Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Výběr ve výuce použitelných online her
Odborný článek

Výběr ve výuce použitelných online her

14. 5. 2012 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Miloš Kafka

Anotace

Přehled jednoduchých online her disponujících výukovým potenciálem s praktickými zkušenostmi učitele odborné školy.

K využití online her ve výuce zaujímám kladný postoj. Je to proto, že hry, stejně jako jiné metody a prostředky, považuji pouze za nástroj, který se dá využít dobře, špatně nebo vůbec. Jelikož jsem si sám hraním počítačových a online her prošel, mohu říci, že na to, jak dokáže hra obohatit, má veliký vliv osobní postoj hráče k hraní. Můžete použít úžasnou didaktickou hru, ale když ji hráč hraje jenom z nudy, bez zájmu, nebo je mu vlastně jedno, jak dopadne, tak jej pravděpodobně hra příliš neobohatí. Je však docela jisté, že hry vytvářejí prostředí, ve kterém lze uživatele lépe motivovat k činnosti (více v [1]). Rozhodně nechci říci, že má veškerá výuka probíhat pomocí her, jen to, že bychom neměli možnost jejich využití v konkrétních vyučovacích hodinách opomíjet.

Proto jsem se rozhodl najít nějaké vhodné online hry, ověřit je přímo ve výuce, a získat tak s tímto typem výukových aktivit praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že učím na střední škole a středním odborném učilišti, vyhledal jsem hry vhodné pro tuto věkovou kategorii. Některé z nich by však byly použitelné i na základních školách a některé jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.

Pro výběr vhodných online her jsem si určil následující kritéria:

  • Cíl: Toto je zásadní bod, který určuje, jaký typ online hry hledat. Chceme aby žáci rozvíjeli logiku, prostorové vnímání, slovní zásobu, nebo třeba dobové oblečení, styly účesů, apod.

  • Bez instalace: Vzhledem k tomu, že učím v průběhu čtrnáctidenního cyklu rozvrhu v sedmi učebnách výpočetní techniky, byla by hra s nutnou instalací dosti nepraktická. Žáci i učitelé totiž nemají práva k instalaci softwaru a správce sítě by můj požadavek v případě hry řešil pravděpodobně dost neochotně.

  • Bezplatné: Peníze se dají rozhodně využít lépe, než si platit online hry. Byl by to zároveň špatný příklad, jak nakládat s financemi.

  • Časově nenáročná (1 až 2 vyučovací hodiny): Aby měla vyučovací aktivita ten správný dopad, musí být učitelem řízena. To půjde ale mimo výuku velice obtížně. Navíc by hraním online hry mimo vyučování byli v nevýhodě ti žáci, kteří doma nemají počítač s internetem. Ano, dnes je internet považován za jakýsi standard, ale v praxi mám několik studentů, kteří takové podmínky doma nemají. Mám je proto posílat ke kamarádům nebo do knihoven? Hra, která je opravdu časově náročná a je obtížné omezovat čas u ní strávený, by žáky navíc vedla ke špatnému hospodaření s časem. Snažili by se být lepší než ostatní, tzn. trávit u hry více času. Z tohoto důvodu jsem se zaměřil na takové online hry, u kterých lze určeného cíle dosáhnout během vyučovací hodiny (příp. max. dvou hodin).

Vybrané hry nebudu detailně popisovat. Každý si je může snadno vyzkoušet. Zde jsou:

 

Šachy (Rozvoj myšlení, …)

Tuto hru zná snad každý, ale ne každý zná její pozitivní dopad na kognitivní vlastnosti. Doporučuji k přečtení články [2], [3], které mi objasnily důvod, proč některé země zavádějí šachy do školních osnov.

Šachy jsem chtěl ve výuce použít, ale mnoho žáků je nezná. Aby mělo význam učit žáky pravidla, muselo by jít o více vyučovacích hodin. Kvůli malé časové dotaci jsem se nakonec rozhodl, že tuto hru nevyužiji.

Následně jsem provedl osobní průzkum mezi žáky, abych zjistil, kolik z nich pravidla zná. Oslovil jsem 104 studentů a z nich 23 pravidla znalo. Během průzkumu jsem se setkal i s reakcemi, že by si někteří rádi zahráli šachový turnaj. To se mi jeví jako dobrý nápad, který třeba jednou zrealizuji.

Odkaz na hru (hráč proti počítači): http://www.chess.com/play/computer.html
Odkaz na hru (hráč proti hráči): http://www.hry.cz/sachy

 

Scrabble, Kris kros, Slovní fotbal (Slovní zásoba, …)

Scrabble a KrisKros jsou si vcelku podobné. Slovní fotbal se liší v tom, že jde pouze o počet sestavených slov. Nenavazujete tedy slova na již položená písmena na hracím plánu.

Velice přínosné je hrát proti někomu, kdo má rozvinutější nebo odlišnou slovní zásobu. Se studenty hraji často slovní fotbal o velkých přestávkách, když nejdou na oběd a po nějaké době jsem si sám na sobě všiml, že používám slova, která jsem dříve neznal.

U celé této trojice her vznikají situace, kdy jeden hráč nezná význam daného slova. To je výhodný moment pro vyhledávání a učení se významům slov.

Odkáži vás ještě na články, které se věnují pozitivům této hry, mezi které patří zvyšování slovní zásoby, růst koncentrace, trpělivosti, sebejistoty, …[4], [5].

Odkaz na hru Scrabble (CZ): http://www.herna.net/scrabble/
Odkaz na hru KrisKros: http://www.hry.cz/kris-kros
Odkaz na hru Slovní fotbal: http://www.hry.cz/slovni-fotbal
Odkaz na hru Slovní fotbal (EN): http://www.hry.cz/word-soccer

 

The Forest Temple (Spolupráce)

Výborná hra na procvičení spolupráce. Hru hrají dva hráči na jednom PC a každý ovládá svou postavičku. Obě postavičky mají rozdílné vlastnosti a výhody, a tak se výborně doplňují, což je pro spolupráci nutné. Každý člověk umí, má, dovede něco, čím může přispět ke spolupráci a společnému cíli.

Hra je rozdělena do několika kol, která žáci postupně procházejí. V každém kole se musí dostat společně z jednoho místa do cílových dveří, přičemž není možné, aby to dokázal jeden „panďuláček” sám. Ke splnění tohoto úkolu je mnohdy zapotřebí logického plánování cesty. Mnoho žáků se u nějakého kola zastavilo a společně ve dvojici rozebírali, jaké kroky je nutné provést dříve a jaké později.

Připravte se ale i na výbušné reakce žáků, kteří dané kolo hrají podesáté, a pak najednou křiknou: „Já to už hrát nebudu.“ Většinou se mi stalo, že to byl jen jeden žák z dvojice a ten druhý ho motivoval k dalšímu pokusu.

Hra je velice chytlavá. Nabízí mnoho verzí s novými prvky a úkoly.

Odkaz na hru (díl 1.): http://www.onlinovky.cz/online-hra/1734/the-forest-temple

 

Theme Hotel (Hospodaření)

Velice zajímavá strategická hra, kterou jsem vyhledal hlavně pro žáky oboru Hotelnictví a Cestovní ruch. S velikou oblibou si ji ale zahráli i žáci jiných oborů.

Dostanete stavební parcelu, základní kapitál a vaším úkolem je postavit hotel, najmout zaměstnance a snažit se získat pět hvězdiček neustálým rozvíjením svého podnikání.

Na pomoc vám slouží nejrůznější statistiky, hodnocení návštěvníky hotelu a samozřejmě mnoho technických a ubytovacích vymožeností.

I když hru hraje každý sám, brzy se vytvořil prostor pro spolupráci, kdy žáci společně řešili určité krizové i nekrizové situace svých hotelů.

Nakonec jedno vyjádření žáka: „Ta hra je lepší než WOWko.“ Ale pozor, většina žáků si hru zahraje tak maximálně třikrát, jelikož pak již znají způsob jak neupadat do krizových situací. Našlo se několik takových, kteří hru hráli i doma a zapojili do ní své blízké.

Odkaz na hru: http://armorgames.com/play/12688/theme-hotel

 

Abaku (Matematika)

Hra podobající se Scrabblu, ale s čísly. Vašim úkolem je skládat početní operace z nabízených čísel a využívat čísla již položená na hracím poli.

Tuto hru jsem začal hrát se žáky prvního ročníku, které učím matematiku. Jednu hodinu jsme se seznamovali s ovládáním a možnostmi vkládání početních operací a další hodinu jsme se pustili s chutí i nechutí do hry. Nechuť projevovali většinou žáci, kteří nepochytili způsob sestavování početních operací. Stačila však chvíle a jedna nebo dvě praktické ukázky a žáci se chytli.

Abaku, jako efektivní nástroj podpory výuky matematiky, především rozvoje logiky, kombinace a počtářského umu, certifikovala Jednota českých matematiků a fyziků (viz. [6]).

Odkaz na hru: http://www.hry.cz/abaku

 

Závěr

Jak jsem v úvodu zmínil, tento článek je opravdu jen krátkým přehledem online her použitelných ve výuce. Vždy záleží hlavně na cíli hodiny, jehož chceme dosáhnout. Zaměřil jsem se proto na hry, které jsou vhodné pro mé studenty, a to hlavně na rozvoj jejich kognitivních dovedností, spolupráce a matematiky. Snad budou mé zkušenosti užitečné i pro někoho jiného. Používáte-li i jiné online hry, dejte nám, prosím, vědět.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – TRYBUS, Jessica. Game-Based Learning : What it is, Why it Works, and Where it's Going. 2012. [cit. 2012-5-13]. Dostupný z WWW: [http://www.newmedia.org/game-based-learning--what-it-is-why-it-works-and-where-its-going.html].
[2] – Susan Polgar Foundation. The Benefits of Chess. 2011. [cit. 2012-5-13]. Dostupný z WWW: [http://www.susanpolgar.com/susan-polgar-foundation-benefits.html].
[3] – VAUGHN, Andy. Chess for Students: Chess Research. 2009. [cit. 2012-5-13]. Dostupný z WWW: [http://www.chessforstudents.com/research/].
[4] – SHIMODA, Dave. Why Scrabble Is a Great Game for Kids. 2010. [cit. 2012-5-13]. Dostupný z WWW: [http://ezinearticles.com/?Why-Scrabble-Is-a-Great-Game-For-Kids&id=5669042].
[5] – GEE, Debbie. Benefits of Playing Scrabble from Childhood. 2010. [cit. 2012-5-13]. Dostupný z WWW: [http://debbiegee.hubpages.com/hub/Benefits-of-Playing-Scrabble-from-Childhood].
[6] – TESAŘ, Vladimír. Numerická online hra Abaku. 2012. [cit. 2012-5-13]. Dostupný z WWW: [http://www.matematikaschuti.cz/clanky/numericka-online-hra-abaku].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Milan Taláček
14. 5. 2012, 08:48
Dík za tipy. Také přidám:
http://boardgam…quoridor a jeho elektronická verze, např.:
http://martijn.…uoridor/
Po Zorovatel
14. 5. 2012, 14:31
Zapojení her do výuky je v současnosti opravdu potřebným krokem. Podobná zamyšlení studentů jsou proto velice důležitá. Přestože jde o studentskou práci, o publikaci v neregistrovaném médiu, příspěvek mířený široké veřejnosti, pro psaní stále platí určitá pravidla.
Jedním z nich je první krok každého sdělení - teoretická východiska, aneb kdo se tím už zabýval? Ve Vašem článku mi chybí kontext. Ano, několik zajímavých her popisujete, ale, opravdu se jim ještě někdo nevěnoval? Ćlánky by měly na něco navazovat, neco řešit a někam ústit, ani jedno zde však najít nelze. Těším se na Váš další příspěvek, pane kolego, snad mou kritiku vezmete pozitivně a další text bude již radost číst.
Martin Rusek
14. 5. 2012, 14:34
Učený z nebe nespadl, pane Pozorovateli!
Mgr. Hana Pilařová
14. 5. 2012, 15:49
Děkuji za uvedené tipy, minirecenze a zkušenosti.
Osobně jsem ráda za tuto podobu článku, v množství teorie by jeho podstata = osobní zkušenost a tipy, jak využít, zmizela.
Bořivoj Brdička
14. 5. 2012, 17:08
Dovolím si též reagovat na kritický pohled pana anonymního Po Zorovatele. Podle něj má každý článek uveřejněný na interentu (nebo minimálně na Spomocníkovi) obsahovat teoretická východiska a tvrdí, že tento nic neřeší a nikam neústí. To je názor zcela nesmyslný! Autora ani na chvíli nenapadlo, že je prvním, kdo o výukovém významu podobných her přemýšlí. Dokazuje to svými odkazy. Zařadit teorii do tohoto textu by z něj udělalo něco, co by skoro nikoho nezajímalo - což se ostatně týká většiny teoretických prací, včetně bakalářských, diplomových, dizertačních apod.
Tato práce je užitečná něčím jiným. Autor nejen vyhledal odkazy na volně dostupné hry, ale navíc je ověřil ve výuce a své takto vzniklé zkušenosti s námi sdílí. To je přesně to, co kdyby dělali všichni učitelé, bude na tom naše školství mnohem lépe. Skutečné zkušenosti jsou totiž mnohdy výrazně cennější, než všechny teorie, které, byť správné, jsou často učiteli v reálné výukové situaci k ničemu. Za sebe vám ovšem, pane Po Zorovateli, slibuji, že rozhodne-li se pan Kafka téma her rozpracovat jako práci diplomovou, a já bych mu to vřele doporučoval, rozhodně se teorii nevyhne.
Všem dalším anonymním diskutérům doporučuji obrátit se s důvěrou na Českou školu.
Po Zorovatel
14. 5. 2012, 18:29
Nečekal jsem nic jiného, než že dojde k poplácání se po ramenou. Naopak, psát příspěvek a nepoukázat na to, z čeho vycházím, a kudy by se čtenář mohl ubírat dále (bude-li chtít), je nesmysl. A stejně tak i pouštění takových příspěvků do éteru. Je škoda, že se spomocník stává spíše blogem.
Příspěvku chybí logická linie. Ať se pan autor nezlobí, ale vycucat si z prstu kritéria asi enbude nejlepší cesta. Taktéž výber her je poměrně nejasný. Ano, autor je na začátku svojí psací tvorby, bez konstruktivní kritiky ho ale moc nenaučíme, že?
Bořivoj Brdička
14. 5. 2012, 21:29
Ano, Spomocník je blogem od samého počátku své existence. Není se za co stydět.
Anonymní učitel - to je naprostý nesmysl. Takže s vámi končím!
Jana Zárubová
14. 5. 2012, 23:43
Děkuji za odkazy a minirecenze. Nevím, proč Po Zorovatel používá termín "vycucat si z prstu kritéria"? Používám stejná kritéria při vybírání her pro své žáky a připadají mi naprosto logická. Cíl, bez instalace, online, časová nenáročnost - s tím mohu jedině souhlasit.
Miloš Kafka
15. 5. 2012, 10:29
Dobrý den. Děkuji za VŠECHNY příspěvky. Rád se učím a konstruktivní kritika k tomu patří :)
Z čeho vycházím? Mé a žákovské zkušenosti s hraním a dále viz. [1]. Žáky i mě hry baví, proč je nevyužít? V citacích je uvedeno několik článků, které teoreticky podepírají využitelnost her. Pane Po Zorovateli, z čeho více byste chtěl vycházet?
Kritéria? Děkuji Janě Zárubové za podporu, protože kritéria vycházejí z praktických podmínek a zkušeností každého učitele a školy. Kde jinde byste pane Po Zorovateli chtěl vhodná kritéria hledat?
Otázky prosím neberte jako narážku či výsměch. Budu rád za každou konkrétní radu.
Po Zorovatel
15. 5. 2012, 19:13
z čeho více byste chtěl vycházet? Vážně nejsme jediní, kdo se zapojením her do výuky zabývá. Kritéria pro hodnocení her už jsou na světě, dokonce jsou standardizována. Bohužel opakujeme český nešvar objevování objeveného. Ano, ve škole to snad stačí, dá se pak ale mluvit o pokroku?
Mira Friedrichová
21. 5. 2012, 09:02
Pane Po Zorovateli, píšete o nějakých pravidlech. Jedním z prvních pravidel by mělo být, aby se člověk nestyděl za svůj názor a podepsal ho. Asi víte o nějakých úžasných zdrojích, které jste ovšem neuvedl, patrně znáte spoustu zajímavých prací, které nezmiňujete. Co to nějak napravit? Děkuji.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.