Odborný článek

Psychohygiena

30. 5. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Adam Podstavka

Anotace

Krátce o jednom z letošních kurzů průběžného vzdělání v rámci projektu Klíče pro život.

     Z různých koutů republiky, různých zkušeností, profesí a počtů křížků na krku, sjeli jsme se milí lidé pořádně vykoupat na Orlík.   
     Nešlo však o radovánky vodní ve známé vodní nádrži, nýbrž očistu duševní. Té jsme se nejen oddali, ale zejména učili pod odborným a přátelským vedením lektora Petra Hrouzka. Mluvili jsme o tom, co nám práce dává, co nám bere a co nám slouží k pracovní pohodě, či abychom v práci neshořeli.
     Tedy nevyhořeli - termín syndrom vyhoření už teoreticky dobře známe, někteří z nás i prakticky. Tak teď víme co s tím. Také jsme se náramně odreagovali při tvoření s hlínou či slovy, při relaxacích po obědě či bubnování, zpěvu, kytaře a klábosení po večerech. Každý z nás se zastavil, nahlédl na svou práci z jiné perspektivy, odvezl si podněty do praxe i náměty k zamyšlení. Díky moc za tenhle kurz NIDM, Klíčům pro život, organizátorce Jolaně Bendové, lektorovi Petrovi Hrouzkovi, Zdeňkovi s bubny, Park Hotelu Orlík, jeho personálu a všem spoluúčastníkům za skvělé čtyři dny, které nebyly jen přínosným vzděláváním, ale také velmi příjemným a nevšedním zážitkem.

Adam Podstavka, ZIP-Zábava, Informace, Poradenství a pomoc, Havířov

Vyhoření se týká zejména oblasti práce a je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi (viz dále). Od deprese nebo prosté únavy se syndrom vyhoření liší hlavně tím, že se vztahuje výhradně na onu krizovou oblast a jeho součástí jsou pochybnosti o smyslu své práce.

Vyhoření je syndrom a syndrom je skupina příznaků. Patří sem tedy celá řada projevů: z oblasti emocí (sklíčenost, popudlivost, bezmocnost), postojů (nechuť, cynismus, zapomínání, nesoustředěnost) a mezilidských vztahů (snížená ochota pracovat s lidmi, stažení se, soukromé konflikty). Svou daň si syndrom vyhoření vybírá také v tělesné rovině – časté jsou potíže se spánkem, jídlem, člověk se snadno unaví, může mít vysoký krevní tlak.

Nejčastěji se s vyhořením setkají ti, kdo pracují s lidmi – příkladně lékaři, zdravotní sestry, učitelé, psychologové, právníci, policisté, telefonní operátoři a další. Nevýhodou je přílišné počáteční nadšení do práce, perfekcionismus, workoholismus, málo přátel, neschopnost odmítat další a další úkoly a špatná organizace času.

Zdroj: http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Adam Podstavka

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;