Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jednotný, víceuživatelský web v praxi
Odborný článek

Jednotný, víceuživatelský web v praxi

8. 3. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Jaroslav Mašek

Anotace

Článek poukazuje na možnosti využití víceuživatelské verze blogovacího a CMS nástroje Wordpress a výhody, které tato forma prezentace nabízí.

Web Katedry anglického jazyka a literatury, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen KAJL) pohání již čtvrtým rokem systém Wordpress. Mohlo by se zdát, že tento blogovací nástroj a systém pro správu obsahu (anglicky Content Management System, zkráceně CMS) zrovna dvakrát vhodný pro webovou prezentaci více méně statického obsahu není, opak je však pravdou.

Je zřejmé, že hlavní funkcionalita tohoto systému, který celým svým založením vychází z paradigmatu Webu 2.0, tj. různých forem participace návštěvníků stránek, bude v případě klasické webové prezentace organizačního útvaru vysoké školy alespoň z jedné části potlačena. Ti, kdo se tu podílí na obsahu, nejsou čtenáři, ale naopak autoři, tedy pracovníci katedry, kteří tak mohou snadno aktualizovat údaje týkající se jak předmětů a studijních programů, tak údajů týkajících se přímo jich samotných – jako jsou změny konzultačních hodin, informace o publikační činnosti či dalších aktivitách, které v souvislosti s jejich zaměřením na katedře či mimo ni právě probíhají. Všechny změny prováděné přímo členy katedry jsou tak flexibilnější a mnohdy nevyžadují zásah správce webu. Ten se může více zaměřit na správný běh celého systému, na jeho bezpečnost, aktualizaci a pravidelnou zálohu.

Dalšími, jen těžko opomenutelnými výhodami systému Wordpress, je rozsáhlá rozšiřitelnost, jak co do různých motivů vzhledu (Themes), tak především, co se týká doplňků neboli pluginů, například v oblasti bezpečnosti (ochrana webu proti spamům), stylistiky (prezentace fotografií) nebo organizace (začlenění kalendáře nejen do samostatné webové stránky, ale též do některého z bočních menu). Další integrovaný plugin pak umožňuje čtenářům sdílet informace z webu na sociálních sítích, či jiných místech, pomocí některé existující webové služby (např. Posterous, Ping nebo Delicious).

Vedle všech výše uvedených výhod a funkcionalit má však Wordpress navíc ještě jednu, která, přestože na první pohled skryta, je natolik zásadní, že staví tento systém do předních pozic jako vhodného kandidáta pro realizaci webu libovolné organizace s aktivními zaměstnanci. Jde o vlastnost, která byla původně od hlavního systému oddělena jako samostatné řešení pod názvem Wordpress MU (MUltiblogging) a dnes, přesněji od verze 3.0, je již plně integrována do hlavní služby.

Jak tedy tato část systému funguje? Po základní instalaci nejdříve povolíte multiblogovací neboli síťovou vlastnost v konfiguračním souboru Wordpressu a poté síťovou část aktivujete a nakonfigurujete již ve vlastní správě celého systému. V takto nastavené službě si pak mohou její uživatelé vytvářet vlastní Wordpress stránky, ve kterých budou svými vlastními administrátory. Vy, coby zakladatel celého řešení a tedy super administrátor, určujete jaké výchozí pluginy mohou tito administrátoři na svých webech používat a z jakých vámi předvolených vzhledů si mohou při tvorbě svých stránek vybírat.

Abychom však nemluvili pouze teoreticky, ukažme si danou multiblogovací vlastnost přímo v praxi, na stránkách Katedry anglického jazyka a literatury PedF UK v Praze. Zde byl tento systém primárně zvolen pro vyučující katedry, zejména coby podpora výuky. Vznikla tím pro ně současně i jakási alternativa ke všem ostatním na internetu volně dostupným blogovacím službám, které také občas používají.

Na úvodní stránce systému si vyučující zadají požadavek na zřízení svého webu a po jeho vytvoření administrátorem již mohou začít svůj web editovat. Jako vzor, jak by například mohly jejich stránky vypadat, pak mají k dispozici ukázkový web. Na KAJL s touto funkcionalitou teprve před nedávnem začali, a tak až budoucnost ukáže, zdali a jak ji její zaměstnanci dokážou využít.

Vraťme se však k otázce, která byla při představování síťové služby Wordpressu o pár odstavců výše nastolena. Proč je zrovna tato služba tak vhodná pro realizaci ve vzdělávací instituci, jakou je škola? Odpověď je jednoduchá. Toto řešení vytváří jednotnou koncepci webu napříč celou organizací. Přestože každé její oddělení má jiné zaměření, a tedy i jiný obsah, webové prezentace budou mít vždy jednotný vzhled. Hlavní sekce budou vždy na stejném místě a tím tak snadno a rychle k nalezení. Daná vzdělávací instituce tímto způsobem působí nejen profesionálně, ale také jednotně.

Naproti tomu pak stojí řešení, kdy si každé pracoviště (nebo pracovník) jedné instituce vytváří svou webovou prezentaci jiným nástrojem. I když jsou jejich stránky sebelepší, vždy postrádají jednotnou systémovou (ta tolik vidět není) a vzhledovou (je vidět na první pohled) koncepci.

A tak, stejně jako v případě jedné katedry, kde mohou její vyučující mít vlastní webové stránky s rozdílným obsahem ale jednotícím konceptem, může být podobný přístup použit pro celou fakultu, univerzitu nebo obecně jakoukoli školu. No řekněte, nebylo by to krásné, kdyby stránky jednotlivých pracovišť školy měly jednotné záhlaví, stejný celkový design, vycházející ze stejné koncepce hlavního webu, a údaje o těchto pracovištích byly vždy na stejném místě? Možnost zřídit si vlastní web mohou nakonec mít nejen učitelé, ale i žáci. Jde jen o to, s jakým záměrem víceuživatelský web využijete.

CMS Wordpress není jediným open source (zdarma) řešením na internetu dostupným, jež nabízí možnost realizovat jednotnou koncepci webu. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli cestu vedoucí k předávání informací o vaší činnosti veřejnosti (studentům, rodičům), jistě to nebude cesta zpět.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jaroslav Mašek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.