Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Tablet u zápisu
Odborný článek

Tablet u zápisu

14. 6. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Kateřina Dragounová

Anotace

Zpráva o průzkumu mínění učitelů o vhodnosti využití tabletů při zápisu dětí do základních škol.

V dnešní době zřejmě nebude výjimkou, že se již předškoláci setkávají s moderními technologiemi. Jedním z dokladů je i fakt, že v České republice existuje základní škola, kde se u zápisu využívá tablet. Dozvěděli jsme se o tom z krátké zprávy na České škole letos v lednu - viz Martin Lána: zápis s asistencí tabletů. Docela mě to zaujalo, a tak jsem se rozhodla zjistit, co si o tom myslí ostatní, zejména pedagogové.

Můj průzkum byl realizován formou dotazníku, ve kterém respondenti vyjádřili své postoje a zkušenosti v otevřených otázkách a měli možnost o věci diskutovat. Odkaz na dotazník a diskuzi byl uveden na portálu RVP (Tablet u zápisu do prvních tříd) a Česká škola (Průzkum: Tablet u zápisu - jaký je váš názor?). Navíc jsem o věci osobně mluvila s několika pedagogy, rodiči a spolužáky. Respondenti se rozdělili do dvou hlavních skupin – na odpůrce a na příznivce takového využití zmíněné technologie. Jen malá část dotázaných vidí v práci předškoláků s tabletem jak výhody, tak nevýhody.

Pedagogové, kteří experiment s tabletem u zápisu budoucích prvňáčků prováděli, se setkali s pozitivními reakcemi jak ze strany rodičů, tak od samotných předškoláků. Na co je zde tedy zaměřena činnost dětí? Práce se soustředí zejména na rozpoznávání a určování barev, prostorovou představivost, která se projevuje při skládání různých tvarů – např. sestavení zvířátek z barevných tvarů a poznávání těchto zvířátek. Dále jsou činnosti směrovány k rozeznávání písmen a číslic. Pro předškoláky byla takováto práce podle respondentů přirozená a děti tím byly velmi zaujaty. Nevznikl ani problém, že by žák neuměl s technologií pracovat – práce s tabletem pro ně byla přirozená a intuitivní – vše žáci ovládali dotykem prstu. Tento přístup se také osvědčil v komunikaci s předškoláky, kdy ani ostýchavější jedinci neměli problém se zapojit.

Naopak ti pedagogové, kteří jsou proti takto časnému využití tabletu, nenacházejí v jeho použití žádné výhody nebo se domnívají, že činnosti, které může předškolák dělat na tabletu, by bylo lepší provádět „klasicky“ bez něj. Dítě má raději dostat do ruky kostky, pastelky, … Žák tak pracuje s něčím skutečným, co si může ohmatat a učitel má možnost posoudit grafický, písemný či ústní projev i motoriku dítěte. Mnozí respondenti vidí v zavedení tabletu u zápisu zejména usnadnění práce pedagoga.

Rozpory vykazuje i postoj rodičů. Na jedné straně jsou nadšeni, že má dítě možnost seznámit se již v raném věku s moderní technologií, což podporuje orientaci ve funkcích IT zařízení. Práce s tabletem přeci nemusí představovat celý průběh zápisu, jde jen o jeho dílčí část. U zápisu jde také o navázání vzájemného vztahu mezi dítětem a učitelem, a ne o to, aby žák celou dobu sledoval displej. Na straně druhé bylo argumentováno tím, že jde o předčasné využití technologií, a že ne všechny děti měly někdy možnost s tabletem pracovat. Setkání se zařízením, které nikdy neměly v ruce, pro ně může být něčím stresujícím. Objevily se však také názory, že výhodou je právě to, jak se dítě dokáže přizpůsobit práci s něčím, co nezná a nemá s tím zkušenosti. V každém případě je třeba ale dávat pozor na to, že u zápisu se již dnes objevují děti, které mají s podobným zařízením zkušenosti. Ty by pak mohly být ve výhodě. Nedávno se stalo na YouTube velkým hitem toto video ukazující, jaký vliv má tablet na děti v útlém věku.

Baby Thinks a Magazine is a Broken iPad!

Závěrem je možno shrnout, že to, jak a v jaké míře bude tablet u zápisu využíván, by mělo být v souladu s pozdějším zaměřením výuky. Je důležité, aby byla zachována rovnováha mezi výukou s technickými pomůckami a běžným vyučováním.

Výhody mohou být především v osvojení návyků práce s technologiemi, se kterými se v dnešní době budou žáci čím dál častěji setkávat. Dítě se tak naučí tyto věci dobře ovládat, zamýšlí se nad funkcí jednotlivých aplikací, pracuje se zaujetím, ale zároveň zde může vzniknout i jisté napětí a problém se soustředěním na klasickou formu výuky – při běžné četbě z knihy se děti nudí, obrázky se nepohybují, nelze je přesouvat, zvětšovat … Může tak dojít až k agresivnímu chování dítěte, když mu něco najednou nefunguje tak, jak chce, nejde to tak rychle, jak potřebuje apod. Otázkou však stále zůstává, zda je toto osvojení nutné již v tak raném věku.

Osobně bych upřednostňovala „klasickou“ formu zápisu bez využití tabletu (zvláště u dětí přicházejících k zápisu s počítačovými zkušenostmi). Na práci s moderními technologiemi mají žáci jistě spoustu času. Dnešní školáci jsou navíc velmi adaptabilní, co se týče nových věcí a zařízení. Tak pro ně jistě nebude těžké si k tabletům případně najít cestu i později.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Dragounová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.