Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Zkus si Talnet - aneb šance pro zvídavé žáky a studenty
Odborný článek

Zkus si Talnet - aneb šance pro zvídavé žáky a studenty

16. 8. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Jan Vodička

Anotace

Talent je nabídka pro děti a mladé lidi, kteří mají hlubší zájem v celé řadě oblastí - přírodovědných, informatických, matematických či moderní grafiky - jak se potkat prostřednictvím internetu se špičkovými odborníky a společně s nimi něco vytvořit. Právě je možnost se přihlásit do dalšího ročníku

 

 Talnet zve do nového ročníku

        Virtuální škola TALNET, kterou od roku 2003 zajišťuje NIDM ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a dalšími vysokými školami, představuje jednu z nových forem práce založenou na individuálním pravidelném kontaktu předního pedagoga s mimořádně nadaným dítětem. Základem systému je využívání e-learningu, tedy vzdělávání pomocí internetu. Osmý ročník projektu Talnet zahajený v roce 2010 znovu razantně zvýšil počet účastníků v kurzech navzdory faktu, že do věku cílové skupiny se dostávají početně slabší ročníky dětí narozených mezi roky 1995 – 1999. Přihlášených účastníků bylo rekordních 229 oproti předchozím 165, což znamená nárůst o 28%. Přihlášek do všech aktivit bylo 402 oproti 177 roku 2009, A tentokrát otevírá nové i osvědčené kurzy. Talentovaní žáci v oblasti přírodních věd se mohou ve školním roce 2011/2012 přihlásit nejen do 28 online kurzů, ale i do řady i do dalších aktivit, které jsou pro ně v Talnetu připraveny. .
        Registrace do kurzů bude otevřena do 24. 9. 2011 na stránkách www.talnet.cz, kde také najdete více informací o nabídce na nový školní rok.

        Úvodní setkání, jehož absolvování je zvláště pro nováčky velmi užitečné, proběhne letos 30.9.-2.10. ve Svatém Janě pod Skalou, kde bude možnost se osobně seznámit jak s organizátory, tak s řadou instruktorů Talnetu.
 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Vodička

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;