Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Horizon Report 2012
Odborný článek

Horizon Report 2012

5. 3. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Horizon Reports

Anotace

Přehled hlavních zjištění pravidelné výroční zprávy sdružení New Media Consortium a Educause zabývající se trendy budoucího vývoje vzdělávacích technologií z pohledu roku 2012.

Stalo se pravidelnou zvyklostí každý rok touto dobou informovat o zprávě projektu NMC (New Media Consortium) a EDUCAUSE (mezinárodní asociace vysokých škol) Horizon. Ukazuje aktuální vývoj v oblasti vzdělávacích technologií a za 10 let své existence si vydobyla výsostné postavení mezi množstvím podobných na vývoj oboru orientovaných zpráv. Velký úspěch projektu vedl v posledních dvou letech ke snaze vypracovat též místně či na typ škol orientované specializované zprávy. Ta hlavní, jež je jako první publikována vždy v únoru, se zabývá hlavně vysokými školami. Většina informací v ní obsažených se ale dá zevšeobecnit.

Přestože zpráva odhaduje, jaká technologická řešení budou hrát ve školství významnou roli v horizontu příštích 5 let, nejedná se přímo o popis stavu, který v budoucnosti nastane. Hlavním cílem zprávy je pomoci zodpovědným činitelům orientovat se a správně rozhodovat v současnosti. Vzhledem k tomu, že výsledek vzniká diskuzí a dvoukolovým hlasováním letos přibližně padesátky světových expertů nad databází nominovaných technologií, pravidelně se stává, že se některé položky každý rok opakují. Letos je to zvláště nápadné, protože úplně novou, dosud žádnou minulou zprávou nezmiňovanou technologií jsou pouze tablety. Asi by v této souvislosti mohlo být zajímavé porovnat několik posledních Horizon reportů v přehledné tabulce (minulé letopočty navíc skrývají odkazy na příslušné články publikované Spomocníkem):

 

2009

2010

2011

2012

1
rok

Mobilní zařízení Mobilní konektivita Elektronické knihy Mobilní aplikace
Cloud computing Volné výukové materiály Mobilní zařízení Tablety

2-3
roky

Zjišťování pozice Elektronické knihy Rozšířená realita Výukové hry
Osobní web Rozšířená realita Výukové hry Analýza výuk. výsledků

4-5
let

Sémantické aplikace Snímání dotyku
a pohybu
Snímání dotyku
a pohybu
Snímání dotyku
a pohybu
Chytré objekty Vizualizace dat Analýza výuk. výsledků Internet věcí

 

Protože jsme se jednotlivým technologiím věnovali dostatečně již v minulých zprávách, podívejme se tentokrát jen na to, co nového letošní zpráva přinesla.

 

Časový horizont 1 rok

Mobilní aplikace

Mobilní formy využití počítačových technologií se v Horizon reportech vyskytují od počátku. Mírný vývoj snad lze zaznamenat jen v tom, co konkrétně ta která zpráva zdůrazňovala. Jestliže před třemi lety byly centrem zájmu notebooky a netbooky využívající cloud computing, dnes jsme se posunuli přes chytré telefony k tabletům. Pod pojmem mobilní aplikace se skrývá aktuální trend, který způsobuje velký rozmach využití různých programů přímo na mobilních zařízeních. Je jedno, zda se jedná o platformu Apple iOS, nebo Google Android, pro obě lze snadno získat obrovské množství software buď zdarma, nebo za rozumnou cenu. Významný vliv na další vývoj má ta skutečnost, že vyvíjet aplikace pro tyto mobilní technologie může vlastně každý. Model, který byl po vzoru iTunes pro tento obchodní segment zaveden, se ukázal jako velmi úspěšný. Jednodušší verze aplikací jsou volně k dispozici a, chce-li někdo něco víc, stačí, když zaplatí částku ve výši jednotek dolarů nebo dokonce centů.

Vzhledem k tomu, že vlastníků těchto zařízení rychle přibývá a trh je skutečně globální, není nemožné prodat i miliony kopií. Ten, kdo má opravdu dobrý nápad, může touto cestou pohádkově (spolu s vlastníkem platformy) zbohatnout. Proto se dnes výuce tvorby aplikací pro mobilní zařízení věnuje stále více škol a pořádají se soutěže pro studenty (např. aktuálně Berkley Mobile International Collaborative).

Nemohu si pomoci a musím znovu připomenout, že se v případě, kdy by se podařilo jedné soukromé firmě ovládnout trh, dostaneme do velmi nepříjemné situace. Ceny rázem nemusí být lidové a rozdíly mezi chudými a bohatými se zase o něco zvětší.

 

Tablety

Když se řekne tablet, každý si okamžitě představí Apple iPad, jehož úspěch na trhu je prostě neoddiskutovatelný. V každém z posledních měsíců roku 2011 se jich na celém světě prodaly 3 miliony kusů. Nejúspěšnější konkurenční zařízení (Samsung Galaxy či Sony Tablet S) s ním zatím krok držet nestačí. Hlavním důvodem, proč se tablety, ač se vlastně jedná též o mobilní zařízení, objevily v Horizon reportu jako samostatná položka, je skutečnost, že svou filosofií fungování a ovládání vedou k zásadním změnám chápání funkce počítačů.

Tablet představuje docela novou kategorii zařízení, jež kombinuje vlastnosti podobných starších přístrojů (Tablet PC), chytrých mobilů a notebooků. Díky velkému displeji, připojení do internetu, kameře, GPS a dostupnosti velkého množství aplikací se tablet stává typickým přístrojem vhodným pro individuální použití ve formě 1:1. Od tradičních stolních počítačů se již liší natolik, že ho s nimi ani nelze srovnávat. Intuitivní ovládání a způsob práce s daty se zásadně liší. Lze ho většinou zvládnout i bez návodu. Tablety vyvolávají změnu přístupu a chápání role výpočetní techniky v dnešním světě. K tomu, jaké možnosti přinášejí do škol nižších stupňů, se pravděpodobně brzy ještě vrátíme, nejspíše spolu se specializovaným Horizon Reportem pro SŠ a ZŠ, který by měl být publikován na jaře.

 

Baby Thinks a Magazine is iPad!

 

 

Časový horizont 2-3 roky

Výukové hry

Vývoj her samozřejmě pokračuje. O jejich uplatnění ve výuce se mluví stále více. Netýká se to již jen her vážných (serious) ale i zábavných. Mnoho z nich plní důležité výukové cíle – simuluje prostředí pro získávání zkušeností hraním rolí ve spolupracujícím týmu s cílem vyřešit problém podobný reálnému. Takové hry, jako MinecraftWorld of Warcraft se na mnoha místech stávají učitelem podporovanou součástí výuky.

Stále více her je vyvíjeno již s určitým výukovým záměrem. Je proto asi nezbytné, aby učitelé měli přehled o nabídce alespoň v oblastech, které se jejich výuky dotýkají. Jako příklad zpráva uvádí třeba Emergency Room: Code Red od firmy Legacy. Pro budoucí vývoj mají možná ještě mnohem větší význam ty experimenty, které se snaží počítačové herní aktivity chápat jako vhodnou nadstavbu školních činností. Studenti pak používají takové hru připomínající prostředí třeba při realizaci online části kombinovaného kurzu. Jako příklad je možno uvést třeba 3D GameLab z Boise State University.

Existuje ale též simulace připomínající hru vyvíjená v Texasu, která je určena přímo a pouze učitelům. Jedná se o online aplikaci simSchool, kterou její autoři popisují jako analogii leteckého simulátoru pro učitele. Od doby, kdy o ní Spomocník v září 2009 informoval naposledy (viz Počítačová simulace připravuje učitele na praxi), došlo ke značnému vývoji. Dnes je její součástí též komunitní prostor pro registrované uživatele. Volně dostupná je však bohužel pouze jednoduchá demo verze. Rozhodně stojí za to, si ji vyzkoušet. Pozor ale, znalost angličtiny je nezbytná.

 

simSchool Teach Aloud

 

 

Analýza výukových výsledků

Tomuto tématu jsme se v posledním roce, kdy se objevují snahy něco trochu podobného v režii České školní inspekce zavést i u nás, věnovali poměrně dostatečně. Proto na tomto místě, kromě poslední zprávy Horizon Report 2011, pouze odkážu podzimní seriál - Vize daty řízeného školství, Skutečné možnosti využití daty řízeného školství a Daty řízené školství v praxi, a připomenu, že tato problematika má úzkou souvislost s tzv. hybridními školami - Americké hybridní školy pro síťovou generaci, Khan Academy a „převrácená“ třída.

 

Časový horizont 4-5 let

Snímání dotyku a pohybu

I tímto tématem jsme se již opakovaně zabývali v minulých zprávách. Stává se stále zřejmějším, že je velmi vhodné na tomto principu založené aplikace používat ve výuce. Hlavním důvodem je vyvolání potřeby se hýbat, což má u dnešních dětí mimořádný význam. Vypadá to, že v blízké budoucnosti již nebude problém dlouhého sezení u počítače zdaleka tak vážný. Tedy alespoň pokud jde o zdravotní následky spojené s nedostatkem pohybu. Do této kategorie aplikací ale patří i již zmiňované ovládání dotykových displejů. Abychom si uvědomili, že nejde vždy jen o malá přenosná zařízení, zde je ukázka projektu švédského Interactive Institute s názvem The Virtual Autopsy (Virtuální pitva).

 

The Virtual Autopsy Table

 

 

Internet věcí

Internet věcí není nic jiného než nově ustálený pojem (Internet of Things) popisující to, co bylo v Horizon Reportu 2009 popisováno jako chytré objekty. Vývoj celou problematiku posunul tak, že se dnes v této oblasti uplatňují především různé snímače a čidla připojená pomocí RFID čipů, jež umožňují snadnou identifikaci pohybu libovolného objektu (např. všech inventárních předmětů libovolné organizace nebo exponátů muzea apod.). V aktivní podobě pak umožňují i vysílání aktuálně zjištěných údajů – teploty, vlhkosti, naplněnosti posluchárny apod. S podobnou technologií je pak možno udělat třeba to, co dokázali studenti University of Vermont v rámci přestavby budovy fakulty životního prostředí (Rubenstein School of Environment and Natural Resources). Instalovali nejen snímače teploty, které samy ovládají topení, ale mají také čidla zjišťující množství CO2 v posluchárnách, která automaticky vpouštějí dostatek čerstvého vzduchu, aby nikdo z přítomných neusínal.

 

Letošní Horizon report obsahuje také docela zajímavé shrnutí klíčových trendů ovlivňujících příští vývoj využití vzdělávacích technologií.

 

Klíčové trendy

  1. Lidé očekávají, že budou moci pracovat, učit se i studovat kdykoli a kdekoli chtějí.
  2. Technologie, které používáme, jsou stále více orientovány na cloud computing a počítačová podpora je stále více decentralizovaná.
  3. Svět práce je stále více kolaborativní, což nutně musí ovlivňovat též přípravu studentů a žáků ve školách.
  4. Volná dostupnost výukových zdrojů a snadné budování osobního vzdělávacího prostředí na internetu je výzvou pro revizi naší role jako učitelů.
  5. Vzdělávání se mění ve prospěch online, hybridních a kolaborativních forem.
  6. Školní výuka se stále více orientuje na řešení problémů a aktivní přístup studentů.

 

Kromě vlastní zprávy můžete jako obvykle najít bližší podrobnosti o procesu, jak zpráva vznikala, na Horizon Report Wiki. Sbírka odkazů, jež byly spolupracovníky z celého světa shromážděny, jsou uloženy na Delicious pod tagem „hz12“ - http://delicious.com/tag/hz12.

Literatura a použité zdroje

[1] – The New Media ConsortiumEducause Learning Initiative. Horizon Report 2012. 2012. [cit. 2012-3-2]. Dostupný z WWW: [http://net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2012.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Neumajer
23. 7. 2012, 12:59
Doplňuji článek odkazem na NMC Horizon Report 2012 K-12 Edition, tedy zprávou o trendech pro základní a střední školy pro rok 2012: http://www.nmc.…port-k12

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie