Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Příklady dobré praxe
Odborný článek

Příklady dobré praxe

27. 11. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Jednou z hlavních vzdělávacích aktivit projektu Klíče pro život jsou kurzy Průběžného vzdělávání. Zvlášť inspirativní postavení mezi nimi mají tzv. odbornostní setkání.

Na jednotlivých krajských odbornostních setkáních aktivity Průběžné vzdělávání národního projektu Klíče pro život jsou postupně představovány dílčí výstupy - hodnotné příklady dobré praxe. Ty, které jsou uvedeny v článku, byly prezentovány na setkáních v Praze, Olomouci, Havlíčkově Brodě a Mariánských Lázních.

Způsob adaptace

Tématická oblast (odbornost):
Centra předškolních dětí
Autor: Markéta Müllerová
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Praha
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Dítě a ten druhý,
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika
Kompletní metodický materiál je zde.

První "vystoupení" z ochranné náruče rodiny do společnosti, do světa, do neznáma, do základů samostatné existence – to vše se odehrává, když dítě přijde poprvé do mateřské školy. Myšlenka, že my dospělí si neumíme příliš představit, jak velké téma to je a jaké psychické následky přinášejí pocity, které přitom dítě prožívá, mě jako pedagožku a terapeutku přivedla k nápadu více se danou problematikou zabývat a pracovat s ní tak, abychom pomohli eliminovat stresovou zátěž takové situace, a byli především průvodci a pomocníky na cestě dítěte "do světa" – neboť od zkušenosti prvního vstupu se budou odrážet všechny vstupy dítěte kamkoli dále a budou se dařit lépe a směleji s pozitivní prvotní zkušeností.

Veselé tričko

Tématická oblast (odbornost):
Výtvarná (textilní tvorba, batika)
Autor: Karolína Lepíková
Odbornostní setkání:
Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Místo konání: Olomouc
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura

Kompletní metodický materiál je zde.

Zvolené téma rozvíjí různé vědomosti, schopnosti a dovednosti dětí, formuje výtvarné myšlení, cítění, rozvíjí výtvarné vyjádření, umožňuje dětem, aby se realizovaly a uplatňovaly získané poznatky v praxi. Děti si zopakují, co vědí o barvách, o kontrastu studených a teplých barev, o barvách základních a produktech jejich vzájemného míchání. Každé dítě si pak vytvoří originální tričko.

Motivační příprava budoucích praktikantů

Tématická oblast (odbornost):
Vzdělávání instruktorů a vedoucích
Autor: Martina Beranová
Odbornostní setkání:
Olomouckého a Moravskoslezského kraje
Místo konání: Olomouc
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a společnost

Kompletní metodický materiál je zde.

Jedná se o motivační víkendový projekt, jehož záměrem je podpořit zájem cílových osob, teoreticky je vybavit pro eventuální budoucí spolupráci s realizačním týmem tábora a tyto osoby hlouběji poznat s ohledem na jejich schopnost práce s dětmi a vhodnost pro začlenění do fungujícího týmu pracovníků. Pro vybrané kandidáty následně navazuje školení pracovníků tábora, které účastníkům předává kromě teoretických základů a zákonných náležitostí i praktické dovednosti.

Aerobik pro děti

Tématická oblast (odbornost):
Pohybová výchova
Autor: Iva Novotná
Odbornostní setkání:
Pardubický kraj a Vysočina
Místo konání: Havlíčkův Brod
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova
Člověk a zdraví

Kompletní metodický materiál je zde.

Příklad dobré praxe představuje fungující pohybovou volnočasovou aktivitu zájmové činnosti DDM Mělník. Aktivita má propracovaný program i metodiku. Jejím hlavním smyslem je poskytovat dětem a mládeţi prostor pro vyplnění volného času. Aktivita přináší dětem radost, dává jim prostor pro sebevyjádření, je stimulem při relaxaci.

H klub

Tématická oblast (odbornost):
Deskové hry
Autor: Miroslav Štěpánek
Odbornostní setkání:
Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj
Místo konání: Mariánské Lázně
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a společnost

Kompletní metodický materiál je zde.

Deskové hry mají své opodstatněné místo v zájmovém vzdělávání, velká řada z nich je použitelná i v běžné výuce. Poskytují dětem smysluplnou, zajímavou a zábavnou náplň využití volného času.
Nabídnout lze dětem velké množství různých her, určených pro různé věkové skupiny. Pokaždé záleží na jejich výběru. Řada her je cíleně zaměřená na získávání informací z určitého oboru, například na rozvoj prostorové představivosti, procvičení základních matematických znalostí, jazykových znalostí apod.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;