Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Inspirace pro manažery II
Odborný článek

Inspirace pro manažery II

13. 11. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Analýza finančních toků, public relations, ediční centrum a proměna ubytovacího zařízení - to jsou témata závěrečných prací absolventů různých ročníků Funkčního studia Klíčů pro život.

Funkční studium v pprojektu Klíče pro život je zaměřeno na přípravu vyššího a středního managementu školských zařízení (středisek volného času, případně školních družin a školních klubů) a nověji také nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.
Jedná se o tříleté studium, jehož cílem je osvojení si základních manažerských kompetencí, základní orientace v oblasti právní a ekonomické, marketingu a vnímání odlišnosti pedagogiky a psychologie v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.
V projektu Klíče pro život je tříletý vzdělávací program složen z jednotlivých modulů, které jsou akreditovány v rámci DVPP dle § 10 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. Rozsah studia (3 roky):
275 hod. přímé výuky,
168 hod. manažerské praxe a praktických činností a
220 hod. rozšiřujícího e-learningového studia.
Obsahově celý program odpovídá požadavkům kladeným na studium pro ředitele škol a školských zařízení dle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb
Podmínkou absolvence každého ze tří ročníků je i vypracování závěrečné práce. Přinášíme další čtyři inspirativní příklady  s krátkým úvodem a kompletním zněním (bez redakčních úprav).

Analýza finančních toků vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty

Jedním z aspektů projektu Klíče pro život je snaha propojovat všechny, kdo se věnují volnému času dětí a mládeže. Tedy nejen pedagogy středisek volného času, školních klubů a družin, ale také pracovníky nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Jednou z takových organizací je Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., ve Veselí nad Moravou. Jeho ředitelka Marie Petrů využila možnosti vzdělávání ve Funkčním studiu v rámci projektu Klíče pro život. Znalosti z oblasti fundraisingu získané v 1. ročníku se staly základem její závěrečné práce. Analyzuje v ní rozpočet svojí organizace po jednotlivých položkách, zamýšlí se nad zdroji financování a také nad vývojem a vyhlídkami na dalších pět let. „Díky rozboru jednotlivých dat vidím práci naší organizace přehledněji a také z toho jasně vyplývá, co musíme v budoucnu podniknout z hlediska fundraisingu.“ Toto autorčino shrnutí se může stát impulzem pro další vedoucí pracovníky, kteří cítí nutnost zabývat se ve své organizaci fundraisingem.

Soubor ve formátu Adobe PDF ke stažení zde

Public relations DDM Prachatice

Tématu Public relations se účastníci Funkčního studia pravidelně věnují již na zářijovém vzdělávacím modulu v 1. ročníku. O důležitosti a přínosnosti tohoto tématu svědčí i fakt, že si je řada účastníků volí pro svou závěrečnou práci. Eva Vinciková z DDM Prachatice se na změnu Public relations ve své organizaci zaměřovala po celou dobu studia. V závěrečné práci za 1. ročník popisovala zpracování vnitřního auditu PR a vytvoření manuálu PR. Ve 2. ročníku tuto oblast prohloubila o intranet a správu internetu přes redakční systém. Cílem závěrečné práce 3. ročníku je zmapovat předchozí změny v oblasti PR, vyhodnotit je a zpracovat závěry. A protože autorka vidí tuto oblast jako stále se vyvíjející, navrhuje i další zlepšení a doplnění. Práce se může stát inspirací pro další pedagogy, kteří považují kvalitní PR za důležitou součást činnosti svých organizací

Soubor ve formátu Adobe PDF ke stažení zde

Ediční centrum Lipky

Lipka je brněnská vzdělávací organizace zaměřená na environmentální vzdělávání a výchovu dětí i dospělých. Na jejích pracovištích nebo v její součinnosti vznikly během činnosti desítky publikací, pracovních listů, her a dalších materiálů, jež využívají vedle pracovníků Lipky i kolegové v jiných organizacích, učitelé a děti. Pavlína Horká, účastnice 1.ročníku, se ve své závěrečné práci věnuje založení a fungování Edičního centra Lipky. Uvádí důvody, které k jeho vzniku vedly, a popisuje práci Rady Edičního centra, jejíž činnost řídí. Součástí práce jsou i vlastní Pravidla pro vydávání publikací a Grafický manuál. Autorka využívá teoretických znalostí z oblasti public relations získaných během 1. ročníku Funkčního studia. Práce je názornou ukázkou jejich aplikace v praxi.

Soubor ve formátu Adobe PDF ke stažení zde

Proměna ubytovacího zařízení Klubu Klamovka Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy

„Chcete-li se svým dětským kolektivem navštívit Prahu, máte možnost využít nabídky Klubu Klamovka. Nejen že pro vás připravíme program, můžete tu i přespat.“ Z tohoto záměru vychází závěrečná práce Lukáše Šulce, účastníka 2. ročníku Funkčního studia, a zároveň vedoucího střediska DDM Hlavního města Prahy. Navazuje na závěrečnou práci 1. ročníku, v níž se věnoval celkové změně Klubu Klamovka. Jedním z naplánovaných kroků celkové změny byla proměna ubytovacího zařízení, jejíž proces autor popisuje. S využitím znalostí získaných během Funkčního studia analyzuje současný stav, popisuje tvorbu vize a navrhuje jednotlivé kroky změny. Práce je názornou ukázkou praktického využití teoretických znalostí z oblasti strategického managementu k nastartování změny.

Soubor ve formátu Adobe PDF ke stažení zde
 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.