Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Návrh a realizování projektu propojení výtvarné...

Návrh a realizování projektu propojení výtvarné výchovy a informatiky na základní škole

Informativní příspěvek
Autor: Petr Sál
Zpráva o mezipředmětovém projektu, který realizovali dva studenti PedF během své praxe na jedné malé ZŠ.

Během pedagogické praxe jsem se s jednou kolegyní z výtvarné výchovy rozhodl vytvořit projekt, ve kterém bychom realizovali propojení dvou předmětů, které vyučujeme. Za mě to byla informatika a za kolegyni výtvarná výchova – projekt se měl týkat deváté třídy a měl být realizován během dubna 2012.

Projekt byl zaměřen na impresionistické pojetí barev, jejich využití například při stínování objektů a používání světla v obraze. Žáci si měli vyzkoušet též ustupování jedné barvy a přecházení do barvy druhé.

Byly rozvíjeny klíčové kompetence k učení, k řešení problémů a komunikační kompetence.

Projekt:

Samotný projekt měl dvě části, jejichž spojovacím článkem byla v informatice problematika využití barevných modelů v grafickém editoru a ve výtvarné výchově vnímání barev v různých obdobích. V hodinách výtvarné výchovy (jedna dvouhodinová lekce) se žáci dozvěděli o impresionistech, kdo byli, čím se vyznačovali atd. - tedy informace obecnějšího charakteru. Dále se dozvěděli o technikách, které novátorsky využívali a jak konkrétně změnili vnímaní barev. V praktické části tohoto tematického mikrobloku měli jednoduchý úkol. Namalovat za použití temper a štětců válec a využít šest základních barev k jeho „vystínování“. Zde si měli uvědomit, které barvy jsou nejsvětlejší a jak přecházejí do sebe.

V části informatiky, která zabrala jednu vyučovací jednotku, měli žáci aplikovat poznatky z hodiny výtvarné výchovy a pokusit se stejný objekt nakreslit ve webovém bitmapovém editoru Pixlr. Tato činnost doplňovala předchozí výuku, kde se žáci seznámili (během čtyř hodin) s prostředím editoru, s jednotlivými nástroji, postupem práce ve vrstvách a s prací s barevnými modely a šablonami. Druhý doplňující úkol byl opět nakreslit válec, tentokrát ale s použitím automatické výplně tak, aby světlo dopadalo na válec přímo z pohledu pozorovatele. Důraz byl kladen na vlastní iniciativu a nápad, jak vytvořit dvě nezávislé výplně, které se nebudou překrývat.

Výsledný obrázek mohl vypadat třeba takto: 

Z hodnocení obou učitelů podílejících se na práci vyplynulo, že žáci pochopili, jak pracovat s barvami odlišným způsobem, než byli dosud zvyklí. Jeden z dílčích cílů byl tedy splněn. Při hodině výtvarné výchovy nedocházelo k nepochopení a žáci vytvořili válec bez potíží či nejasností. Realizace téhož úkolu v prostřední grafického editoru byla také téměř bez potíží. Jistě, objevily se dílčí problémy, jako nevžitá práce s vrstvami, ale v zásadních bodech úkol splnili všichni docela snadno. Trochu větší problémy nastaly až během druhého úkolu, kde bylo nutno vymyslet vlastní řešení, pouze s indiciemi a drobnými radami od učitele.

Projekt, jenž byl na malé škole, kde se realizoval, jedním z prvních svého druhu, neproběhl vysloveně špatně. Při jeho rozboru a vyhodnocování jsme zjistili určité slabiny, které se v jeho průběhu objevily. Byla to na jedné straně začátečnická nezkušenost či nezručnost obou vyučujících, kteří jsou ještě studenty. Největší chybou byl vinou naší neznalosti výběr třídy. Dle vyjádření ostatních pedagogů nebyla volba deváté třídy v druhém pololetí školního roku, kdy navíc žáci již absolvovali přijímací řízení k dalšímu studiu, volbou nejšťastnější. Navíc se jedná o třídu velmi problémovou, jejíž žáci nejeví zájem o jakékoli učivo. Většina cílů byla splněna a snad se nám i podařilo účinně a smysluplně propojit dva předměty. Společné učivo přispělo k všestrannému rozvoji žáků alespoň v obecné znalostní rovině. Práce na takovémto projektu byla pro nás zajímavou zkušeností, která nám mnohé ukázala. Především nízkou úroveň naší připravenosti na praxi. Rozhodně jsem ale přesvědčen, že podobné aktivity mají smysl - a mohou předmětům jako je informatika či výtvarná výchova, která je velmi často brána jako „doplňující“ předmět, dodat novou dimenzi a zaujmout žáky mnohem více, než tomu doposud je.

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.