Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Příklady dobré praxe 2
Odborný článek

Příklady dobré praxe 2

30. 12. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Pokračujeme v představování příkladů dobré praxe z odbornostních setkání Průběžného vzdělávání Klíčů pro život.

Příklady, které jsou zde uvedeny, byly prezentovány na setkáních ve Střelských Hošticích, Olomouci a Plzni.

Práce s listy

Tématická oblast (odbornost):
Tvořivé činnosti – přírodní materiály
Autor: Erika Mikanová
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Střelské Hoštice 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce
Kompletní metodický materiál je zde.

Práce s přírodním materiálem otevírá cestu k zajímavým možnostem a poznání netradičního vytváření z dostupného materiálu – z listí. Listy různých tvarů, velikostí a barev nabízíme jako zajímavou možnost k vytváření. Pro jejich barevnou kompozici je využijeme jako výtvarný prostředek.


Tábor formou divadelních workshopů

Tématická oblast (odbornost): Divadlo
Autor: Petra Krušinová
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Střelské Hoštice 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura

Kompletní metodický materiál je zde.

Netradiční pojetí tábora se zaměřením na divadlo. Týdenní tábor vedený formou divadelních workshopů, které vedou k získávání nových zkušeností a dovedností. Účastníci se s ohledem na možnosti svého věku seznamují se základními principy divadla. Cílem je prostřednictvím her a cvičení vycházejících z těchto principů (například improvizace) objevovat souvislosti s běžným životem a rozvíjet dovednosti upotřebitelné jak v každodenním životě, tak v divadelní tvorbě.


 Tanec pro radost

Tématická oblast (odbornost): Moderní tance
Autor: Gabriela Kristen
Odbornostní setkání:
Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Místo konání:
Olomouc 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova, Člověk a zdraví

Kompletní metodický materiál je zde.

Taneční a pohybová výchova rozvíjí pohybové schopnosti dětí, orientaci v prostoru, cit pro rytmus, učí je pracovat s vlastním tělem, sladit pohyb s hudbou, koordinovat a ovládat vlastní pohyby. Zábavnou a hravou formou vede děti k tanci, lásce k hudbě a umění se pohybem vyjádřit.


Chci být super

Tématická oblast (odbornost): Výukové programy
Autor: Zdislav Princ a kolektiv

Odbornostní setkání: Plzeňský a Jihočeský kraj
Místo konání: Plzeň 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:

Osobnostní a sociální výchova, Člověk a společnost
Kompletní metodický materiál je zde.

Výukový program vedený způsobem talk show formou besedního stylu s konkrétními ukázkami za účasti významných odborníků, umělců či osobností. Je součástí výuky rodinné, společenské i občanské výchovy na ZŠ a gymnáziích. Skládá se ze sedmi tematických částí a je doplněním průřezových témat ŠVP.


 

Svatava Šimková, NIDM

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;