat soutěž, která by zapojila zejména děti a mladé lidi do poznávání pokladů naší země a také do přiměřené starosti o toto dědictví. Vyházeli přitom z toho, že na jedné straně běžná výuka právě toto příliš nerozvíjí a na druhé straně řada oddílů či kroužků se sama aktivně snaží péčí o místní památky přispívat k tomu, abychom nepřicházeli o toto naše bohatství.

     Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy ve třech věkových skupinách - do 15 let, do 18 let a nad 18 let - v těchto osmi kategoriích:
     1. Monitoring stavu památek – zejména zanedbávaných a opomíjených
     2. Seznámení se s původem a historií určité památky nebo lokality
     3. Převzetí patronátu – konkrétní péče o památku
     4. Podpora návštěvnosti pamětihodností
     5. Obnova a udržování historických tradic
     6. Spolupráce s regionálními muzei

     Od 15 let pak ještě
     7. Zpracování vlastivědné studie
     8. Navázání zahraničního partnerství

     Od té doby soutěží prošlo několik stovek soutěžících a objevilo se v ní několik mimořádných příspěvků. Za všechny jmenujme záchranu historického nádraží v Ústí nad Orlicí. Ta se podařila díky příkladnému spojení sil lidí, kteří navzdory zpočátku beznadějné situaci osvědčili dostatek trpělivosti, odvahy i odborné kompetence.

Karel Liška a předseda ČRDM Aleš Sedláček.

     14. června byl slavnostně uzavřen 4. ročník. Záštitu nad ním převzali ministr kultury Jiří Besser a pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Dominik Duka.
     Soutěžilo se v těchto kategoriích:
     1. Monitoring stavu památek – zejména zanedbávaných a opomíjených
     2. Seznámení se s původem a historií určité památky nebo lokality
     4. Podpora návštěvnosti pamětihodností
     6. Spolupráce s regionálními muzei
Uzávěrka ostatní čtyř kategorií je 30. listopadu

     Absolutním vítězem 4. ročníku se stal František Vácha za vytvoření unikátního muzea a současně kulturního centra Váchův špejchar v Dážkově.

Špejchar před rekonstrukcí Špejchar po rekonstrukci

 

     Mimořádnou cenu v kategorii mládeže pak získala Šárka Navrátilová za práci Německý dům v Brně, stavba bez historické paměti.

     Pozoruhodná byla i práce Trvalá expozice Dubské Švýcarsko na starých mapách instalovaná na zámku Berštejn, kterou prezentovala dcera majitele Markéta Slezák. Do budoucna by se daly prostory zámku využít pro nějakou akci NIDM - například vyhlášení výsledků Dějepisné olympiády.

O soutěž projevila zájem i ČTK, jak dosvědčuje tato fotka:

     Přehled všech oceněných prací si můžete prohédnout v prezentaci Svatavy Šimkové zde.
     Stránky soutěže Má vlast v srdci Evropy jsou pak tady

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;