Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Online Learning podle Edutopia

Online Learning podle Edutopia

Praktický příspěvek
zkušenost
Článek se věnuje specializované metodice plnohodnotného online vzdělávání běžných žáků ZŠ či SŠ na základě studie publikované portálem Edutopia.

Edutopia je portál patřící nadaci The George Lucas Educational Foundation. Její hlavní náplní je pomáhat americkým učitelům aplikovat výukové postupy odpovídající nejnovějším požadavkům na vzdělání pro 21. století. Spomocník o jejích aktivitách informoval již několikrát: Kuchařka Edutopia pro rozjezd informační výchovy, Technologiemi posílená individualizace výuky, Strategie skutečné reformy školství.

Nedávno zde byla v rámci seriálu Schools That Work (Školy, které fungují) publikována případová studie Online Learning in Idaho poskytující návod učitelům, jak realizovat online formy vzdělávání ne jako nějaké doplňkové aktivity k prezenční výuce, ale jako samostatnou formu vzdělávání běžných žáků. Její obsah nepochybně může být zajímavý i pro naše učitele, kteří si zatím fakt, že je v blízké budoucnosti čeká řešení podobných problémů, příliš neuvědomují.

Důvody, jež vedly Edutopii k výběru právě tohoto tématu, jsou v USA středem zájmu mnohých médií. Hezky je popisuje v diskuzi odkazovaný článek redaktorky zpravodajského portálu The Next Web Courtney Boyd Myers, jehož obsahem je rozhovor s Claytonem Christensenem - známým inovátorem, profesorem ekonomie z Harvardu a autorem knihy Disrupting class: how disruptive innovation will change the way the world learns (Proměny školství: jak převratné inovace proměňují svět vzdělávání). Na otázku, jestli si myslí, že je školství již připraveno na internet, Christensen odpovídá takto:

Určitě ano. Jsem navíc přesvědčen, že jsme nejen připraveni, ale že se změny uskutečňují mnohem rychleji, než jsme čekali. Vypadá to, že přibližně do roku 2019 bude asi polovina veškeré výuky na ZŠ a SŠ realizována online. Tento vzestup online vzdělávání znamená úžasnou příležitost transformovat vzdělávací systém do podoby orientované na žáky – takové, v níž bude možno výuku přizpůsobit odlišným potřebám každého z nich, dovolí každému postupovat vlastní cestou a dosáhnout maxima svých osobních možností.

Podstatnou součástí studie Online Learning in Idaho je 10 doporučení pro online vzdělávání pocházejících od praktiků i teoretiků působících v tomto americkém státě:

 1. Využívej interaktivitu.
  Online výuka nutně nemusí být neosobní. S žáky se můžeš spojit pomocí zvukového nebo textového synchronního chatu. Můžeš je vést též k vzájemné komunikaci. Asynchronní komunikaci pak lze realizovat pomocí fóra. Během práce můžeš kdykoli zařadit online hlasování, otázku s jednoduchou reakcí ano/ne, třeba s dotazem, zda žáci rozuměli či ne. Takto máš možnost přizpůsobit postup potřebám žáků.
 2. Nech žáky postupovat vlastním tempem.
  Dej žákům k dispozici výukové materiály i nástroje na procvičování znalostí. Tak budou mít možnost se k učivu kdykoli vracet. Vhodné je dát jim též k dispozici záznam dříve uskutečněného online spojení s učitelem. Když vše zvládnou, mohou postoupit dál, někteří dříve, jiní později. Mají-li ale kurz řádně dokončit, musí existovat časový plán s kontrolními body, které jsou pro všechny závazné.
 3. Reaguj co nejrychleji.
  Rychlé odpovědi na maily (nejdéle do 24 hod.) a okamžitá zpětná vazba u odevzdaných úkolů – to je způsob zajišťující tvou účast na výuce. Bez odezvy ze strany učitele se žáci často ztrácejí v pro ně nepřehledném a neuchopitelném výukovém obsahu.
 4. Komunikuj neformálně.
  Při komunikaci se snaž uplatnit svou osobnost. Konverzace by neměla být strojená, spíš by měla připomínat běžný rozhovor.
 5. Maximálně využívej média.
  Při práci online je nutné plně zapojit všechny dostupné druhy výukových materiálů – obrázky, video, animace, simulace, grafy, audio, hry apod. Tak je možno aktivizovat zájem žáků o výuku. Jen je nutné si dát pozor, aby vybrané materiály byly pro dané výukové téma relevantní.
 6. Podporuj spolupráci.
  Zapojení žáků do výukových činností lze posílit též prostřednictvím jejich vzájemné spolupráce. Vyvolat ji ale není úplně jednoduché. Například je vhodné zadávat úkoly spolupráci vyžadující, podporovat osobní kontakty žáků a v rámci oficielních online setkání dávat prostor i k neformální výměně názorů (v mezích slušnosti).
 7. Používej živá online setkání s rozmyslem.
  Online výuka je méně efektivní než výuka prezenční. Vede ale k individualizaci a žáci tráví učením celkově více času. Většinu ho věnují samostatné práci bez přítomnosti učitele. Živá synchronní online spojení jsou jedinou možnou částečnou náhradou přímého kontaktu žáka s učitelem. Proto je třeba je maximálně využít k eliminaci nejasností a navedení žáků na správnou cestu.
 8. Buď propojen.
  Práce online učitele může vést k izolaci a profesní stagnaci. Proto je třeba být ve spojení s jinými učiteli, být členem vzájemně se posilující komunity, a soustavně tak budovat své osobní vzdělávací prostředí (viz Jak budovat vzdělávací prostředí digitálních učitelů).
 9. Organizuj svůj čas.
  To, že je teoreticky možné být k dispozici žákům neustále, ještě neznamená, že je to rozumné. Čas potřebuješ i na jiné činnosti. Proto je vhodné si naplánovat denní režim a věnovat určitý čas mailům, další reakcím ve fórech, hodnocení výsledků a zpětné vazbě. Pro přímý online kontakt s žáky je nejlepší mít stanoveny konzultační hodiny.
 10. Snaž se využít přímou pomoc asistentů.
  Je ověřeno, že fyzická přítomnost empatické osoby při samostatné práci žáků má pozitivní vliv na výsledky i tehdy, je-li bez pedagogické kvalifikace (viz Kam až dohlédneme dírou ve zdi?). To znamená, že je velmi vhodné se snažit najít někoho, kdo by žákům takto pomáhal, třeba jen tím, že bude jejich činnost sledovat, ptát se a projevovat zájem. V domácích podmínkách lze využít rodiče, prarodiče či jiné příbuzné. V USA se často organizuje online výuka i v rámci školní docházky (kvůli zákonné povinnosti nebo snaze ušetřil za učitele). Pak je vhodné, aby v online pracující třídě byl alespoň takovýto nekvalifikovaný asistent.

One Teacher's Take: How Holly Mortimer Took Her Teaching Career Online

Doufám, že tento článek bude pro některé naše učitele nápovědou, jež jim pomůže se orientovat a naznačí, co by měli dělat. Chápat ho lze též jako varování pro ty, kteří nechtějí uvěřit, že online formy výuky již brzy ve značné míře nahradí tradiční způsoby vzdělávání i v našem školství.

Citace a použitá literatura:
[1] - MYERS, Courtney Boyd. Clayton Christensen: Why online education is ready for disruption, now. 2011. [cit. 2011-12-11]. Dostupný z WWW: [http://thenextweb.com/insider/2011/11/13/clayton-c...].  
[2] - RUBENSTEIN, Graze. Ten Takeaway Tips for Online Learning. 2010. [cit. 2011-12-11]. Dostupný z WWW: [http://www.edutopia.org/stw-online-learning-ten-ke...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.